Maritime Cyprus – Young Executives

Wow!! Allerede før dagens arrangement, har det vært overraskende stor interesse for YoungShip-konseptet blant de unge jeg har møtt. Uten at det var hensikten med mitt besøk hit, har flere meldt interesse for å dra igang en lokal avdeling her på Kypros. 

Seminaret idag gikk over all forventning. Var forberedt på at det ikke pleier å bli noe særlig diskusjoner/dialog med salen, og hadde derfor plantet noen spørsmål hos et par stykker jeg har blitt kjent med. 130 unge kolleger møtte opp, paneldeltakerne var kjempeflinke – og veldig inspirerende – resultatet var engasjerte tilhørere som nesten slåss om mikrofonen etterpå.

Vi er jo vant til å skape arenaer hvor unge kan møtes, bygge faglig nettverk og diskutere, og vet at mange yngre har en lavere terskel for å delta aktivt når ikke seniorene dominerer. Men jeg ser at vi bør tenke på å bruke flere av våre egne medlemmer som foredragsholdere – super idé!

Noen seniorer hadde bedt spesielt om å få være tilstede. Et godt tegn på at de ser relevansen av å høre hva neste generasjon har å komme med. COO i BIMCO, Miljøansvarlig i Lloyd´s Register, USA´s representant til IMO og CEO i det maritime rekrutteringsselskapet Spinnaker var blant disse.

Arrangementet endte i at over 25 meldte interesse for YoungShip lokalt, inkl. 5 som ville dra lasset ift. styreverv. Vi driver enkelt og ubyråkratisk, og målet er jo et globalt nettverk for unge i næringen, så da sier vi vel bare – Go Cyprus!!

Kjempemotivert, fornøyd og snart klar for båtfest med IMO-delegasjonen – god kveld!!

 

PS: Og så har jeg fått inn et nytt oppdrag i dag…!! 1 måned i Nigeria fra november 🙂

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: