Agent Pasient: Med rett til å vite… / Blå-blå fjellvettregler anno 2014

Image

Kreft og uønsket graviditet er ikke akkurate noe som kan sammenlignes. Men visse paralleller er det. Pasienten det gjelder er i en sårbar situasjon, og bør (selvfølgelig!) ha krav på informasjon om hvor langt det ene eller andre er kommet for å kunne få iverksatt ønskede tiltak i forhold til sine personlige omstendigheter. 

Saken om Olga på 87 som ikke fikk informasjon om at hun hadde kreft, har skapt ramaskrik og sjokkbølger i mediene, og jeg tar det for gitt at helseministeren mener at hun hadde rett til å få vite om sykdommen – og hvor langt den var kommet. Han har jo selv kjent sykdommen på kroppen. Å holde tilbake vesentlig informasjon fra en pasient er TOTALT uakseptabelt, uansett hvor og når i helsesystemet dette skjer.

Da er det virkelig helt utrolig provoserende å se at lovforslaget regjeringen har sendt på høring, også innebærer at fastlegen kan nekte kvinnen å få vite hvor langt hun er på vei. Vi vet at ting tar tid i helsevesenet. I verste fall kan endringen medføre at den gravide som ikke selv ønsker å gjennomføre svangerskapet går over 12-ukersfristen, og at hun eventuelt må gjennom en ydmykende prosess i abortnemnda…

Nå må regjeringen skjerpe seg! Det eneste dere oppnår er masse forbanna velgere – også blant deres egne. Dere gir virkelig Jens & co en helt fantastisk mulighet til å remobilisere, og fire år går veldig fort. Så kjære Erna, Julie, Bent & co – det nærmer seg påske, og i den anledning har jeg omformulert Fjellvettreglene til ære for dere;

  1. Legg dere ikke ut med kvinners rettigheter uten trening
  2. Meld fra hvor dere går – og ikke la duften av makt lure dere ut på ville veier 
  3. Vis respekt for tilbakemeldinger fra opinionen, og stormvarsler blant egne og andres velgere
  4. Vær rustet mot dårlige forslag fra samarbeidspartnere, selv under regjeringsforhandlinger. Ta alltid høyde for de forventninger samfunnet har til basis rettigheter, opparbeidet gjennom mange tiår
  5. Lytt til erfarne fagfolk
  6. Bruk kart og kompass – hold dere på rett kurs så dere ikke mister posisjonen deres
  7. Gå ikke alene – i et demokrati lønner det seg å fronte beslutninger til felles beste
  8. Vend i tide! Det er ingen skam å snu...
  9. Spar på kreftene, og grav dere gjerne ned i en snøhule sammen med Knut-Arild og hans gjeng i Krf for å komme på bedre tanker

Påsken er altså rett rundt hjørnet, men å korsfeste dere selv ved å bagatellisere og nedvurdere norske jenters reaksjoner er vel kanskje å dra den kristne tradisjonen litt langt…??

Lykke til med å ta gode valg fremover – og huske på Fjellvettregel nr. 8!

Birgit

 

One thought on “Agent Pasient: Med rett til å vite… / Blå-blå fjellvettregler anno 2014

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: