Jakten på de uføre – skråblikk på skattepolitikk

Fattige. Rike. Unge. Gamle. De som ikke jobber. De som skaper arbeidsplasser. De som eier mye. De som eier lite. Hvem og hva skal man satse på, og hva må man passe på for at skattesystemet vårt skal stimulere et trygt og solidarisk samfunn med konkurransekraft for fremtiden?

Når myndighetene foreslår kutt i formuesskatten for å stimulere arbeidsplasser, kan de tenke litt smartere. Her er noen tanker, som absolutt ikke gavner meg personlig, men som jeg tror er sunne for en bærekraftig samfunnsutvikling:

Man kan begrense kutt til å gjelde arbeidende kapital, men med forutsetning at bygg og anlegg må disponeres av eier for å gi kutt. For det er fakta faen at vi som eier og driver utleie av næringseiendom ikke skaper spesielt mange arbeidsplasser. Ikke stimulerer vi innovasjon og utvikling landet kan konkurrere på i fremtiden heller, i motsetning til mange andre bransjer…

Man kan også i langt større grad legge opp til skatteletter og en avgiftspolitikk som belønner de som satser på fornybar og grønn innovasjon, som kan være våre konkurransefortrinn i fremtidens næringsliv. Og istedenfor å dekke inn kuttene med en omvendt Robin Hood-politikk, kan man heller øke utbytteskatten tilsvarende. For har du råd til å ta utbytte, har du også råd til å skatte av det. Og kanskje kan økt utbytteskatt også stimulere flere bedriftseiere til å legge penga i videreutvikling fremfor å tappe virksomheten for midler i gode tider..

Formuesskatten på bolig utover primærbolig bør opp. Har du råd til flere enn en bolig, har du fint råd til å ta skatten. Generelle skattekutt på formue som sukrer 68-ernes dessert enda mer, er ikke et kutt som bygger landets fremtid – sats heller på utdanning og forskning så dagens unge faktisk kan finansiere kommende pensjonsbølger…

Og så kan man kanskje være kloke nok til å frede de enslige, uføre forsørgerne som omtales slik av Erna; “En enslig person i jobb med lav inntekt – litt over 300 000 kroner, som er blant de laveste heltidsinntekter i Norge – og som har fire barn, ville med det systemet som skulle gjelde før vi så på barnetillegget, kunne tape 72 000 kr ved å gå fra å jobbe 40 pst. til å jobbe 100 pst. Dette er en effektiv barriere for det å være fulltid i arbeidslivet”.

Ærlig talt Erna & co; Jeg ser andre barrierer her enn de maks toogsøttitusen… Tror dere virkelig det er realistisk at en flerebarnsforelder som er både enslig og ufør skal være super(wo)man og greie en fulltidsjobb på toppen av all tid og energi denne livssituasjonen krever? I praksis tilsvarer dette kanskje 2-300% stillingsbelastning, avhengig av lidelse/diagnose.

Om småbarnsmammaer på vestkanten med rik mann, PT, au-pair og vaskehjelp ikke klarer “presset” med å jobbe fulltid og derfor selvfølgelig skal få friheten til å velge å la være å bidra til BNP og verdiskapning og gå hjemme som troféfrue mens de rosablogger om lavkarbo cupcakes og hvor forferdelig vanskelig det er å finne en god frisør, så er det muligens litt drøyt å tro at en som står midt oppi en utrolig utfordrende og vanskelig livssituasjon og på toppen av det ikke har helsa i behold skal møte andre krav. Forskjellen er kanskje at sistnevnte ikke er ansett som Høyres kjernevelgere. Da er det kanskje ikke så nøye..?

Vi trenger faktisk at det fortsatt fødes barn i dette landet. Det er et bidrag inn på statsbudsjettet i seg selv. Og det er god samfunnsøkonomisk uttelling på å sørge for at de vokser opp under greie kår, med foreldre som har mulighet og økonomi til å være tilstedeværende i kritiske barne- og ungdomsår.

Ønsker vi virkelig amerikanske forhold, hvor de som allerede ligger nede skal tråkkes enda lenger ned i søla?

Nei takk!

Jeg betaler min skatt med stor glede, men forutsetter at den bidrar til et samfunn som tar vare på innbyggerne, også de som ikke er født med en sølvskje i munnen.

Birgit M. Liodden

Styreleder og aksjonær i eiendomsselskap

Gründer og humanist, bosatt på Oslo vest
Blogglisten hits

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: