Global Dignity Day 2013 – Umuntu ngumuntu ngabantu

“We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.” (Nelson Mandela)

Global DignityJeg gleder meg!! I morgen skal jeg for 3. år på rad være med som veileder under Global Dignity Day, for førsteklassinger på Ullern VGS. 140 skoler og nesten 30.000(!) elever over hele landet deltar, og Ullern har i år valgt å sette fokus på psykisk helse. Det er et område jeg er veldig opptatt av, helt sikkert i ekstra stor grad pga. oppvekst med en bipolar pappa. Så jeg er veldig glad for at Ullern tar tak i dette ovenfor sine elever.

Dignity oversettes på norsk til verdighet. Hva er egentlig verdighet? Et ord mange, både voksne og unge, ofte kan trenge litt tid for å assosiere konkrete beskrivelser med. For meg handler verdighet om menneskeverd, de grunnleggende rettighetene som hver og én av oss skal forvente å behandles etter. I et moderne og åpent demokrati som vårt, er det fortsatt mange mennesker i samfunnet som ikke behandles verdig. Romfolk, psykisk og fysisk syke, eller mennesker som på ulike måter – gjennom kulturell bakgrunn, etnisitet, seksuell legning, religion eller personlige særpreg – opplever at andre behandler dem uten verdighet. Og hvorfor er verdighet så viktig i et godt samfunn? Fordi et menneske som behandles med verdighet, kan få den ekstra grunnmuren og tryggheten som skal til for å oppnå sitt potensial. Det kaller jeg god samfunnsøkonomi. Og ikke minst, godt psykisk helsevern..

I forbindelse med freds- og forsoningsprosessene i Sør-Afrika (etter at apartheid ble opphevet), brukte Nelson Mandela sin stammes spirituelle/etiske ideal “ubuntu” som et verktøy for å oppnå forsoning mellom partene. Ubuntu kan enkelt beskrives som følger; “Umuntu ngumuntu ngabantu” – eller på norsk; Et menneske er et menneske gjennom andre mennesker. Jeg er fordi VI er. Det hver og en av oss gjør mot hverandre, påvirker alle mennesker. På godt og vondt. Vi kjenner dette kanskje som den gyldne regel. En leveregel som går på kryss og tvers av alle religioner og trosretninger. Bort med hat og hevntanker, fokus på hva man kan gjøre for hverandre.

Min religionsretning er Kardemommeloven. Man skal rett og slett oppføre seg ålreit, ikke plage folk, og utenom det står vi fritt til å gjøre det meste. For et utrolig bra samfunn (og verden!!) vi ville hatt dersom alle fulgte dette.. Og tenk hva dette ville bety på arbeidsplasser; økt trivsel, bedre ledere, snille kollegaer, mindre sykefravær. Mye mer gøy å gå på jobb!

Global Dignity Day handler overordnet sett om verdig (verdibasert) lederskap. Jeg tror ofte de som er mobbere som unge tar dette med seg inn i arbeidslivet, enten gjennom faktisk mobbing, eller gjennom underliggende holdninger som påvirker arbeidsmiljø og medarbeidere. Jeg håper at arbeidet med å bevisstgjøre dagens VGS-elever på deres forhold til verdighet, både vil gjøre skolehverdagen bedre for mange nå, men også påvirke næringsliv og bedriftskulturer i årene som kommer.

Er du også med på Global Dignity Day? Hvis ikke, benytt sjansen til å lære litt mer og å tenke etter. Hvordan behandler du folk rundt deg? Og praktiserer du dermed verdighet i hverdagen…?

Birgit

PS; #detteermeg er offisiell hashtag for Global Dignity Day. Sjekk ut og del egne bilder og tanker på Instagram og Twitter!

One thought on “Global Dignity Day 2013 – Umuntu ngumuntu ngabantu

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: