Leder for en dag; Kompetanse for fremtiden

Alle vi som er engasjert i norsk næringsliv og et konkurransedyktig A/S Norge er enige om at kompetanse er viktig. Vi trenger flere som vil utdanne seg til ingeniører, fagarbeidere og for vår del; til en maritim karriere. Og da må vi aktivt ta ansvar, bidra til å vise frem spennende muligheter og engasjerende rollemodeller.

I den anledning utfordret jeg styret i Maritimt Forum Oslofjorden til å bidra til Ungt Entreprenørskaps “Leder for en dag”, som gjennomføres i Oslo idag. Det er et program hvor ledere fra ungdomsbedrifter (u.skole/vgs) får skygge en leder gjennom en arbeidsdag. Mange var på reise, men Harald Serck-Hanssen (som er konserndirektør i DNB!!) tok utfordringen, og en heldig elev skal få bli med ham på kvartalspresentasjon hos DNB i Bjørvika.
Selv får jeg besøk av Sofie Heier, daglig leder i ANTI UB. Deres forretningsidé er å produsere, markedsføre og selge armbånd, og deler av inntektene går til en spesifikk organisasjon som forebygger mobbing av barn. De har gjennom hele skoleåret etablert og drevet ungdomsbedrift med egen forretningsidé.

Jeg håper å gi Sofie litt nytt påfyll, og vise både utfordringer og alt det som er gøy ved min jobb. Hun får bli med på litt styrerelatert arbeid ift YoungShip, planlegging av neste ungdomspolitikersamling under ONS, arbeid med vårt mentorprogram for jenter i næringen, og på besøk til en grunderbedrift hvor jeg skal signere meg inn som nytt styremedlem. Litt av hvert, med andre ord 😉

Håper at dette er noe vi kan bidra enda sterkere inn i neste år, og mobilisere flere ledere fra næringen til å se at dette er et supert tiltak som ikke krevwr stort av oss som er med, men som kan gi veldig god og konkrete effekt.

Bedriftene som stiller opp er; Hafslund, Novartis, GE Healthcare Norge AS, Oslo kommune, BREST AS, IBM,DNB, YoungShip International, Bristol-Myers Squibb, Posten/Bring, Norrøna Concept Store, Proxxl AS, Making Waves AS og Fredskorpset.
Ungt Entreprenørskaps visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Vi i YoungShip har tidligere bidratt på gjennomføring av GründerCamp under Oslo Innovation Week, sammen med bl.a Wilhelmsen og DNV GL. Alle programmene deres er forankret i Kunnskapsløftet og er verktøy for å nå kompetansemål i fagplanene. Ungdomsbedrift er det mest kjente programmet der elever i videregående skole samarbeider om å starte og drive egen bedrift.

Mer om ungdomsbedrift; Gjennom forskning ser vi at deltakelse i Ungdomsbedrift gir unge økt lyst til å ta lederansvar, sier Siv Elin Dammen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo. Gjennom «Leder for en dag» ønsker vi å inspirere elevene til å velge en lederkarriere. Dagens skoleelever skal utføre jobber som ennå ikke er skapt og løse utfordringer som vi bare ser konturen av. Arbeid med Ungdomsbedrift trener evnen til kreativitet, samarbeid og problemløsning.- Dette vil være nøkkelkompetanser i fremtiden, og denne kompetansen vil bli like viktig både i offentlig og privat sektor,avslutter Dammen.
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap Oslo har ansvar for dette arbeidet i hovedstaden.Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og næringsliv for å forberede unge på fremtidens arbeidsliv. Samarbeidsevner, kreativitet og initiativ er evner som trenes gjennom entreprenørskap i utdanningen.
Å lære ved å gjøre, kreativitet, tverrfaglighet, verdiskaping og samarbeid mellom skole og arbeidsliv er kriterier for entreprenørskap i utdanningen.
UE tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning – som bidrar til å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse.Elevbedrift (ungdomsskolen), Ungdomsbedrift (videregående skole) og Studentbedrift (høyere utdanning) er tre av programmene. Her får elever og studenter mulighet til å starte, driver og avvikle sin egen bedrift som en del av utdanningen. 3411 elever/studenter drev sin egen Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift i Oslo i 2013. Organisasjonen er basert på et spleiselag mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Et samlet storting støtter opp om satsingen på entreprenørskap i utdanning, og regjeringen har lagt frem en egen handlingsplan på området.
Nettsted: www.ue.no

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: