To tanker i hodet – oljeland og grønn bølge

Vi kan ikke greie oss uten petroleumsindustrien, mener mange. Alternativene er for dyre, for dårlige, for lite utviklet. Så lenge det er olje på sokkelen kan vi lene oss tilbake og se pengene renne inn på Oljefondets konti. Nå er vi inne i en periode med lave oljepriser, som svært få ville ha forutsett. Man har lenge visst at vi må begynne å tenke nytt rundt energi, men oljeputene har vært så altfor behagelige å lene seg på. Oljeprisfallet har definitivt sparket igang fokus på marginer og mer radikale fokus på innovasjon og endringsmuligheter.

I mange år har petroleumsindustrien presset opp lønnsnivået, og skapt et paradoks der maritim næring er mer og mer avhengig av sine olje- og gassproduserende kunder men samtidig satt i en vanskelig situasjon som følge av rotasjons- og lønnsvilkår det ikke er mulig å konkurrere med. Oljenæringens ekstremt gode marginer har resultert i manglende insentiver for å tenke nøkternt og langsiktig, både hva gjelder ansatte og innovasjon. Og det er jo klart – når kompetanse er mangelvare er det gjerne lettere å kjøpe seg ut av problemet ved å skru opp lønningene, enn å jobbe mer langsiktig og utdanne/rekruttere tilstrekkelig med ressurser til at talentpoolen er stor nok. Men noen bekymringer og tanker kan knyttes til det gjennom mange år raskt eskalerende lønnsnivået og prisveksten i det norske samfunn.

Én sak er å operere med rotasjonsordninger og vilkår som skaper hevede øyebryn og internasjonal hoderysting i en fase hvor marginene er gode, noe annet er å se på hva de høye lønnsnivåene vil påføre selskapene av fremtidige pensjonsbomber og økonomiske forpliktelser parallelt med utfasing og overgang til nye energikilder i fremtiden.

Nå har vi kanskje fått oss en viktig og betimelig vekker. Oljeprisen vil nok gå opp igjen, men denne situasjonen bør minne oss alle om at tiden for omstilling er inne. Klokka er fem på tolv. Endringer for å sikre et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv må gjøres mens AS Norge fortsatt går i pluss, ikke når vi allerede er godt inne i en nedadgående spiral. For de som ønsker å oppleve manglende omstillingsvilje og politikere uten langtidsperspektiver nok til å ta viktige (og upopulære) grep på nært hold, kan jeg anbefale en alternativ langhelg til et av våre sydeuropeiske naboland..

I dag har vi fantastiske muligheter i det lange, smale landet vårt. Vi er sterke på havnæringene, IT, kreftforskning og flere andre felt. På samme måte som Magnus Carlsen har rendyrket sitt talent og satset strategisk for å spille sjakk i verdensklasse, bør vi også tørre å satse på noen vinnerhester for fremtiden. Flere av disse henger tett sammen. Fornybar energi og petroleum, havrommet, maritim og marin aktivitet, avanserte IT-systemer har et enormt spenn av muligheter og interaksjoner.

Norsk maritim næring har etter min mening oppnådd en verdensledende posisjon av 3 årsaker:

  1. Praktisk maritim kompetanse
  2. Lite hierarki i samfunn og organisasjoner
  3. Eventyrlyst – gründerspirit

Vi er små og få, og skal vi konkurrere må vi satse tidlig. LNG-toget har kanskje gått fra oss(?), la oss ikke gjøre det samme med det forestående energiskiftet. Vi kan dra på skikkelig og i felleskap (dvs. politikere/byråkrater, avgiftsordninger, akademia/forskning, organisasjoner, store kommersielle bedrifter og innovative grúndere) ta noen kvantesprang for å utnytte nåtidens oljeeventyr til å posisjonere oss for det neste eventyret. Kom igjen!

Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg-gruppen sa det enkelt og klokt sist uke på Haugesundkonferansen; det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig.

Store aktører er ikke nødvendigvis verdensledende i fremtiden. Kanskje eksisterer de ikke en gang. Kodak og Nokia har fått kjenne på hvor hardt man kan rammes om man blir for bedagelig og overvurderer sin egen posisjon og konkurransefortrinn. La oss ikke gå i den fella…!

Følg med for to relaterte innlegg om kompetanse og gründere utover i uka.

God tirsdag!! // Birgit

Blogglisten hits

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: