Look to China!

…er i mange sammenhenger et litt tvilsomt råd. Men når det gjelder satsning på miljø og fornybar energi, bør regjeringen faktisk se nettopp til Kina. Selv om kineserne har redusert satsningene på offshore vind noe ift. opprinnelige målsetninger, er de et eksempel til etterfølgelse for Solberg & co.

For i Beijing har man forstått noe helt grunnleggende som de blåblå unnlater å ta innover seg; fremtiden er fornybar! Innbyggerne ser det, næringslivet ser det, og DNB lanserte nylig bedre lånevilkår for de som kjøper miljøvennlige biler. Og med unntak av et parti er dette en sak hvor samtlige ungdomspartier nærmest står i felles front. Det er fremtiden vår som står på spill!

At norske myndigheter foretrekker å følge de arabiske oljestatene og lulle seg inn i en petrodrøm man vet ikke vil vare, er ikke bare bekymringsverdig ut fra miljø- og etikkhensyn. Det er rett og slett livsfarlig for samfunns- og næringsliv. Og vi som er unge i dag vil måtte betale prisen for dessertgenerasjonens latskap.

A/S Norge hadde ikke vært hva det er idag om man hadde sovet i timen. Da de første funn ble gjort på norsk sokkel, kunne man risikert et utfall som i mange andre land, nemlig at verdiene endte opp i hendene på internasjonale giganter og enkelte lokale næringsaktører. Slik at lite ville tilfalle fellesskapet til samfunnsutvikling og sosiale velferdsgoder, mens mannen i gata ville få de negative konsekvensene av utvinningen rett i fanget, uten å nyte godt av oljerikdommen som fulgte med. Nigeria er et godt eksempel i så måte.

Oljeeventyret var en solid game-changer som har løftet Norge opp fra en posisjon som leverandør av råvarer og billig arbeidskraft til verdenshandelsen (sjøfolk). Om vi ikke ønsker at dette igjen skal bli en potensiell realitet for fremtiden, må vi ta grep og satse kraftig der vi har unike fortrinn. Det må skje NÅ! En rekke investorer har skjønt det, flertallet av de unge har skjønt det.

Erna, Siv og Monica: Nå er det på tide at dere får opp øya – ta grep og det idag!

Fremtiden er maritim – og fornybar! Legg til rette for statlige satsninger og insentiver som stimulerer bærekraftig og grønn innovasjon og utvikling fremover. Det vil bli vårt fremste konkurransefortrinn når verdenssamfunnet får energiknapphetsdøra rett i trynet.

Bill.Merk.: #HASTER

<a href=”http://blogglisten.no/blogg/www.shippingsosialist.com/”><img src=”http://blogglisten.no/img/blogglisten.png&#8221; alt=”Blogglisten” /></a> <img src=”http://hits.blogsoft.org/?eid=543&#8243; alt=”hits” width=”0″ height=”0″ border=”0″ />

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: