Menn som voldtar: Refleksjoner

Nå på tampen av sommerferien har jeg fulgt nyhetene etter at en ung jente hadde gått gjennom en sak i flere runder av rettssystemet, som endte med at 3 menn som hadde gitt henne dop ble frikjent for voldtekt. Saken har skapt så kraftige reaksjoner at jeg håper vi klarer å få til en varig endring i holdninger til voldtektsofre – spesielt i saker med “usannsynlige” gjerningsmenn.

Saken ga flashback til en hendelse jeg har tenkt mye på og som har gnagd min samvittighet i mange år. For mer enn ti år siden gikk jeg på en privatskole i Oslo hvor det var en skikkelig ukultur blant lærerne i forhold til kvinnelige elever. En del av elevene var godt voksne, men det var også flere som kom rett fra videregående, og dermed var så unge som 19 år. Flere av de mannlige lærerne var i forhold med tidligere elever fra skolen, men det forhindret dem ikke i å være rimelig pågående ovenfor kullet vårt. En av lærerne innledet også et forhold til en av jentene i klassen underveis i året.

Underveis i året hadde vi en studietur til London, med besøk til flere store internasjonale bedrifter. Turen ble rundet av med en nettverksmiddag med næringslivsfolk i rektors kontaktnett med mulighet for å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere – en skikkelig højdare for å gjøre ekstra stas på oss elever. Det var i hvert fall det som ble solgt inn til oss. Det vi imidlertid fikk høre av en del av de mannlige deltakerne rundt bordet var at de hadde fått solgt inn kvelden som en kveld med unge og villige jenter – altså en “treat” fra rektor til menn i sitt nettverk…(!) Sier litt om profesjonalitet og kvinnesyn.

Tidlig i vårsemesteret hadde vi en sosial samling på Solli plass, hvor de fleste av både elever og lærere ble med videre til villaen til en kjent profil fra underholdningsbransjen. Jeg dro hjem da de dro dit, og i etterkant var jeg både glad og lei meg for det, da en av mine beste venninner i klassen ringte meg helt ute av seg dagen etter. Da hadde en av de yngste i klassen blitt oversjenket, blitt dårlig og forsvunnet opp for å finne et bad. Da hun ikke kom ned igjen ble min venninne bekymret, og gikk opp for å se etter henne.

Hun hørte dunkelyder fra et rom, og der lå den stakkars jenta tilsynelatende bevisstløs, mens en leder ved skolen – en veletablert mann som da var godt oppi årene – var i ferd med å ta seg til rette. Venninnen min løp ned og fant en kvinnelig lærer og fikk meldt fra. Hun var helt ute av seg, men heldigvis fikk hun altså stoppet dette.

Jenta som ble utsatt for dette overgrepet valgte å ikke anmelde. Jeg skjønner det godt, når man vet hvor krevende, tøft og jævlig det er å gå gjennom rettssystemet med slike saker. Hvor offeret blir stilt til veggs og ansvarliggjort, og hvor det skal mye til for at en person med god bakgrunn, status og posisjon blir dømt. Skolen gjorde også sitt for å dysse ned saken, blant annet ved å kalle inn min venninne (som var eneste direkte vitne) til en prat. Det var mange godt voksne folk tilstede den gitte kvelden – men ingen tok tak i hendelsen videre. Det ble et ikke-tema, som vi i klassen snakket om og var forarget og sjokkerte over, men som ingen turte å ta opp videre med skolen.

I alle årene som har gått har jeg hatt en skikkelig vond følelse rundt det at vi i klassen ikke gjorde noe mer i etterkant. Ikke minst fordi det muliggjorde at denne ukulturen kan ha fortsatt videre.

I fjor var jeg også til stede på et arrangement hvor en liknende hendelse fant sted, med en godt voksen mann som benyttet seg av at noen hadde fått for mye å drikke. Vedkommende fikk en lekse jeg håper han ikke glemmer på en stund. Begynner jeg å telle opp i min utvidede omgangskrets kjenner jeg et titalls jenter som har blitt utsatt for nachspiel- eller festvoldtekter. Fellesnevneren er at mennene/guttene som har vært involvert, verken er innvandrere eller “outcasts” – de er helt vanlige, oppegående norske karer. Som burde vite bedre.

Mange av oss har nok ubevisst dannet seg et bilde av hva som kjennetegner en typisk voldtektsmann; og en helt vanlig hyggelig lyshudet norsk mann/gutt med god jobb/utdanning og vanlig nettverk kan vi jo bare ikke tro så ille om?

Er det ikke utrolig bekymringsfullt at det finnes “helt vanlige” ressurssterke, oppegående norske menn som har utviklet mønstre hvor de gang etter gang enten aktivt oversjenker eller doper yngre jenter, eller ser seg ut sårbare jenter som har fått i seg for mye, med det formål å skaffe seg sex. Når menn av denne typen allerede har gått over en grunnleggende etisk grense og i tillegg ser at de kommer unna med ugjerningene, vil de etter all sannsynlighet bare fortsette. Vel så bekymringsfullt er det at våre ubevisste holdninger og fordommer gjør at vi unnskylder dem, og samtidig ansvarliggjør og iblant latterliggjør ofrene.

Når menn misbruker sitt fysiske overtak, erfaring/alder, posisjon eller offerets tilstand, er ansvaret fullt og helt deres. Selv om også mannen er ruset eller beruset. Og spesielt når de har vært med på å påvirke offeret, eller over tid har observert at offeret har blitt stadig mer ute av normalform. Det er utrolig viktig at vi som samfunn begynner å ansvarliggjøre disse mennene – og samtidig tar et individuelt ansvar for å passe litt ekstra på når vi ser at noen har fått i seg for mye alkohol eller andre stoffer. Uavhengig av om vi er gutter eller jenter, og uavhengig av vår relasjon til den det gjelder.

Jenter uansett alder skal søren meg ha lov til å drikke seg (alt for) fulle, gå på en smell, sovne på en sofa på en fest eller nachspiel, eller flørte med hvem hun vil – uten å risikere å bli voldtatt av den grunn. Vi har en ryddejobb å gjøre her i landet – og den begynner med hver og en av oss!

Birgit

(Jeg har bevisst ikke nevnt verken skole eller involverte med navn – det er jo tross alt større sjanse for å bli dømt for injurier overfor overgripere enn det er å bli dømt for å voldta…)

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: