Verdighet – Gi kjærlighet

I dag har det vært arrangert Global Dignity Day på over 160 skoler i Norge, og på skoler i over 40 land over hele verden. Dette initiativet er startet av Kronprins Haakon sammen med to andre fra Young Global Leaders, for å øke ungdommers fokus og forståelse for verdighet, og fremme  verdibasert lederskap. Og hva betyr egentlig verdighet? 

Jeg møtte opp på Ullern VGS i morges, for å delta som veileder for 3.klassinger som skulle diskutere  dette, og dele sine erfaringer og historier om verdighet. Klassen fikk en intro av hovedveileder Bjarte Reve (kommunikasjonsdirektør v/A-hus) før vi andre delte noen egne historier om verdighet. Deretter skulle alle elevene diskutere og komme med ord de assosierte med verdighet. Dette er hva Ullern VGS-elevene forbandt med verdighet:

Frihet – Empati – Likeverd – Respekt – Verdsette – Tilgivelse – Forståelse – Omsorg – Menneskerettigheter Utdanning – Gi Kjærlighet – Nåde – Sette pris på – Bry seg – Ytringsfrihet – Tilhørighet – Menneskeverd

=Oslo – Godhet – Rettferdighet – Glede – Bli sett/hørt – Samhold – Toleranse – Observant – Medlidenhet

Den aller fineste definisjonen kom fra en av jentene, som sa det slik; «ikke bare kjærlighet, men å GI kjærlighet..» Det synes jeg var utrolig fint sagt. Jeg er imponert over elevene på Ullern VGS. Og jeg ble veldig rørt underveis i dag, måtte tørke noen tårer i øyekroken.

Betyr dette at norske ungdommer har fått et annet fokus på verdighet etter 22. juli?

Jeg tror ihvertfall at ordet menneskeverd har vært utrolig lite brukt i dagens vokabular før Nordahl Griegs Til Ungdommen igjen ble en viktig del av vår felles identitet denne sommeren. I min jobb med YoungShip har jeg allikevel de siste årene opplevd at vår generasjon er mer opptatt av universelle verdier enn våre foreldre; ytringsfrihet, rettferdighet, bærekraftig utvikling og miljø er ord de fleste unge har et bevisst forhold til.

Jeg tror at vår generasjon – den utskjelte Generasjon Y – har veldig mye godt å bringe inn i verden. Vi er vokst opp i et globalisert samfunn, og takket være sosiale medier har vi venner og nettverk over hele verden. Jeg håper dette kan ta kverken på rasisme, intoleranse og kunstige skiller.

Og jeg tror helt ærlig at dette er viktige verdier å ta med seg inn i arbeidslivet. På alle plan. Om jeg føler meg sett, respektert og opplever samhold yter jeg helt klart mye bedre i jobbsammenheng. Kreativitet og produktivitet øker, fordi jeg er trygg i rollen.

Heia oss!

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: