Onboarding: Sjøredningsskolen!

I høst fikk jeg en utrolig hyggelig henvendelse fra Redningsselskapet. De har i mange år drevet Sjøredningsskolen i Stavern, og kjøpte tidligere i år opp Norges Maritime Utdanningssenter AS.

Tidligere ordfører i Horten er ny daglig leder i selskapet, og Redningsselskapets generalsekretær Rikke Lind er styreleder. De skulle ha inn to eksterne styremedlemmer, og lurte på om jeg kunne tenke meg å stille. Jeg har ryddet litt i verv for å forberede meg til ny jobb fra mai, men når de dyktige menneskene i Redningsselskapet (som gjør kystens viktigste jobb!) har vurdert at jeg kan ha kompetanse å bidra med er det klart at svaret ble ja. Første styremøtet ble gjennomført før jul, og nå ser jeg frem mot spennende utvikling videre.

Om den nye Sjøredningsskolen:

Oppkjøpet er en del av Redningsselskapets strategi for 2010-2015 om å være en ledende leverandør av kompetanse i Norge innen sjøredning og sikkerhetsopplæring. Målsetningen med oppkjøpet er å skape et nasjonalt og internasjonalt læringsmiljø innen sjøredning og sikkerhetsopplæring.

NMU er samlokalisert med Høyskolen i Buskerud Vestfold, og kurser hvert år mer enn 4000 personer innen HMS, sikkerhets- og sjømannsfag. Gjennom kjøpet videreføres maritim sikkerhetsopplæring i den maritime klyngen i Vestfold og miljøet rundt Høyskolen i Vestfold og Buskerud

Dette gir også unike muligheter for samhandlingsøvelser og trening midt i en av Norges travleste skipsleier. Selskapets nye navn er «RS Sjøredningsskolen AS», hvor både virksomheten ved NMU og skolen som i dag drives i Stavern, skal inngå. Selskapet skal dermed tilby kurs og opplæring innen maritim og offshore sikkerhet og beredskap både i Stavern og Horten.

Blogglisten hitsheight=”0″ border=”0″ />

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: