Mission accomplished!

Da er sommerfugler og spenning overstått, og turens hovedformål levert! Mandagens foredrag gikk over all forventning, selv om jeg var så nervøs at jeg ikke kunne drikke før jeg gikk på scenen (fordi jeg satt på bordet til Marshall Islands Registry, og skalv sånn på hånden at jeg ikke kunne holde glasset uten å søle..).

Vi spiste frokost sammen før arrangementet, og siden jeg skulle ha en prat med Karin (president i WISTA International) innimellom det, rakk jeg ikke opp på rommet etterpå. Og så oppdaget jeg plutselig at jeg hadde glemt det ene ammeinnlegget oppe..! Hadde vært knall, om jeg sto på scenen og det plutselig spredte seg en dam utover blusen.. 😉 Heldigvis reddet Espen meg, ved å løpe opp mens jeg hadde første nøte 🙂 Vi fikk sjekke ut sent heldigvis, og så ventet de med bagasje og stasj i lobbyen til jeg var ferdig. Espen var utstyrt med melk på flaske, og hadde full kontroll. Gutter som er flinke med barn er så sexy!! (I motsetning til hva Haudemann-Andersen tror..)

Som nevnt var jeg veldig nervøs, det er jeg alltid før jeg skal si noe, og denne gangen følte jeg meg ekstra usikker på hvordan det ville gå siden hodet ikke alltid er helt med nå om dagen. Så jeg innledet like gjerne med det. Tenkte at da er fallhøyden ihvertfall litt mindre 😉

IMG_4829
Alexandra Anagnostis-Irons of WISTA USA´s Board (Total Marine Solutions in Florida), introducing my key note speech
IMG_4823
Carleen

Men nervøsiteten slapp etterhvert, og så gikk det riktig så bra. Så at folk nikket og smilte underveis. Heldigvis visste jeg ikke at det satt to stykker fra det amerikanske senatet i salen..! (de fikk jeg hilse på etterpå..) Da hadde jeg blitt totalt psyka ut tror jeg. Folk er folk, uansett rang og tittel, men det er liksom en litt annen verden enn jeg lever i 😛

IMG_4828  IMG_4845  IMG_4843  IMG_4832

Veldig god stemning i salen, og etter min presentasjon ble det bra diskusjon og mye spørsmål. Det definitive høydepunktet var helt klart da den Monaco-baserte presidenten for V-Ships, Roberto Giorgi reiste seg og sa han ville adoptere meg – “You are my daughter!!”. Han mente vi hadde de eksakt samme tanker og meninger om synliggjøring og rekruttering, og ga meg kortet sitt med beskjed om å ringe han for å snakke nærmere og hvordan han kunne hjelpe til. Helt sykt!

Etterpå ble jeg intervjuet av flere journalister, så det ble god pr for YoungShip ut av turen. I tillegg fikk jeg til flere møter med WISTA og vår søsterorganisasjon, som det kan bli noe spennende ut av…

Artikkel i Lloyd´s List  –  Intervju med Maritime TV   –   Foredraget

Etter mingling og hilsing, var det på tide å sette kursen mot N.Y. igjen. Vi ble oppgradert til Jeep av leiebilselskapet, veldig god å kjøre, og turen til Manhattan gikk unna på null komma niks. Satte av Espen og småen på hotellet i Chinatown, kjørte videre til 31 Street – og da kom jeg på at jakken min lå igjen i bagasjen.. Det var midt i rushtiden og det høljregnet, så jeg måtte løpe 5 kvartaler i øspøs regn til nærmeste t-bane. Bra måte å få beina på jorden igjen etter en veldig absurd dag 😉

Så var det tid for 5 dager med mye gåing og enda mer god mat – nedre Manhattan & Brooklyn på kryss og tvers. Genialt å gå mye, for da er det en som sover innmari godt..!

image   image   image

Espen fikk med seg en basket-kamp, så var han fornøyd…

image

Påskestemning i Hell´s Kitchen; sjekk ut The Easter Bunny Apology Tour 2013

image image

English translation;

So, the butterflies and jittery is over and the main purpose of this trip is delivered. Monday´s presentation exceeded all (my) expectations, even though I was so nervous that I couldn´t drink anything before entering the stage (as I was seated at Marshall Islands Registry´s table, and my hand was shaking so badly that I couldn´t actually hold my glass without spilling the content…).

I had breakfast with my family before the seminar, and as I was going to meet Karin (President of WISTA International) in between, I didn´t get a chance to return up to my room after breakfast. Just as I was going to hit the luncheon room, I discover that I´ve left one of my nursing pads in the room. Wouldn´t it just be great if I was on stage speaking, and suddently a liquid stain appeared on my left-side chest…?! Luckily Espen saved me by rushing upstairs while I had the first meeting. We got a late check out so the guys could relax in our room while I was working. Then Espen arranged the check-out and they waited for me with our suitcases in the lobby until I was done. Espen was equipped with breast milk on a bottle and had everything under control. Guys who are great at handling babies are SO sexy!

As mentioned, I was really nervous. As always when I´m about to go on stage… This time I felt particularly uncertain of how I would perform, as I´m still in a cotton cloud of “baby”. So to relief the stress and level of expectations, I just as well started my introduction by telling the audience that this was my first public speech after having a baby 2 months earlier.

After that, my butterflies completely discovered, and it went quite well. I saw people nodding and smiling during my slides. Luckily I didn´t know that 2 representatives from the U.S. Senate was in the room(!) – I got to meet them later…. In that case I would´ve been totally psyched out. People are people, regardless of rank and title; but that level is just a completely different world from the one I live in… 😉

A great atmosphere in the room, and a very engaged debate and questions afterwards. The definite high-light was when the Monaco based President of V.Ships, Roberto Giorgi, stood up and praised my thoughts and views; “You are my daughter”; he stated – “I wanna adopt you”. He stated that we shared the exact same thoughts and concerns about visibility and recruitment, and gave me his business card with the message to call him for a further discussion on how he could assist in our work. Wow!

Afterwards I was interviewed by several journalists, so we gained great PR for YoungShip from the CMA. Also, I got several meetings with WISTA and our N.Y. sister organisation, which might open up for some exciting opportunities…

Artikkel i Lloyd´s List  –  Intervju med Maritime TV   –   Foredraget

After meet & greets and introductions it was time to hit the road back down to N.Y. again. The rental car company had upgraded us to a Jeep which was excellent to drive, so the trip back to Manhattan went by in no time. I dropped Espen and the baby off at the hotel in Chinatown, kept driving to 31 Str. and delivered the car – and that´s when I realized that my jacket was left in the suitcase in Chinatown… The rain was pouring down and it was rush hour, so I had to run 5 blocks while becoming completely soaked, to the closest subway. Great way of getting my feet back on the ground after a highly absurd day 😉

Then it was time for five days of plenty walking and tons of great food experiences, as we explored all corners of lower Manhattan and Brooklyn. Perfect for all of us to get lots of walking, as this means that the little guy sleeps really well….!

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: