Damer, ikke lukk døra bak dere!

Nadia Wiggen, Lisa Karlsen og Caroline Tidemand har alle gått ut mot kvotering og legger tilsynelatende mye av ansvaret for økt kvinneandel i finans & shipping på kvinnene selv.

Jeg er heller ikke for tradisjonell kvotering, men mener det må gå an å løfte diskusjonen et nivå opp fra kvotering vs frihet/lønnsomhet, og over til risikostyring og fremtidig konkurranseevne. Det er noe de fleste i shipping og finans kan relatere seg til. Vi står ovenfor enorme omveltninger i samfunn og næringsliv fremover, som krever at vi i stadig større grad lykkes med å identifisere en større bredde av både trusler og muligheter. Dette har vi etterhvert godt grunnlag fra ledende fagmiljøer for å erkjenne at vil kreve bredere innsikt, ulike perspektiv og mer mangfold basert på alder, kulturell bakgrunn – og på kjønn.

Kvotemål eller KPIer handler ikke om å fire på standard eller kvalifikasjoner. De handler om å geare selskap for å lykkes med omstilling og fremtidig vekst, og samtidig samle data og kunnskap om hva som funker strategisk for den enkelte bedrift slik at man når (og får ansatt) de beste hodene. For mannsdominerte aktører vil øvelsen med å lykkes med mangfoldsledelse, være en god pekepinn på generell evne til endring – noe som kanskje ikke er den dummeste øvelsen å utsette en organisasjon for idag.

Vi utdanner stadig flere kvinner i Norge, som statistisk sett også gjør det bedre på studier. Samtidig har vi i ganske mange år stått i stillstand hva gjelder næringslivets evne til å hente ut kapasitet og potensial i denne gruppen av ressurser. Når vi gjennomgår digital omstilling, overgang fra petrosamfunn til fornybar, regenerativ ressursbruk og ny industribygging, må vi være enda smartere fremover om vi ikke skal bli nok et land som peaker etter en midlertidig gullalder (oljå). Dette gjelder nasjonalt, men også på bedriftsnivå. Vi møter stadig sterkere konkurranse, og fremtidens løsninger og kunder, vil kreve andre tankesett enn de som ligger til grunn for dagens modeller. Da er det en himla dårlig business case å ikke utvikle og utnytte ressurser som den norske stat bruker enorme summer på å utdanne.

Når Karlsen, Wiggen og Tiedemann ser ut til å implisitt koble manglende kvinneandel opp mot manglende prestasjon, kan de i prinsipp tolkes som at kvinner ikke vil nok, eller leverer bra nok. Jeg tror ikke dette er hva de mener å si, men det reflekterer noen signaler og holdninger som er høyst utbredt både innen shipping og finans. Ubevisste holdninger påvirker jenters karriere gjennom alle faser, og dette er noe vi har diskutert mye de siste årene. For ja, kvinner må helt klart ville nok, jobbe hardt, og levere resultater.

Men hva gjør vi når disse damene i aller høyeste grad finnes, men blir bremset, forbigått og utelatt i jobbsammenheng? Når dealer og ansettelser fortsatt i en betydelig grad skjer via uformelle nettverk som jentene kanskje har mindre innpass i, når Exit-kulturen i seg selv inneholder elementer som mange av oss gir blaffen i, men som nok definitivt er fremmedgjørende for en andel av de flinkeste damene?

Norge har et av verdens minst åpne arbeidsmarked, som i stor grad er preget av det vi kan definere som grå korrupsjon. Kun 30% av stillinger utlyses, og selv en andel av disse er skinnprosesser. Vi ansetter folk som likner oss selv, og helst fra eget nettverk. Det påvirker negativt ref internasjonale og flerkulturelle kandidater, og for kvinner. Hvor mange er egentlig skikkelig gode på å hente folk fra andre miljøer, kulturer og kjønn – og utenfor eget nettverk? Hvordan vet man egentlig at man får de beste? Rekruttererne er gjerne like biased som dem de henter folk for.

Hva gjør du når du møter andre krav enn gutta du studerte med trenger å forholde seg til. Det er veldig lett å si at jentene ikke vil nok. Kanskje det er vanskeligere å selv ta opp debatten om svakhetene i våre bransjer. Og vi har kanskje fortsatt ikke erkjent at de som ender med å tape mest på dette ikke nødvendigvis er jentene selv, men bedriftene. Dyktige damer velger seg gjerne til bransjer og aktører hvor de har bedre forutsetninger for å kunne fokusere på å gjøre en bra jobb uten å bruke tid og energi på unødvendige fights for å være like synlig som gutta, gitt at de altså har det som for øvrig skal til.

Et annet viktig aspekt finansbransjen og øvrige mannsdominerte miljø må ta med inn i denne debatten er at kundene deres begynner å vektlegge performance på mangfold på samme måte som de vurderer andre kommersielle faktorer. Aktører i advokatbransjen har såvidt begynt å kjenne på det, ganske vel fortjent, og jeg spår at både finans og shipping vil få samme trøkk rettet mot seg fremover. Da er det en særdeles dårlig strategi å lene seg tilbake og si man er imot kvotering, eller sitte stille i båten og tenke at dette kommer av seg selv etterhvert – bare jentene «vil nok». Da er det en bedre idé å skifte fokus fra kvotering til indekser, KPIer og handlingsorientert strategi tilpasset egen bedrift.

Verktøy som She Conference’s SHE Index og programmer for mangfoldsledelse fra Seema AS finnes nå godt tilgjengelig. Om dere ikke finner gode nok kvinner å rekruttere, hva gjør dere feil? Om dere har en opplevelse av at jenter ikke leverer på høyde med gutta, har dere sett nærmere på hvorfor? Hvorfor mister dere kvinnelige talenter underveis? Har dere tilstrekkelig kompetanse på styre- og ledernivå til å lykkes med mangfold, både hva gjelder rekruttering og utvikling? Dette er spørsmål som i mitt hode fortjener bedre diskusjoner enn en overfladisk debatt om vi er for eller imot kvotering.

Og til slutt; ikke si at likestillingsmaset har gått for langt. Ikke si at det er så enkelt som at jentene må ville mer. Det er så mye mer komplekst, og vi må ta ansvar på vegne av de jentene som nå er på vei inn i arbeidslivet og tror vi er ferdig likestilt. Ikke avfei en svært viktig debatt og nødvendig satsning fremover.

Tror mange kvinner og menn kan ha mye meninger å dele i denne diskusjonen, så kjør debatt..

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: