YoungShip Brazil (Rio) – Utrolig respons!

Under én måned etter at vi initielt henvendte oss til bedrifter og ansatte med tilknytning til Brasil, er første arrangement gjennomført. Dette kan vi takke OSM Group for, gjennom deres initiativ og tilbud om å invitere nye medlemmer av YoungShip Brazil til å samles under OSM´s cocktail party på Windsor Excelsior Copacabana 5 oktober. Fort i svingene er ikke nødvendigvis negativt..

Fordelen ved å ha en lean og ukomplisert organisasjon basert på frivillige og unge krefter, er at det jobbes effektivt og målrettet. Vi har ingen tid å kaste bort, og fokuserer løsningsorientert. Der prestisje og ego kan bremse effektiviteten i større etablerte organisasjoner (stikkord: mellomledere eller maktkåthet), har vi en kjempestyrke i det faktum at vi samarbeider om felles mål til beste for unge i næringen. Dette viser seg gang på gang i YoungShip-sammenheng. Felles mål fremfor individuell drakamp.

21 nye YoungShip´ere stilte opp til dette første arrangementet, og organisasjonen har nå over 70 medlemmer, flere styrekandidater enn plasser, og en rekke bedrifter som har meldt sin støtte til etableringen. Vi er kjempeglade og takknemlige for å ha tunge støttespillere som Petrobras, Bastos Tigres, Odebrecht, OSM, R.S. Platou og Westshore Shipbrokers (for å nevne noen).

Mer informasjon om YoungShip Brazil kan dere finne ved å søke oss opp på Linkedin, der har vi også grupper for de andre avdelingene i inn- og utland.

– – B

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: