Damer, ikke lukk døra bak dere!

Nadia Wiggen, Lisa Karlsen og Caroline Tidemand har alle gått ut mot kvotering og legger tilsynelatende mye av ansvaret for økt kvinneandel i finans & shipping på kvinnene selv.

Jeg er heller ikke for tradisjonell kvotering, men mener det må gå an å løfte diskusjonen et nivå opp fra kvotering vs frihet/lønnsomhet, og over til risikostyring og fremtidig konkurranseevne. Det er noe de fleste i shipping og finans kan relatere seg til. Vi står ovenfor enorme omveltninger i samfunn og næringsliv fremover, som krever at vi i stadig større grad lykkes med å identifisere en større bredde av både trusler og muligheter. Dette har vi etterhvert godt grunnlag fra ledende fagmiljøer for å erkjenne at vil kreve bredere innsikt, ulike perspektiv og mer mangfold basert på alder, kulturell bakgrunn – og på kjønn.

Kvotemål eller KPIer handler ikke om å fire på standard eller kvalifikasjoner. De handler om å geare selskap for å lykkes med omstilling og fremtidig vekst, og samtidig samle data og kunnskap om hva som funker strategisk for den enkelte bedrift slik at man når (og får ansatt) de beste hodene. For mannsdominerte aktører vil øvelsen med å lykkes med mangfoldsledelse, være en god pekepinn på generell evne til endring – noe som kanskje ikke er den dummeste øvelsen å utsette en organisasjon for idag.

Vi utdanner stadig flere kvinner i Norge, som statistisk sett også gjør det bedre på studier. Samtidig har vi i ganske mange år stått i stillstand hva gjelder næringslivets evne til å hente ut kapasitet og potensial i denne gruppen av ressurser. Når vi gjennomgår digital omstilling, overgang fra petrosamfunn til fornybar, regenerativ ressursbruk og ny industribygging, må vi være enda smartere fremover om vi ikke skal bli nok et land som peaker etter en midlertidig gullalder (oljå). Dette gjelder nasjonalt, men også på bedriftsnivå. Vi møter stadig sterkere konkurranse, og fremtidens løsninger og kunder, vil kreve andre tankesett enn de som ligger til grunn for dagens modeller. Da er det en himla dårlig business case å ikke utvikle og utnytte ressurser som den norske stat bruker enorme summer på å utdanne.

Når Karlsen, Wiggen og Tiedemann ser ut til å implisitt koble manglende kvinneandel opp mot manglende prestasjon, kan de i prinsipp tolkes som at kvinner ikke vil nok, eller leverer bra nok. Jeg tror ikke dette er hva de mener å si, men det reflekterer noen signaler og holdninger som er høyst utbredt både innen shipping og finans. Ubevisste holdninger påvirker jenters karriere gjennom alle faser, og dette er noe vi har diskutert mye de siste årene. For ja, kvinner må helt klart ville nok, jobbe hardt, og levere resultater.

Men hva gjør vi når disse damene i aller høyeste grad finnes, men blir bremset, forbigått og utelatt i jobbsammenheng? Når dealer og ansettelser fortsatt i en betydelig grad skjer via uformelle nettverk som jentene kanskje har mindre innpass i, når Exit-kulturen i seg selv inneholder elementer som mange av oss gir blaffen i, men som nok definitivt er fremmedgjørende for en andel av de flinkeste damene?

Norge har et av verdens minst åpne arbeidsmarked, som i stor grad er preget av det vi kan definere som grå korrupsjon. Kun 30% av stillinger utlyses, og selv en andel av disse er skinnprosesser. Vi ansetter folk som likner oss selv, og helst fra eget nettverk. Det påvirker negativt ref internasjonale og flerkulturelle kandidater, og for kvinner. Hvor mange er egentlig skikkelig gode på å hente folk fra andre miljøer, kulturer og kjønn – og utenfor eget nettverk? Hvordan vet man egentlig at man får de beste? Rekruttererne er gjerne like biased som dem de henter folk for.

Hva gjør du når du møter andre krav enn gutta du studerte med trenger å forholde seg til. Det er veldig lett å si at jentene ikke vil nok. Kanskje det er vanskeligere å selv ta opp debatten om svakhetene i våre bransjer. Og vi har kanskje fortsatt ikke erkjent at de som ender med å tape mest på dette ikke nødvendigvis er jentene selv, men bedriftene. Dyktige damer velger seg gjerne til bransjer og aktører hvor de har bedre forutsetninger for å kunne fokusere på å gjøre en bra jobb uten å bruke tid og energi på unødvendige fights for å være like synlig som gutta, gitt at de altså har det som for øvrig skal til.

Et annet viktig aspekt finansbransjen og øvrige mannsdominerte miljø må ta med inn i denne debatten er at kundene deres begynner å vektlegge performance på mangfold på samme måte som de vurderer andre kommersielle faktorer. Aktører i advokatbransjen har såvidt begynt å kjenne på det, ganske vel fortjent, og jeg spår at både finans og shipping vil få samme trøkk rettet mot seg fremover. Da er det en særdeles dårlig strategi å lene seg tilbake og si man er imot kvotering, eller sitte stille i båten og tenke at dette kommer av seg selv etterhvert – bare jentene «vil nok». Da er det en bedre idé å skifte fokus fra kvotering til indekser, KPIer og handlingsorientert strategi tilpasset egen bedrift.

Verktøy som She Conference’s SHE Index og programmer for mangfoldsledelse fra Seema AS finnes nå godt tilgjengelig. Om dere ikke finner gode nok kvinner å rekruttere, hva gjør dere feil? Om dere har en opplevelse av at jenter ikke leverer på høyde med gutta, har dere sett nærmere på hvorfor? Hvorfor mister dere kvinnelige talenter underveis? Har dere tilstrekkelig kompetanse på styre- og ledernivå til å lykkes med mangfold, både hva gjelder rekruttering og utvikling? Dette er spørsmål som i mitt hode fortjener bedre diskusjoner enn en overfladisk debatt om vi er for eller imot kvotering.

Og til slutt; ikke si at likestillingsmaset har gått for langt. Ikke si at det er så enkelt som at jentene må ville mer. Det er så mye mer komplekst, og vi må ta ansvar på vegne av de jentene som nå er på vei inn i arbeidslivet og tror vi er ferdig likestilt. Ikke avfei en svært viktig debatt og nødvendig satsning fremover.

Tror mange kvinner og menn kan ha mye meninger å dele i denne diskusjonen, så kjør debatt..

Passover Passiar; religion lifehack

After traveling more than 70 countries through the past 15 years, I’ve still not lost my curiousness. For me, it’s all about people; encounters with humans I’d otherwise probably not interact with, being exposed to new insights and different perspectives. Learning about everyday life, development and history that has shaped cultures and societies. Exploring the differences, gaining inspiration – and always reminded of how we share more common values than differences.. Regardless of nationality, religion and politics.

We’re entering the Easter week, which for me is much more about family and closeness than about religion, as I don’t follow any religion.

But today, waiting to board the flight back home from Kyiv, I had a really nice encounter that inspired me, and that I thought worth sharing.

On our way to the gate, we saw a big group of people praying. Recognizing them as Jews, due to the Kippas, we still got curious as there were some elements I’ve never seen before. So we sat down and watched them undergo their prayer ritual, and started talking to one of the girls in the group to learn more.

They were a group from N.Y. heading for Israel and the annual Passover, which I never actually have reflected much on. What a beautiful tradition of commemorating ancestors way back in history… Her storytelling gave me goosebumps all over. And she explained the orthodox tradition of tefillin, 2 small boxes; one held in hand, the other placed on the head and attached with leather straps wrapped 7 times around the arm. The purpose is to bind their mind and emotions to God, and the 7 wrappings symbolizes to some 7 primary emotions or 7 attributes.

In light of the Israel-Palestine conflict we discussed how external & collective symbols and actions have a value as they point our attention to focusing on some key elements. But also that these actions can’t be seen as an indicator of the level of a person’s actual dedication to doing good in society.

In many cases, rather the opposite, people doing externally visible actions without following the golden rule or showing compassion in their everyday lives. It’s such an oxymoron how religion both hold the basic solutions for doing so much good, and at the same time attracts people aiming to gain power, enrich themselves and divide humans…

Our talk landed into the Sabbath traditions, and this is where this post gets to the point of what I wanted to share;

In a world with so much happening so fast, huge overload of stuff requiring your attention from all directions (and a combination of extreme digital connectivity combined with human disconnection), I think the idea and concept of a day dedicated to inward reflections and rest is more relevant than ever.

And it doesn’t require being linked to one specific religion. Christians have Sunday, Jews have Saturday, Muslims have Friday. Each with different traditions and routines to collect your thoughts, re-assess what’s your priorities and consider how you bring value to society.

As my generation and the younger ones withdraw more and more from the established religions (either because of individualism or just because old religions have become a symbol of power abuse or leaders who care more about themselves than their community), I wonder if we will see more and more micro religions or crossovers?

And while the collectiveness and timelessness of religions is quite beautiful, and the golden rule in many different sentences form the basics for most of them, there’s also something I have a huge problem with. The way many people use their faith to create an “us and them” divide, and setting themselves above others – claiming they and their God own a single truth. Instead of accepting that maybe we believe in the same force of good and self-development for contributing and filling our role in society – but we’ve just named it in different ways and tied different traditions to our thoughts based on when, where or how we grew up…

For me, I’m definitely not joining a religion nor heading for Sunday mass in church. But I’m considering taking back Sunday. Hacking the best of several religions – consciously allocating a day to stop, think, reflect, based on the basic common concept linking most religions.

I’ve never actually considered having a day for quietness, simple slow living, detached from modern technology. But it seems so healthy – just to reflect on the world, society, and how I can bring value. Perhaps write, or just be in the nature. And being with friends & family, but with a more conscious focus. What do you think?

European Green Capital @ SHE Conference!

Europe’s biggest conference on equality takes place 6 March in Oslo Spektrum. SHE is based on the mindset that diversity in the workplace brings together varied perspectives, which ultimately resulted in improved decision-making amongst corporates and an increased business performance. 

 • Top executives from male dominated industries such as shipping, finance, tech and law gather for roundtable meetings to take on the challenge of improving their equality performance. 
 • OBR officially kick off European Green Capital Business Mentoring Program, powercoupling startups & corporates to accelerate Oslo`s green shift.
 • Nordea launches the Nordea 1 Global Gender Diversity Fund, an initiative investing in companies that facilitate & incorporate diversity and demonstrate sustainability.
 • SHE Community is launching SHE Index SMB & Startup edition, a quarterly rating of companies’ performance on gender equality.

 • Oslo Business Region will announce new requirements for equality initiatives for all Oslo businesses of 10+ employees, and a toolbox of solutions for companies

 • SHE Community, with global partners EY & Microsoft launches SHE Index Globally, with one of the world`s most male dominated industries (maritime) – with 800 companies in India now participating. The project is supported by UN Global Compact, the Indian & Norwegian governments, and some of the world’s biggest shipping companies – incl. Maersk, CMA CGM and DP World in India

 • Launch of Diversity & Inclusion Pledge for leaders & organisations, by the award-winning intercultural diversity organisation MAKKey profiles and interview opportunities: 

 • Gro Brundtland, Norway´s First Female Prime Minister, former head of the World Commission on Environment and Development, Director General of the World Health Organization (WHO) 
 • Minister of Finance, Siv Jensen
 • VP at Microsoft Global, Gavriella Schuster
 • Recent Minister of Equality, Linda Hofstad Helleland
 • Founder of SHE Community, Heidi Aven
 • Board of SHE, Camilla Hagen Sørli and Rune Syversen
 • Anette Trettebergstuen, 1st Vice Chair, Parliament member
 • Sanjam Gupta, Indian shipping director & initiator of SHE Index India
 • Javad Mushtaq, Award winning Founder of MAK
 • Professor Tim Moonen, MD, The Business of Cities
 • CEO and co-founder of Crayon Group Holdings ASA, Rune Syversen
 • Senior advisor in the Department of Sustainable Finance, Thina Saltvedt
 • Minister of Business Affairs, Torbjørn Røe Isaksen
 • Recent Minister of Children and Equality, Linda Hofstad Helleland

Europeisk Miljøhovedstad 2019: Oslo rocker mangfold i år, og DU er invitert!

2019 er året hvor vi går fra prat til handling! Vi feirer Miljøhovedstadsåret og Kvinnedagen med å løfte blikket fra MeToo og over til banebrytende initiativer som vil akselerere mangfold og likestilling i Oslos næringsliv.

5. mars er det klart for State of the City 2019 i OsloRådhus , med et stjernelag av dyktige endringsagenter på scenen!

Møt Oslos nye næringsbyråd, Marthe Scharning Lund, sammen med Raymond Johansen, Lan Nguyen Berg, innovative ledere fra bl.a Microsoft, Nordea og EY, spennende gründere som Javad Mushtaq, Kimberly Larsen, Heidi Aven og Tobias Bæch – og kvinnen som har tatt norske SHE Index til verdens nest største marked for å akselerere likestilling i indisk shipping; prisvinnende Sanjam Gupta.

Vi er stolte av å introdusere en rekke nyheter i forkant av årets Kvinnedag!

5 Mars kl.17-19 – Hovednyheter og lanseringer under State of the City 2019:

 • Rangering av Oslos posisjon og utvikling på viktige områder knyttet til innovasjon og verdiskaping, målt opp mot andre byer internasjonalt. Basert på et tungt internasjonalt datagrunnlag, gir rapporten et verdifullt innblikk i Oslos internasjonale posisjon og utvikling. I år følger også ekstra dybdeinnsikt i hvordan Oslo presterer innen to felt; veksten i grønn økonomi, og mangfold/inkludering.
 • Oslo Business Region har gleden av å lansere en verktøykasse for mangfoldsløft i næringslivet, med MAK, Seema, HunSpanderer og SHE Community. Fra 2019 stiller Oslo Business Region krav til alle samarbeidspartnere og Oslos næringsliv om å bidra inn mot et av disse verktøyene, eller tilsvarende initiativ som fremmer likestilling og mangfold
 • SHE Community, med globale partnere EY & Microsoft, lanserer SHE Index Global, med en av verdens mest mannsdominerte næringer (shipping) og 800 indiske selskaper som første pilot. Prosjektet støttes av indiske og norske myndigheter, UN Global Compact, Microsoft, EY og en rekke av verdens største shippingselskaper (bl.a. Maersk, CMA CGM og DP World i India). Samarbeidet med India har kommet igang gjennom Oslo Business Region
 • Lansering av Diversity & Inclusion Pledge for ledere og bedrifter, ved Javad Mushtaq i MAK
 • SHE Community lanserer SHE Index SMB & Startup edition, en indeks som måler og sammenlikner bedriftenes innsats på likestilling og mangfold. Indeksen er utarbeidet etter oppfordring fra Oslo Business Region

Mangfold, miljø og fremtidig konkurransekraft!

Hvorfor styrker vi satsningen på mangfold i næringslivet? Oslo Business Region og Miljøhovedstaden 2019 har valgt ut Europas største mangfoldskonferanse – SHE Conference 6.mars – som en av hovedarenaene for Miljøhovedstadens næringslivsprogram. Det er ikke tilfeldig. Mangfold og inkludering er en helt sentral premiss for å lykkes med å nå FNs Bærekraftsmål, og bidra til fremtidens Oslo med smarte, bærekraftige arbeidsplasser som styrker byens internasjonale konkurransekraft. 

Målsetningen bak nye initiativ og krav er økt oppmerksomhet, bredere og bedre datagrunnlag og raskere endringstakt for likestilling og mangfold i Oslos næringsliv. Ved å stille tydelige krav, bidrar vi også til å skape et større og bredere marked for Oslos gründere som utvikler verdifulle løsninger og innovasjon på et område hvor Oslo kan innta en internasjonalt ledende posisjon, og være europeisk mangfoldshovedstad. Vi ser på mangfold og likestilling som et felt hvor Oslo kan lede an i eksport av løsninger og samarbeid til et internasjonalt marked.

Intervjumuligheter:

 • Byrådsleder Raymond Johansen
 • Oslos nye næringsbyråd Marthe Scharning Lund
 • Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg
 • Microsofts EVP for Global Partner Network, Gavriela Schutzer (Global partner med SHE Index, ansvarlig for P&L av $6.5B og leder en global portefølje som influerer over $1 trillion omsetning i økosystemet) 
 • Nordea Head of Wealth Mgt & CEO Norway, Snorre Storset og Thina Saltvedt (lanseringen av Nordea 1 Global Gender Diversity Fund) 
 • Styreleder, SHE Community, Camilla Hagen Sørli (SHE Community)
 • MD of The Perkins Fund, Founder of Broadway Angels, Sonja Perkins (Investeringer i tech)
 • Managing Partner EY Norway, Christin Bøsterud (SHE Index)
 • Professor Tim Moonen, MD, The Business of Cities (Oslos globale posisjon og rangering)
 • Javad Mushtaq, gründer – MAK (Diversity & Inclusion Pledge)
 • Sanjam Gupta, indisk shippingdirektør, likestillingsgrunder & pådriver av SHE Index India
 • Birgit M. Liodden, Director of Sustainability, Ocean & Comm., Oslo Business Region (Miljøhovedstadens næringsprogram og nye mangfoldstiltak)
 • Heidi Aven, gründer – SHE Community
 • Kimberly Larsen, gründer – Time to Riot
 • Tobias Bæch, gründer – Bakken & Bæch

Oslo Business Region, Miljøhovedstaden & partnere inviterer til ytterligere én viktig lanseringsarena kommende uke SHE Conference – Equality Matters (6 mars).

SHE satser modig, og bygger Europas største mangfoldskonferanse, som er valgt ut som en hovedarena for næringslivsprogrammet til Miljøhovedstaden 2019, med Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen og Torbjørn Røe Isaksen, Elisabeth Grieg og ca 70 ledere & eksperter på programmet. 

Under konferansen organiserer Oslo Business Region og Miljøhovedstaden en parallelsesjon om Partnerskap for Mangfold & Inkludering, sammen med et bredt antall samarbeidspartnere fra Oslos næringsliv; Polyteknisk Forening, MAK, Næring for Klima, Maritime Oslo, WISTA Norway, Professional Women’s Network, m.fl.

Pressekontakter:

Birgit M. Liodden, Kommunikasjonsdirektør, Oslo Business Region: tlf. 951 71 389 birgit@oslobusinessregion.no

Marianna Wachelke, Komm.koordinator, Oslo Business Region: tlf. 906 21 687 mari@oslobusinessregion.no

Ninja Sandemose, Pressekontakt Byråd for næring og eierskap: tlf. 907 957 60 ninja.sandemose@byr.oslo.no

Fra MeToo til Mangfold: Heia shipping og næringslivet!!

Hva har skjedd i maritim næring og norsk næringsliv generelt det siste året? Hvilke positive tegn ser vi på økt innsats, og forståelsen av mangfold som kritisk  innovasjonsdriver? Hva er risikoen ved å ikke ta grep? Her er noen tanker for å løfte fokuset fra MeToo, og over til det fundamentale behovet for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft gjennom å lykkes med å hente ut potensialene fra en bredere gruppe av kloke hoder.

MeToo-bølgen er verdt null og niks om man ikke bruker den som et springbrett for å komme til kjernen av problemet her i Norge; at vi i et av verdens mest likestilte land arbeider i et næringsliv hvor det får lov til å eksistere et helt irrasjonelt nivå av skjulte og ubevisste fordommer som påvirker og begrenser konkurranseevnen til norske bedrifter. Vi ligger helt nede på 52. plass internasjonalt når det kommer til kvinnelige ledere i privat næringsliv.

Ubevisst diskriminering og fordommer ødelegger talentrekrutteringen vår. Mitt håp og intensjon med å engasjere meg har alltid vært at flere kvinner og menn skulle provoseres og inspireres til å engasjere seg; dele erfaringer, starte diskusjonene åpent og komme sammen for å diskutere og skape gode løsninger i felleskap. Jobbe for raskere endring!

Gjennom 20 år i arbeidslivet har jeg aldri valgt minste motstands vei, og jeg har ofte brukt slegge og spissformuleringer for å få folk til å stoppe opp, reagere, tenke og bli tilstrekkelig provosert eller engasjert til at de begynner å reagere og mobilisere. Enten det har handlet om unge og generasjonsskiftet, maritim nærings ufortjente konservative omdømme (vi har verdens mest high-tech innovative havmiljø her i Norge), kvinne- og mangfoldssatsninger, brobygging mot gründere og tech, eller miljø og bærekraft. Det kommer jeg til å fortsette med, til noens glede og andres frustrasjon, helt til jeg opplever at det er så mange synlige og engasjerte stemmer der ute at jeg ikke trengs lenger. Jeg håper det skjer raskt, så skal jeg sette meg ned med et glass vin og en bok, og følge fornøyd med fra sidelinjen. Men da må både organisasjoner og enkeltpersoner, utover de som bidrar idag, og både kvinner og menn, begynne å løfte dette ut og opp.

For min egen del har det ikke nødvendigvis alltid vært særlig hensiktsmessig eller gunstig for min egen del å pushe endring, men da jeg har hatt sterke meninger og ideer knyttet til at jeg har engasjert meg for kvinner og mangfold i shipping lenge, har det allikevel vært naturlig. Og jeg mener at det som definerer oss er om vi står for det vi mener og bruker stemmen for å bidra til endring – også når det koster oss noe individuelt.

I norsk næringsliv kan det (for å generalisere) litt for ofte se ut til at vi trekker frem mangfolds- og kvinnesatsninger i festtaler og som «pinkwashing», når det passer oss og positiv profilering, men at det ikke stikker så dypt at vi vil ta personlig risiko for å skape endring. Jeg sitter ikke på noen fasit om hvordan vi best skaper konstruktive diskusjoner og påfølgende endring. Men jeg velger å tro at vi har det som skal til for å lykkes. Og som foregangsland i globalt perspektiv innen flere viktige områder – inkluderende arbeidsliv og mangfoldsledelse kan i seg selv bli et eksportprodukt for resten av verden som vi bør forbedre og styrke.

Men da må vi løfte denne diskusjonen enda tyngre opp på agendaen, i de mektigste organisasjonene, med de viktigste topplederne. Jeg er utålmodig, vi har nemlig ikke tid til å vente lenger. For så lenge vi ikke tar skikkelig tak og skaper endring gjennom å løfte problemstillingene opp i lyset og ut i den offentlige debatt, fortsetter vi å miste viktige og dyktige ressurser! Nå har vi nok tall- og forskningsresultater til at vi vet at mangfold er lønnsomt, men vi vet også at det er krevende å lykkes med det. Du må eie det, jobbe hardt og metodisk. Rekruttering er en start, men nøkkelen er organisasjonsutvikling, det å lykkes med å bygge kultur som klarer å ta imot mangfold, utløse potensialene og bringe mangfoldsressursene opp til ledernivåer. Dette er innovasjon i praksis. De som lykkes er fremtidens vinnere – også på bunnlinjen. Jeg tør å påstå at de som lykkes å hente ut potensialet i mangfold også er langt dyktigere på innovasjon og generell omstilling.

Norsk næringsliv skal gjennom enormt store endringer de kommende årene. Vi har en unik mulighet til å bygge det neste oljeeventyret på triangelet hav, tech og bærekraft, som byr på løsninger for verdens behov for mat og medisiner, naturressurser og fornybar energi. Men det krever radikale endringsreiser som medfører at vi må være villige til å ta inn disruptive endringsagenter som knuser egg, tråkker på tær og ikke er politisk korrekte om vi skal lykkes raskt nok. Og endring er ikke alltid så behagelig mens man står oppe i det. Vi må gi litt mer rom til dem som river i stykker gamle sannheter og lager nye. Folk som snakker i klartekst, tør å provosere og utfordre, og er mer opptatt av å skape og bidra til reell endring enn å posisjonere seg for egen makt, stilling og politiske spill innad i virksomhetene. De kan være unge, gamle, kvinner, menn, eller transkjønn, de kan være rike, fattige, muslimske, jødiske, hinduer, ateister eller kristne. De kan ha prestisjeutdanning, fagarbeidere eller være tidligere problemelever som har jobbet seg opp fra bånn og bygget praktisk erfaring.

Poenget er at vi ikke kan leve med homogene styrer og ledergrupper som er mer opptatt av å sikre egen og nærståendes posisjon, evinnelig konsensus og klapping av hverandres skuldre, og en gjennomgående hang til å utsette viktige satsninger for fremtiden. De lederne vi trenger flere av fremover er de som er modige og tør å blø for drakta – stå stødig for den endringen de tror på – og som også er villige til å ta den personlige risikoen det gjerne medfører. De etablerte tunge næringene som representerer enorm verdiskaping og global konkurransekraft trenger at disse rebellene velger dem, for ellers vil man ikke klare å skape nok endring raskt nok. Vi trenger mer samspill både med entreprenører og intraprenører som tenker helt nytt. Så skal man selvfølgelig ha balanse og samspill for å unngå anarki, og bygge på all den erfaring og kompetanse som næringene er bygget på. Men per idag er jeg bekymret for norsk næringslivs manglende evne til å ta inn, utvikle og utnytte de mulighetene som ligger i mangfold. Vi er for små og få til at vi har råd til å skusle bort ressurser – det er noe alle norske bønder og fiskere vet veldig godt. Vi må være landet som klarer å finne nye løsninger raskt, som resten av verden trenger og er villige til å betale for, og da må flest mulig med.

Heldigvis har vi det siste året sett flere gode tegn på reell endring som er i ferd med å finne sted i maritim næring, både her hjemme og ute, og i andre mannsdominerte næringer. For den er det verdt å få med seg! (Og til alle dere som har iverksatt gode tiltak men som ikke er nevnt; beklager!)

Kongsberg-gruppen og Kongsberg Maritime har ledere som pusher mangfold, har satt tydelige, ambisiøse mål, og flere av ledergruppene deres har nå blitt mer balanserte. De har fått sin første kvinnelige CFO, 50/50 i styret, og i Kina har man får kvinnelig landsjef. For tredje år arrangerer de sitt Female Forum med flere konserndirektører til stede. DNB er mitt favoritteksempel å trekke frem i alle sammenhenger, og i særklasse når det gjelder å investere og implementere kvalitative tiltak som funker, og har fortsatt sin progressive utvikling. De tre største maritime publikasjonene globalt kjørte hver sin tunge diversity-feature i fjor sommer til Posidonia – verdens viktigste shippingmesse i Hellas. Den ene publiserte en liste over kvinnelige ledere, etter at de fikk tilsendt et konsept etter inspirasjon fra Vibeke Holths mangeårige kvinnesatsning i Kapital. 60 spennende kvinner fra hele verden, med god norsk representasjon, ble løftet frem. Det har aldri skjedd før.

Den internasjonale organisasjonen for kvinnelige ledere i shipping og trading (WISTA) har etablert en mangfoldskomité, og kommet med i EUs arbeid for kvinnesatsning i transportsektorene, samt begynt et formelt samarbeid med FNs Internasjonale Maritime Organisasjon. Og nylig var Norge vertskap for den årlige internasjonale WISTA-konferansen, hvor temaet var tungt på agendaen. Her opplevde vi at mannlige toppledere både fra Rederiforbundet, Hurtigruten og Clarksons blant flere løftet frem viktigheten av å lykkes med mangfold. WISTA har åpnet for mannlig medlemskap, for å mobilisere mannlige endringsagenter. Og i mentorprogrammet for kvinner i bransjen har vi nå nærmere 50% mannlige mentorer med genuint engasjement for å bidra. Flere kvinner enn noen gang tidligere har sentrale roller, nasjonalt og globalt. I tillegg har det garantert blitt iverksatt en rekke tiltak som jeg ikke kjenner til, og om det gjelder din bedrift håper jeg du nå benytter sjansen til å gå ut sammen med flere og fortelle om hva dere gjør. Og del det gjerne med meg, jeg jobber med å sette sammen 100 positive og konkrete historier om bedrifters verktøy for å akselerere mangfold, tiltenkt å inspirere de som ennå ikke har kommet igang.

Men oppsummert, det går ikke fort nok. Nå må det skje mye mer, raskt! Bransjen er så fantastisk bra, men trenger å bli enda bedre! Derfor vil jeg gjerne kaste en stor stafettpinne til alle ledere i maritim næring (og i andre bransjer), om å la seg inspirere av Rune Bjerke og DNB, og gå sammen for et skikkelig mangfoldsløft! Og merk dere oppfordringen fra Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Managment; han foreslår at likestillingsbevegelsen bør lære av miljøbevegelsen – en Parisavtale for mangfold…! Dette er spennende, og i Oslo Business Region har vi integrert inkluderende lederskap som et grunnfundament i hele næringslivsprogrammet for Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019.

Vi har mange muligheter til å koble mot gode og konkrete verktøy og satsninger fremover så det monner; involvering frem mot SHEConference (Europas største mangfoldskonferanse i Oslo 6.mars neste år). Deres nye SHEindex utviklet med Ernst & Young, hvor vi nå håper og jobber for at den første globale piloten vil være for maritim næring, og hvor vi allerede har flere maritime bedrifter som ønsker å delta. Så har vi den splitter nye ISO-kompatible norske standarden for mangfoldsledelse utformet av et utvalg ledet av Loveleen Brenna, som parallelt har gitt ut boken Mangfoldsledelse en åpenbar del av pensum for alle ledere fremover. Og sist men ikke minst; HunSpanderer med positivt fokus på hvordan vi kan bidra til endring, og årlig markering for bevisstgjøring av skjulte fordommer og diskriminering.

Jeg er helt sikker på at denne bølgen ikke kommer til å stoppe, og dedikerte tidligere i år mitt 2018 til nettopp å bidra best mulig til å støtte kvinnesatsningene på tvers på alle mulige måter. Mitt mål er å bidra til å synliggjøre og koble de beste verktøyene som eksisterer opp mot maritim næring, både her hjemme og internasjonalt.

Som alle vi som jobber med, på og for havet, eller driver med båtsport, vet godt; når vi møter de massive kreftene som ligger i store bølger er det langt bedre å endre kurs, prøve å seile med dem – enn å bli passivt liggende og håpe at de ikke drukner oss.

Og et bitte lite tips på tampen – ikke vær så redde for at en offentlig diskusjon rundt mangfoldssatsninger skal være negativ PR ift omdømme og attraktivitet for kvinner, verken for bransjen, virksomheten eller deg som individuell leder. Her har vi en utfordring som også representerer en utrolig spennende mulighet! Gå heller ut og snakk åpent om hva som er de konkrete utfordringene deres, feil dere har gjort, hva dere selv mener bremser dere, hvor dere trenger hjelp for å lykkes og bli bedre. Gi ansatte plass og støtte til å komme med sine ideer. Skap engasjement, både internt og eksternt, som får folk til både å ville bidra og samarbeide for felles utfordringer og mål. Det at næringslivet – både maritim næring og øvrige – erkjenner, tar tak og viser genuint og bredt engasjement for å bli foregangsaktører på mangfold, vil være verdens beste rekrutteringsstrategi. Ikke minst fordi svært mange sliter med akkurat den samme mangelen på å adressere mangfoldsledelse strategisk som en business case; forretningskritisk, med store potensialer for bedret innovasjonsevne, styrket konkurransekraft og økonomisk bunnlinje.

Som et siste apropos kan jeg tilføye at alt jeg her skriver om kvinner gjelder i minst like stor grad for talenter og ressurser med flerkulturell bakgrunn. Men det får bli en separat post, om blendahvite styrer og ledergrupper… Den ligger og kverner i bakhodet her. Ship o’hoi!

Fra MeToo til Mangfold; Heia shipping & næringslivet!

Hva har skjedd i maritim næring og norsk næringsliv generelt det siste året? Hvilke positive tegn ser vi på økt innsats, og forståelsen av mangfold som kritisk  innovasjonsdriver? Hva er risikoen ved å ikke ta grep? Her er noen tanker for å løfte fokuset fra MeToo, og over til det fundamentale behovet for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft gjennom å lykkes med å hente ut potensialene fra en bredere gruppe av kloke hoder.

MeToo-bølgen er verdt null og niks om man ikke bruker den som et springbrett for å komme til kjernen av problemet her i Norge; at vi i et av verdens mest likestilte land arbeider i et næringsliv hvor det får lov til å eksistere et helt irrasjonelt nivå av skjulte og ubevisste fordommer som påvirker og begrenser konkurranseevnen til norske bedrifter. Vi ligger helt nede på 50. plass internasjonalt når det kommer til kvinnelige ledere i privat næringsliv.

Ubevisst diskriminering og fordommer ødelegger talentrekrutteringen vår. Mitt håp og intensjon med å engasjere meg har alltid vært at flere kvinner og menn skulle provoseres og inspireres til å engasjere seg; dele erfaringer, starte diskusjonene åpent og komme sammen for å diskutere og skape gode løsninger i felleskap. Jobbe for raskere endring!

Gjennom 20 år i arbeidslivet har jeg aldri valgt minste motstands vei, og jeg har ofte brukt slegge og spissformuleringer for å få folk til å stoppe opp, reagere, tenke og bli tilstrekkelig provosert eller engasjert til at de begynner å reagere og mobilisere. Enten det har handlet om unge og generasjonsskiftet, maritim nærings ufortjente konservative omdømme (vi har verdens mest high-tech innovative havmiljø her i Norge), kvinne- og mangfoldssatsninger, brobygging mot gründere og tech, eller miljø og bærekraft. Det kommer jeg til å fortsette med, til noens glede og andres frustrasjon, helt til jeg opplever at det er så mange synlige og engasjerte stemmer der ute at jeg ikke trengs lenger. Jeg håper det skjer raskt, så skal jeg sette meg ned med et glass vin og en bok, og følge fornøyd med fra sidelinjen. Men da må både organisasjoner og enkeltpersoner, utover de som bidrar idag, og både kvinner og menn, begynne å løfte dette ut og opp.

For min egen del har det ikke nødvendigvis alltid vært særlig hensiktsmessig eller gunstig for min egen del å pushe endring, men da jeg har hatt sterke meninger og ideer knyttet til at jeg har engasjert meg for kvinner og mangfold i shipping lenge, har det allikevel vært naturlig. Og jeg mener at det som definerer oss er om vi står for det vi mener og bruker stemmen for å bidra til endring – også når det koster oss noe individuelt.

I norsk næringsliv kan det (for å generalisere) litt for ofte se ut til at vi trekker frem mangfolds- og kvinnesatsninger i festtaler og som «pinkwashing», når det passer oss og positiv profilering, men at det ikke stikker så dypt at vi vil ta personlig risiko for å skape endring. Jeg sitter ikke på noen fasit om hvordan vi best skaper konstruktive diskusjoner og påfølgende endring. Men jeg velger å tro at vi har det som skal til for å lykkes. Og som foregangsland i globalt perspektiv innen flere viktige områder – inkluderende arbeidsliv og mangfoldsledelse kan i seg selv bli et eksportprodukt for resten av verden som vi bør forbedre og styrke.

Men da må vi løfte denne diskusjonen enda tyngre opp på agendaen, i de mektigste organisasjonene, med de viktigste topplederne. Jeg er utålmodig, vi har nemlig ikke tid til å vente lenger. For så lenge vi ikke tar skikkelig tak og skaper endring gjennom å løfte problemstillingene opp i lyset og ut i den offentlige debatt, fortsetter vi å miste viktige og dyktige ressurser! Nå har vi nok tall- og forskningsresultater til at vi vet at mangfold er lønnsomt, men vi vet også at det er krevende å lykkes med det. Du må eie det, jobbe hardt og metodisk. Rekruttering er en start, men nøkkelen er organisasjonsutvikling, det å lykkes med å bygge kultur som klarer å ta imot mangfold, utløse potensialene og bringe mangfoldsressursene opp til ledernivåer. Dette er innovasjon i praksis. De som lykkes er fremtidens vinnere – også på bunnlinjen. Jeg tør å påstå at de som lykkes å hente ut potensialet i mangfold også er langt dyktigere på innovasjon og generell omstilling.

Norsk næringsliv skal gjennom enormt store endringer de kommende årene. Vi har en unik mulighet til å bygge det neste oljeeventyret på triangelet hav, tech og bærekraft, som byr på løsninger for verdens behov for mat og medisiner, naturressurser og fornybar energi. Men det krever radikale endringsreiser som medfører at vi må være villige til å ta inn disruptive endringsagenter som knuser egg, tråkker på tær og ikke er politisk korrekte om vi skal lykkes raskt nok. Og endring er ikke alltid så behagelig mens man står oppe i det. Vi må gi litt mer rom til dem som river i stykker gamle sannheter og lager nye. Folk som snakker i klartekst, tør å provosere og utfordre, og er mer opptatt av å skape og bidra til reell endring enn å posisjonere seg for egen makt, stilling og politiske spill innad i virksomhetene. De kan være unge, gamle, kvinner, menn, eller transkjønn, de kan være rike, fattige, muslimske, jødiske, hinduer, ateister eller kristne. De kan ha prestisjeutdanning, fagarbeidere eller være tidligere problemelever som har jobbet seg opp fra bånn og bygget praktisk erfaring.

Poenget er at vi ikke kan leve med homogene styrer og ledergrupper som er mer opptatt av å sikre egen og nærståendes posisjon, evinnelig konsensus og klapping av hverandres skuldre, og en gjennomgående hang til å utsette viktige satsninger for fremtiden. De lederne vi trenger flere av fremover er de som er modige og tør å blø for drakta – stå stødig for den endringen de tror på – og som også er villige til å ta den personlige risikoen det gjerne medfører. De etablerte tunge næringene som representerer enorm verdiskaping og global konkurransekraft trenger at disse rebellene velger dem, for ellers vil man ikke klare å skape nok endring raskt nok. Vi trenger mer samspill både med entreprenører og intraprenører som tenker helt nytt. Så skal man selvfølgelig ha balanse og samspill for å unngå anarki, og bygge på all den erfaring og kompetanse som næringene er bygget på. Men per idag er jeg bekymret for norsk næringslivs manglende evne til å ta inn, utvikle og utnytte de mulighetene som ligger i mangfold. Vi er for små og få til at vi har råd til å skusle bort ressurser – det er noe alle norske bønder og fiskere vet veldig godt. Vi må være landet som klarer å finne nye løsninger raskt, som resten av verden trenger og er villige til å betale for, og da må flest mulig med.

Heldigvis har vi det siste året sett flere gode tegn på reell endring som er i ferd med å finne sted i maritim næring, både her hjemme og ute, og i andre mannsdominerte næringer. For den er det verdt å få med seg! (Og til alle dere som har iverksatt gode tiltak men som ikke er nevnt; beklager!)

Kongsberg Maritime har fått inn en leder som pusher mangfold, og har nå en godt balansert ledergruppe. DNB er mitt favoritteksempel å trekke frem i alle sammenhenger, og i særklasse når det gjelder å investere og implementere kvalitative tiltak som funker, og har fortsatt sin progressive utvikling. De tre største maritime publikasjonene globalt kjørte hver sin tunge diversity-feature i fjor sommer til Posidonia – verdens viktigste shippingmesse i Hellas. Den ene publiserte en liste over kvinnelige ledere, etter at de fikk tilsendt et konsept etter inspirasjon fra Vibeke Holths mangeårige kvinnesatsning i Kapital. 60 spennende kvinner fra hele verden, med god norsk representasjon, ble løftet frem. Det har aldri skjedd før.

Den internasjonale organisasjonen for kvinnelige ledere i shipping og trading (WISTA) har etablert en mangfoldskomité, og kommet med i EUs arbeid for kvinnesatsning i transportsektorene, samt begynt et formelt samarbeid med FNs Internasjonale Maritime Organisasjon. Og nylig var Norge vertskap for den årlige internasjonale WISTA-konferansen, hvor temaet var tungt på agendaen. Her opplevde vi at mannlige toppledere både fra Rederiforbundet, Hurtigruten og Clarksons blant flere løftet frem viktigheten av å lykkes med mangfold. WISTA har åpnet for mannlig medlemskap, for å mobilisere mannlige endringsagenter. Og i mentorprogrammet for kvinner i bransjen har vi nå nærmere 50% mannlige mentorer med genuint engasjement for å bidra. Flere kvinner enn noen gang tidligere har sentrale roller, nasjonalt og globalt. I tillegg har det garantert blitt iverksatt en rekke tiltak som jeg ikke kjenner til, og om det gjelder din bedrift håper jeg du nå benytter sjansen til å gå ut sammen med flere og fortelle om hva dere gjør. Og del det gjerne med meg, jeg jobber med å sette sammen 100 positive og konkrete historier om bedrifters verktøy for å akselerere mangfold, tiltenkt å inspirere de som ennå ikke har kommet igang.

Men oppsummert, det går ikke fort nok. Nå må det skje mye mer, raskt! Bransjen er så fantastisk bra, men trenger å bli enda bedre! Derfor vil jeg gjerne kaste en stor stafettpinne til alle ledere i maritim næring (og i andre bransjer), om å la seg inspirere av Rune Bjerke og DNB, og gå sammen for et skikkelig mangfoldsløft! Og merk dere oppfordringen fra Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Managment; han foreslår at likestillingsbevegelsen bør lære av miljøbevegelsen – en Parisavtale for mangfold…! Dette er spennende, og i Oslo Business Region har vi integrert inkluderende lederskap som et grunnfundament i hele næringslivsprogrammet for Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019.

Vi har mange muligheter til å koble mot gode og konkrete verktøy og satsninger fremover så det monner; involvering frem mot SHEConference (Europas største mangfoldskonferanse i Oslo 6.mars neste år). Deres nye SHEindex utviklet med Ernst & Young, hvor vi nå håper og jobber for at den første globale piloten vil være for maritim næring, og hvor vi allerede har flere maritime bedrifter som ønsker å delta. Så har vi den splitter nye ISO-kompatible norske standarden for mangfoldsledelse utformet av et utvalg ledet av Loveleen Brenna, som parallelt har gitt ut boken Mangfoldsledelse en åpenbar del av pensum for alle ledere fremover. Og sist men ikke minst; HunSpanderer med positivt fokus på hvordan vi kan bidra til endring, og årlig markering for bevisstgjøring av skjulte fordommer og diskriminering.

Jeg er helt sikker på at denne bølgen ikke kommer til å stoppe, og dedikerte tidligere i år mitt 2018 til nettopp å bidra best mulig til å støtte kvinnesatsningene på tvers på alle mulige måter. Mitt mål er å bidra til å synliggjøre og koble de beste verktøyene som eksisterer opp mot maritim næring, både her hjemme og internasjonalt.

Som alle vi som jobber med, på og for havet, eller driver med båtsport, vet godt; når vi møter de massive kreftene som ligger i store bølger er det langt bedre å endre kurs, prøve å seile med dem – enn å bli passivt liggende og håpe at de ikke drukner oss.

Og et bitte lite tips på tampen – ikke vær så redde for at en offentlig diskusjon rundt mangfoldssatsninger skal være negativ PR ift omdømme og attraktivitet for kvinner, verken for bransjen, virksomheten eller deg som individuell leder. Her har vi en utfordring som også representerer en utrolig spennende mulighet! Gå heller ut og snakk åpent om hva som er de konkrete utfordringene deres, feil dere har gjort, hva dere selv mener bremser dere, hvor dere trenger hjelp for å lykkes og bli bedre. Gi ansatte plass og støtte til å komme med sine ideer. Skap engasjement, både internt og eksternt, som får folk til både å ville bidra og samarbeide for felles utfordringer og mål. Det at næringslivet – både maritim næring og øvrige – erkjenner, tar tak og viser genuint og bredt engasjement for å bli foregangsaktører på mangfold, vil være verdens beste rekrutteringsstrategi. Ikke minst fordi svært mange sliter med akkurat den samme mangelen på å adressere mangfoldsledelse strategisk som en business case; forretningskritisk, med store potensialer for bedret innovasjonsevne, styrket konkurransekraft og økonomisk bunnlinje.

Som et siste apropos kan jeg tilføye at alt jeg her skriver om kvinner gjelder i minst like stor grad for talenter og ressurser med flerkulturell bakgrunn. Men det får bli en separat post, om blendahvite styrer og ledergrupper… Den ligger og kverner i bakhodet her. Ship o’hoi!

MeToo, inclusion & freedom of speech

A year ago I fronted MeToo in global shipping. Based on the fact that no one had initiated the public debate, and a big and growing frustration from many young females in the industry, I chose to share some of my personal experiences, with specific ideas on a joint effort to create a more inclusive industry.

Many of those I’ve spoken with over the years, who have had MeToo related incidents or faced discrimination, have put the blame on themselves. Focused on what they could or should have done to avoid the situation. That’s what I wanted to shed light on. To point out what is unacceptable behavior, and that power abuse and harassment can happen to all.

After using my voice to push change within areas I believe to be key in the process of modernizing the maritime industry and increase its attractiveness and public image, I didn’t consider it too controversial to engage.

And I didn’t have the imagination that my post would create a fury at my former employer and cause sanctions.

Rather the opposite, as we had a very clear and open commitment to be the global arena leading the way to push diversity. But I had to apologize and defend myself in a meeting, and got a gag order.

Despite of engaging and writing as a private person, which was very clearly pointed out in the article and a following interview, it was required that all communication with the media should be directed to and handled by the employer. Alternatively, I would have to reconsider my employment. I obeyed. And what happened?

In Norway the big discussions were not raised, the topic and debate was chocked. We’ve seen the same in other industries and all around the world. There are various ways to efficiently stop the debate; a female surgeon who has worked on challenging the health sector, and a who founded a campaign to create awareness on unconscious bias, had to leave her career. Female athletes are forced to sign confidentiality clauses that hinders them from actively challenging their organization. Other sign clauses as part of an exit agreement.

The question is; how long will this work?

And is this really the path we wish to be on? Shouldn’t we, when faced with a time where change affects all part of our business models and core structures, welcome a necessary and healthy debate? When individuals are restricted from or warned against participating in public debates, we lose something very valuable- the opportunity for changing society for the better.

Female leaders stay silent because they don’t wish to be associated with MeToo. The elephant in the room in most male dominated industries has been that we tend to avoid the topic, and constructively focus on “show don’t tell” the value of diversity. Through taking a seat at the table, demonstrate results, but otherwise fit in. And no smart leaders wish to be seen as victims or weak – neither do I.

Many also fear that increased attention towards diversity challenges can increase the challenges, scare talents and build a negative reputation.

And parallel to this, we have discussed a new challenge; the MeToo aftermath seems to have increased the distance between men and women, that more executives seems to wish to get rid of “obnoxious” outspoken women or even being alone in a meeting room with a women, out of the fear for potential MeToo incidents. What a paradox! (Just be decent, by the way, and there’s nothing to worry about)

Succeeding with diversity and inclusive business culture is not only a nice thing – it pays of in a bottom line and competitive perspective. The approach of letting change happen organically and without implementing tangible, measurable efforts is nice in the theory. But as with any opportunity area or pain point, it’s extremely naive to think that it can be solved without applying what we do in other aspects of business; identify the challenge, work methodologically to resolve it, and measure how we succeeded.

The lack of a professional, measurable way of approaching this subject, also represents a huge problem, as we need the smartest, best brains and unconsciously fail to attract and retain half of them. There’s a gap between young talents’ expectations towards equal opportunities, and the reality of today’s business world. As a leader; do you realize the value of radical ideas and involvement from your employees, as a tool for succeeding with change?

I have been confronted with people asking me why I’m constantly “seeking attention”. I would say that once there are plenty other voices raising these topics, I’ll be happy to mute my own voice. So to anyone who are fed up with me appearing here and there, who’d like me to shut up; join the open debate now so that the mobilization of many voices and change agents accelerate. And I’ll happily lean back with a glass of wine, and enjoy the discussions.

And by the way; change always feels much better when we’re taking charge of it

proactively. So let’s create it together – from the inside – instead of passively waiting for it to hit us from the outside…

Reflections from FutureTalks Arctic Expedition

End of August I went onboard an old vessel gathering a group of 100 engaged people from 42 countries in Svalbard, completely disconnected from WiFi and phones. The purpose of the expedition was to identify the key questions of our time. And back home, like a glass filled over, thoughts and words just flood out. So I wanted to share some general reflections as well as some personal stories today..

FutureTalks Arctic Expedition was a brave and different experiment initiated by Silje Vallestad and Camilla Sørli Hagen, gathering people across very different backgrounds, expertise and perspectives. And featuring a very different mindset; Most high-level initiatives like these generally include people in powerful positions, with some young people, yet lacking the intention of actually giving them an equal seat at the table.

On the ship was a mashup of global executives, former refugees, leaders students, tech stars, human rights and environmental activists, influencers, Young Global Leaders, scientists, investors, academics- and even an astrobiologist. All (or most) leaving titles, power, egos and achievements in Oslo, stripped of our normal kit, just being humans together in the same boat. Sharing and respecting each other’s perspectives and contributions on equal terms.

And so the key difference with FutureTalks is both the number of students and young minds, but also that they were joining as peers. And what could possibly be more crucial; the key problems are their future, so we basically need them joining to find new solutions. We can’t do it ourselves, neither can they.

Being used to filling the “young alibi” role in my own industry, I’m used to being called naive, less competent, not humble enough, being too passionate, talking too much, or in some settings simply feeling that I’m not fitting in. Or that my mindset, perspectives and ideas aren’t understood (which often triggers more senior people to disregard or belittle you, raising eyebrows, talking above your head, or making fun of you). As humans, we tend to reject what we don’t understand. It’s only natural.

But that’s exactly why it’s so important to bring generations together on equal terms, across borders, continents and backgrounds. My generation has some strengths, the younger ones have other – so does the more seasoned. To make things happen, whether global/societal changes or changes within a company, Davids and Goliats must collaborate and understand each other. If we see each other unconsciously as rivals, we won’t succeed. We need to work shoulder to shoulder, creating healthy group dynamics. And that requires openness, communication and trust. Bridging the people who are representing the different groups.

And this exactly was the most surprising part of my takeaway from Svalbard. Very often, I just wanna fix things quickly. I’m impatient (as we should be!), cause I see that we need to create environmental and societal change NOW!

I have been focused on working “against” conservatism, bureaucracy and established truths. Not realizing to the full extent how important it is to create trust and dialogue first. Because just like with Trump’s negotiation fundament, it seems that most of us for decades have been programmed to think that if you win, I loose. And vice versa.. My perspective has been that we can achieve so much more, better and quicker results together. But I haven’t used the empathy focus enough – often so focused on the goal that I can forget to build joint commitment (with those of the opposing view) based on these very basic yet difficult things; security, trust, openness, communication.

Now, let’s see how the FutureTalks Expedition insights and conversation will form my efforts and approach onwards – not to mention; how will we collaborate across fields and borders?

Greetings from the United States of Misogyny!

Easter of 2016 I rallied outside Trump Tower in support of diversity & women. November 2016 I was in Miami for a conference gathering female maritime leaders from 40 countries, and I still remember how people were in total shock the morning after the election of Trump, the feared impact on diversity and inclusiveness.

As I was selected for the #IVLP2018 leadership program, I actually doubted to make it through backup checks, due to my extensive SoMe criticism of the current administration.

We’re here for an amazing program on entrepreneurship and innovation, taking inspiration from a range of brilliant initiatives (also relating to female founders) – at the same time there’s a bittersweet flavor to our stay. We’ve been in DC the days leading up to the final decision on Kavanaugh. We’ve seen the protests in the streets, followed the media debates. And it makes me so shocked and sick to see how a brave woman is treated in the “land of the free, home of the brave”. Especially by the country’s leader.

Lack of consciousness and diversity is seen in many aspects & ways. In our program there are mainly male speakers. Our group count 16 men & 10 women, which is kinda balanced, but a decision on 50/50 would’ve been easy. Across the delegates, we’ve exchanged how much bias and bullshit we’ve all seen & experienced in our careers, and how frustrating, rewarding & IMPORTANT the work for diversity is. When Hillary Clinton is debated w locals, I keep hearing the same arguments not on her competence but her lack of warmth and charisma.

Back to Dr.Ford’s bravery, I’m shocked by Trump, Kavanaugh and the Senate. But all of this boils down to the key issue; as long as diversity isn’t implemented in our society structures and powerhouses, we will continue to witness surreal examples of how bias cause bad decision-making.

I hope the outcome of Dr. Blakey Ford’s story won’t be silenced victims, but instead fuel the movement across borders inspiring women & men standing up, mobilizing all good forces for diversity.

#DearProfessorFord #CristineBlaseyFord #istandwithher

FutureTalks Svalbard: The Key Questions of Our Time

I will update some reflections after our Svalbard expedition, and also link this to what I saw in the Seychelles end of April. Two very different locations but both directly impacted by global warming and pollution. Both places acting as silent witnesses to what we are about to do to our planet, impacting life in and above sea level.

But until I have the time – take a look at these photos and realize what’s happening to our blue planet… 🌎 Should provide a sense of burning platform regardless of political point of view, society level and age. We can change this, if we commit to changing our behavior.

Entering this beautiful fjord, we realized that we were actually 3-4 km inside an area that used to be a glacier.. This was a huge impressive glacier only some years ago, and melts away so much quicker than I could ever imagine. Now it’s open sea..

The Arctic wonders collapse into the sea, every day, every year. Just as we were standing on deck of the ship, we witnessed several blocks of ice breaking free and falling with a big splash into the sea.

Invasive species arrive, while existing ones disappear forever. This is the picture of global warming – an eye opening experience. We need to act now!

Below photo cred: Pablo Salazar Rojo

#FutureTalks #Svalbard

OSL🐳CEAN: The Power of Youth & the Ocean Entrepreneurs’ Capital🌱💦

My keynote speech from the AIVP International Conference in Quebec. Slides are added later 😉

Good morning everyone- and thank you so much for a great event so far!

To set the mode of my keynote – I’ll tell you a story. In 2011 I left my job as global project manager for the Wilhelmsen group, to establish YoungShip International. This was a network primarily formed of small local branches in Norway, and I saw the untapped potential – an obvious gap in our ecosystem – of building a global movement of young professionals to challenge the established industry. That work however, would require much more efforts than I could take on the side of a normal job. No one else wanted to put in the required efforts. So I decided to leave Wilhelmsen.

We didnt have any financing, nor formal supporters in place. Just my time and a lot of dedication.. And enough belief in the idea to take personal risk and giving everything to make it happen. We didn’t have budgets to travels or marketing. So we utilised a new mindset, established new branches simply by communicating and planning through people on social media. And using those channels to fuel and participate in discussions that all of a sudden gave invitations to arenas such as IMO, ICS and OECD. The key to the creating was collaboration, openness and trust – beyond borders and cultures. Opening up, inspire, nudge and push for change – It works!. And the key to the future is just that simple – collaboration wins over the old fashioned silo mindset

MAP: Within 4,5 years, YoungShip counted 18 branches in 12 countries, all funded on a shared set of focus areas that included entrepreneurship, diversity, innovation, transparency and sustainability. Mind you, this was still a few years before sustainability had become a buzz-word, and way before MeToo and the strong focus on females.

I handed over the wheels in 2014, but YoungShip continues to grow – empowering young professionals across 22 countries. As the only association in our industry, 4 out of 5 Secretary Generals are female, as well as an average global majority of female board members. Isn’t that such an example of how the future industry will change…? And the industry has eventually embraced the realisation of bringing young thoughts and ideas to the table. The young generation hold the key to the future – and YoungShip is instrumental!

GENERATION CLEANUP: My reason for sharing this story, is that we’re at a point of history where we need people both individually and collaborative to engage to fix and improve our societies. We need to change the behaviour of the worlds most dangerous predator. Unteach harmful and aggressive behaviour towards our societies, and create a society where nurturing and sustainable behaviour takes over for the short term perspectives. We need to use less resources, and extract the ones we use in new ways, and with less harm done. Its the young generation, Millenials, Xenials, Gen Y’s and the following ones who will have to fix this mess we’re in – and could just as well be defined as Generation Cleanup.

I’ve had the opportunity to make a specific difference a few times. Both imposed some risk of position/industry support; first when we established the entire strategy & work of Nor-Shipping on the UN SDGs early 2015. Then last year, as I started the MeToo discussions in global shipping. Neither were risk free, but still important. We must all take action when we see gaps and things that needs fixing.

SOCIETY 2.0: We have built a society of structures, mechanisms and industry players that creates problems, while supposedly claiming to solve them. We address challenges one by one, rather than adapting a holistic design thinking. So we try and solve problems by treating the symptoms, rather than discussing and exploring the total picture and look for the entire diagnosis. We need to start talking more across levels of seniority and age groups, across groups of society, to create solutions based on the diseases rather than the symptoms.

SHARK & PILOT FISH: The young generation need you – who holds the power and resources. But you also need them. We need to think completely new and radical to build a society and business life for the future. Established power houses and new entrepreneurs need to collaborate and create symbiosis to fix our broken structures. And you need to support and embrace the change agents to crush established truths, rethink our methods to create new business with a triple bottomline focus, empowering them to help creating our 2.0 society.

UBUNTU: Business was originally about solving society problems. And the fundament of all religions is to set society before yourself, and give before we take. But over the years, individual profits and short term value creation has taken over – at the cost of long-term society needs. Going back to business the way it should be; contributing for people, planet and profit, require bold leadership from current and new leaders. We need more people in powerful positions to push change quicker, take personal risk – rather than just focusing on their own benefits or exposure. We need to revert back to a mindset that all religions are based on, the idea of focusing on what you can do for society – not what society can do for you. We need to build collaboration, trust and stewardship – aiming to contribute with competence and ideas, and not only to extract values from others. We need to pay it forward – only then will we be able to solve society problems.

BACKGROUND & AMBITION: Aiming to inspire you today, I will show you some specific examples of what we’re currently doing in Oslo and Norway. The Norwegian Prime Minister announced at WEF in Davos this year that Norway will fund the UN Global Compact’s Business Action Platform for the Ocean. At the same time, Oslo has become the Nordics’ fastest growing entrepreneur hub. And its also a top 3 global leading maritime capital, and gateway to the most complete ocean industry cluster worldwide. Yet, until now – the tech & startup community has interacted very little with the established maritime & ocean industries. So we thought its about time to fix this.

INSPIRE & MOBILIZE: Setting a very spesific goal of becoming the world’s capital for sustainability & tech oriented ocean entrepreneurs, our first step is to create the first ever Ocean Entrepreneurs Ecosystem Map for the Oslo Region. We then proceed by identifying current gaps in the ecosystem, and mobilise/inspire the industry & stakeholders to work collaboratively to fill them. We will push & support the growth of a broad and facilitating ecosystem that can attract the worlds´ brightest brains to Oslo & Norway to solve global ocean problems.

POWERCOUPLES: Remember the shark and the small fish? We are currently building and strengthening the bridges between entrepreneurs and the established industry ecosystem, incl. R&D and financial resources. All established players are challenged to contribute in ways that fit their business and strategies.

NEW BUSINESS OPPORTUNITIES: We will also promote key unresolved global ocean challenges & opportunities linked to the UN SDGs. At the same time we will showcase smart sustainable innovation within the ocean industries, and key exciting projects towards international mainstream media & the tech community, to fuel more ideas.

BRAINPOWER: Our big idea is to increase the young generation´s interest in the ocean of opportunities, where they can thrive and make a difference, through promoting unresolved problems and highlight new opportunities across ocean, tech & sustainability. We will establish a natural gateway for sustainability & tech oriented ocean entrepreneurs worldwide, with Oslo as starting point but also positively impacting the other ocean clusters of Norway, and serving as an active collaborative partner to other countries & regions, openly sharing our initiatives along the way. Inspire young talents to choose a career path related to the ocean industries

SILOBREAKING: Creating the future requires crushing silos.After some years we get swallowed by established truths and group thinking. Our world and industry is facing a burning platform – where new mindset is critical to jump quick enough. We need to bring young people and diversity into board rioms and mgt groups – demonstrate how everyone needs to work together to create change, – young & old, big & small players, across countries & cultures

CULTURE/DIVERSITY: Changing the industry also require changing the industry’s cultural DNA. This require going outside of normal structures and showcase that new methods works. I´ll pull some examples on how we’ve approached this in Norway so far;

Collaboration & clusters

NGOs and entrepreneurs

Universitys and students

Outsiders

Community involvement

We work on two specific projects- bringing the all stakeholders to the table to create an optimal playground and ecosystem

OPPORTUNITY LAB: Most innovation hubs and coworking spaces are placed in ordinary buildings. As we aim to explore the future of sustainable ocean industries, why stay onshore?

How do we create the optimal coworking space for ocean entrepreneurs from across the world, where entrepreneurs can live, co-create and test their ideas, meet the major players and experts? How can we inspire our industries and societies to utilize and apply existing resources, ideas and technologies in radical and different ways – across silos and established structures? How can we create a visible, accessible and physical floating pilot hub to explore new radical solutions linked to key global ocean challenges? A hub showcasing off-the-grid solutions for floating energy production & storage, water desalination and waste management, ocean farming – and beyond. A test bed to create radical pilots for sustainable business- inspiring the world beyond ocean industries to see that this can be done. A place to rethink what a port can be, what a ship can be used for, which new and unexplored opportunities can be created in and around the ocean. These are our initial thoughts – and we want to collaborate openly with creative and dedicated people from across the planet.

The clock is ticking – we have no time to lose. When my kids ask me 20 years from now how the previous generations could destroy our world as we have done – I want to look them in the eyes, and tell them I did everything I could.

With the SDGs – we have the biggest purchasing order in history. Get the young generation on board, and let’s get to work!!

Ocean Heroes #WorldOceanDay

5 Oslo heroes of Ocean Conservation

1. Christine Spiten

– Co-founder of Blueye Robotics

Christine Spiten is co-founder of Blueye Robotics, a smartphone-controlled drone that can explore up to 150 meters below the ocean surface. The prototype is already making waves internationally, being used for mapping and cleanups in Norway, the US and Australia. Christine Spiten was earlier this year recognized by Forbes “30 under 30” most important Tech Founders in 2018.

2. Simen Andreas Henrik Knudsen

– Founder of Nordic Ocean Watch & Business Architect in Æra

Surfer and environmentalist Simen Knudsen is a Business Architect in Æra where he manages the sustainable innovation program Floke. He is also the founder of the Nordic Ocean Watch, an environmental collective for taking care of the ocean, #tavaha. Being an environmentalist is not only his job, with passion and commitment he spends a lot of his free time cleaning beaches from plastic thinking about both big and small solutions for more sustainable societies.

3. Johan Brand

– Kahoot!-founder and Captain at EntrepreneurShipOne

Kahoot!-founder Johan Brand is also the founder and captain of EntrepreneurShip.One, a zero emission pay it forward platform for the Nordic startup community. He initiated E/One as a project to enable bright minds to meet, learn and innovate at sea – working for the elements with the elements.

4. Agnes Árnadóttir

– Co-founder of BRIM explorer

Agnes grew up in Northern Iceland where she worked as a whale watching guide in the family company North Sailing before moving to Oslo. Passionate about green tourism she co-founded BRIM explorer, offering an eco-friendly alternative to adventure the Arctic.

5. Maren Hjorth Bauer

– CEO and Co-founder of Katapult Ocean (https://katapultocean.com/)

Maren Hjorth Bauer believes in the endless opportunities in the Ocean. Combining her passion for entrepreneurship and making an impact Maren Hjorth Bauer, CEO of Katapult Ocean, is working to find, invest in and scale startups with a positive impact on our oceans. Through the Katapult Ocean Accelerator she is building a global ecosystem of startups, all collaborating to find the best solutions to Ocean Conservation.

Kick-off: Ocean Entrepreneurs´Capital

My message to the audience gathered at the informal kick-off for our initiative to mobilize and grow the global leading capital for sustainability & tech-oriented entrepreneurs.

Invite-28-May-OceanEntrepreneurCapital

Oslo is the Nordics´ fastest growing entrepreneur hub, and Top 3 leading maritime capital, gateway to the most complete ocean industry cluster worldwide. There is a huge untapped potential in bridging these two ecosystems. While our parents and grandparents’ generations have extracted and exploited our shared natural resources – and created prosperity at the cost of our planet – it will be up to my generation and the following ones to build new and more sustainable business and societies. We cannot continue with “business as usual”.

It´s time to break silos. We want to build on the experiences and resources of Oslo´s startup community and the established ocean industries to create a globally leading ecosystem for bright minds across our planet. Engaged experts and entrepreneurs who wants to use their insights and drive to create new solutions for a world in great need of systemic change.

The world’s eyes are on Norway, sustainability and the oceans. We aim to spearhead a dedicated focus on sustainability-oriented ocean & tech entrepreneurs, working with or providing solutions that can be utilized to resolve key ocean related challenges – and deliver new business opportunities to strengthen the ocean industries as well as Norway´s function as inspirator and problem solver.

Our first delivery will be the creation of an Ocean Entrepreneurs Ecosystem Map for the Oslo Region. We seek to identify current gaps in the ecosystem, then mobilise and inspire the industry & stakeholders across society to work collaboratively to fill them. The Oslo startup ecosystem has actually previously been mapped, with around 300 resources identified.

But something was missing! The ocean industry was almost invisible – and it was time to do something about that. Our kick-ass ambition is to inspire, support and promote the ocean ecosystem of the Oslo region – with the humble vision of creating the world’s most attractive capital for ocean entrepreneurs with a passion for sustainability and tech. We want to build and strengthen the bridges between entrepreneurs and the established industry ecosystem, incl. R&D, the government and financial resources.

Here are our specific ambitions;

NEW BUSINESS OPPORTUNITIES: Promote key unresolved global ocean challenges & opportunities linked to the SDGs towards the next generation of sustainability oriented problem solvers.

BRAINPOWER: Utilize Oslo´s attractiveness to establish a natural gateway for ocean entrepreneurs worldwide, with Oslo as starting point but also positively impacting the other ocean clusters of Norway. Inspire young talents to choose a career path related to the ocean industries early on, through promoting unresolved problems and new opportunities across ocean, tech & sustainability

MAKING IT REAL: Bring stakeholders together to realize a floating entrepreneur co-working hub in Oslo – the OCEAN OPPORTUNITY LAB

Most innovation hubs and coworking spaces are placed in ordinary buildings. As we aim to explore the future of sustainable ocean industries, why stay onshore? 

How do we create the optimal coworking space for ocean entrepreneurs from across the world, where entrepreneurs can live, co-create and test their ideas, meet the major players and experts?

How can we inspire our industries and societies to utilize and apply existing resources, ideas and technologies in radical and different ways – across silos and established structures? 

How can we create a visible, accessible and physical floating pilot hub to explore new radical solutions linked to key global ocean challenges? Inspire our societies beyond the ocean industries to care about the ocean, realize new opportunities and serve society needs, but without negative impact on the ocean ecosystem? How can we build a hub showcasing off-the-grid solutions for floating energy production & storage, water desalination and waste management, ocean farming – and beyond? These are our initial thoughts – and we have invited our peers to share ideas and collaborate to remove some bottlenecks and make this happen.

When you come up with an idea, you have two options; either keep your idea to yourself until its fully developed – or open up and attract people who wants to get involved, and collaborate openly to improve and mature it, and consequently be part of something bigger and better. We believe in collaboration, crowdsourcing and creating bigger impact by pulling good forces together. Collaboration is what we must succeed with if we are to fix societal systems that are currently sub-optimal.

As we launched our initiative, we invited experts across ocean & tech sectors to join us for an interactive session, in the spirit of true entrepreneurship and crowdsourcing. We invited our participants to look at the following;

 • WHICH gaps are most critical?
 • HOW can we fill the gaps?
 • WHO should be involved?
 • WHAT can you contribute with?

Based on the input, we will complete the resource map for Ocean Entrepreneurs, which will be made public. We will share this publicly and encourage other Norwegian ocean hubs to do the same exercise. Imagine how cool it would be if we had a national resource map for ocean entrepreneurs!!

During the next year, we have already identified some key ocean events where we will be organising activities to further develop the Ocean Entrepreneur Capital initiative. These include, but are not limited to; Passion for Ocean last Saturday of August , EntrepreneurShip X Voyage 2-4 September, Oslo Innovation Week last week of September, and Nor-Shipping 3-7 June 2019. We welcome everyone to get involved in these.

Let’s create the future!

Closing Keynote: Orkangerkonferansen 2018

Sist uke deltok jeg på Orkanger Oljeforums årlige konferanse, og delte mine tanker om bærekraft i maritim næring, og hva jeg ser på som de største mulighetene. Jeg testet en mer personlig approach denne gangen, med refleksjoner og erfaringer rundt hvordan både samfunn og enkeltindivider er i endring. Her har du mitt tankegods som både lå til grunn for arbeidet med Nor-Shipping, og som jeg viderefører i arbeidet for Oslo Business Region.

OOF_A5_flyer_nett2.jpg

Hei alle sammen!

Tusen takk for at jeg får lov til å runde av dagen og en rekke inspirerende og lærerike innlegg her på Orkangerkonferansen. Etter en lang og innholdsrik dag, vil jeg benytte anledningen til å ta dere med dit jeg tror mulighetene ligger fremover. Godt mulig dere synes jeg trekker det litt langt – men vi trenger alle noen fyrtårn å feste blikket mot for inspirasjon når hverdagens utfordringer tårner seg opp og timene i døgnet ikke alltid strekker til.

Jeg har blitt bedt om å dele mine tanker om bærekraftige forretningsmuligheter i maritim næring, og slik jeg ser det henger de mulighetene svært tett sammen med nye forretningsområder for aktørene som idag opererer på norsk sokkel. Det kommer jeg tilbake til om litt. 

I 2014 takket jeg ja til å lede Nor-Shipping, en av verdens 4 største shippingmesser. Bransjen var på vei inn i den største krisa på flere tiår, og med offshore som viktigste driver i årene før – hvorfor skulle bransjen globalt prioritere å ta turen nordover? Hva hadde vi å by på som var spennende? 

Da vi skulle legge vår strategi frem mot 2017, så vi derfor på hva som gjør Norge unikt i maritim kontekst – og hvor vi ser de største mulighetene for et lite land her i nord, med få mennesker og høyt kostnadsnivå., og verdens mest innøvative aktører. Tre momenter dannet vårt fundament; FNs Bærekraftsmål som tidenes største innkjøpsordre, havrommet og digital teknologi. Dette fundamenterte vi hele vår strategi på, og alle innsatsområder ble prioritert deretter. Vi lanserte begrepet Disruptive Sustainability, som handlet om å bringe inn andre bransjer og tenke helt nytt, og fra 2015 frontet vi følgende fremtidsscenario;  

Se for dere autonome skip som produserer mer energi enn de trenger. Og som ikke bare frakter varer eller energi, men også bidrar til datainnsamling og utforsking av havrommet, henter havsøppel fra seilvoppsamlende flytende gigantsøppelkasser i havet og fra de store havdypene. Se for dere at skipet har ubegrenset og kostnadsfri nettilgang, som fjerner siloene mellom sjø og land. Se for deg skip som er så smarte at de kan respondere og håndtere enhver trussel fra naturkrefter eller eksterne trusler. Se for deg at vi bruker skipene som en delingsressurs, hvor tonnasjen utnyttes langt bedre enn idag, og mer fleksibelt. Hvor ballasttankene ikke frakter sjøvann med truende arter, men rent vann til verden eller produserer marin biomasse eller sjømat underveis. 

Se for deg at havnæringene kan løse mangelen på rent vann, mat og ressurser på rett sted til rett tid. Se for deg at vi har realtime smart oversikt over alternative bruksområder for alle skip og flytende installasjoner i verden, og kan matche disse med behov for lagring, produksjon, transport hvor som helst. Se for deg at et skip ankret opp utenfor en havneby ble sett på som en positiv samfunnsressurs istedenfor et eksosdampende støyende beist. Se for deg at skip var flytende 3D-produksjonsenheter for infrastruktur- og utviklingsprosjekter i utviklingsland så vel som raskt voksende byer, at man kunne redusere inngrep lokalt på land og istedet fylle midlertidige behov til denne type anlegg, og flytte dem videre etter endt prosjekt. Tenk deg at i det øyeblikk en krig eller naturkatastrofe brøt ut, ble tonnasje i nærheten reallokert for evakuering av sivile ut til flytende og trygge samfunn.  Tenk deg at skip var flytende hub´er for innovasjon, hvor forskere og grundere i coworking-områder kunne teste nye piloter og utforske nye konsepter.

Vi utfordret bransjen internasjonalt, og løftet samtidig frem de mest spennende prosjektene som pågår her hjemme. Idag er flere av disse visjonene begynt å bli realiteter, mens andre fortsatt er store og hårete.

Vi koblet visjonene våre sammen med bærekraftsmålene og FNs Global Opportunity Report. Målet var å identifisere 30 uløste mulighetsrom og nøkkelutfordringer knyttet til hav og bærekraft, som representerer nye forretningsmuligheter. For å spisse businessfokuset døpte vi prosjektet “Fra Problem Til Profit”, og deretter inviterte vi unge studenter, grundere og bransjefolk til å tenke helt nytt og dele sine ideer og løsninger med oss. Vi utfordret også den etablerte næringen til å bli med oss og tenke nytt. Vinneren ble kåret i juni ifjor, sitter i Trondheim på NTNU, og har nå startet et eget selskap for å realisere sitt konsept.

Med verdens nest lengste kystlinje og verdens beste miljøer på tvers av havrommet, er jeg overbevist om at det er langs aksen hav, bærekraft og digital vi skal fokusere på og utvikle ny business. Og la det være sagt – jeg er optimist på bransjens vegne. Men dette vil definitivt ikke komme av seg selv, og dersom vi mislykkes vil mine og deres barn og barnebarn ikke oppleve det samme velferdssamfunnet som vi har fått nyte godt av.

Og det bringer meg til neste punkt; Etter noen år i arbeidslivet blir vi fort preget av etablerte sannheter og gruppetenkning. Vi baserer våre valg og vurderinger på erfaringer, men i en bransje og verden som endres raskt, og hvor vi i sannhet står på en brennende plattform, vil vi trenge nye krefter og tankesett for å klare spranget. 

Vi må hente det beste av ny kompetanse fra de yngre, dyrke frem helt andre egenskaper enn det tradisjonelle skolesystemet premierer, og koble det med vår ekspertise, med en ydmykhet ift at vi må lære av de som er yngre enn oss – ikke omvendt. Det jeg har utfordret min bransje på i en årrekke er å skape disrupsjon innenfra – bedre verdiskapingen for kundene samtidig som vi løser uløste globale utfordringer. Vi trenger å bryte siloer, knuse etablerte sannheter, merge storbedriftsstyrker med gründeregenskaper. Milleniumsgenerasjonen må inn i styrerom og ledergrupper for å i identifisere og realisere nye muligheter.

Det krever modig lederskap og visjonære ledere for å bygge grunnlaget for Norges neste epoke, mens vi fortsatt tjener gode penger på fossil energi fra norsk og internasjonal sokkel, og på dagens olje- og gassdrevne skip. Når vi har investert enorme summer i potensielt døde assets gjør det noe med valgene og prioriteringene vi er villige til å ta. Noen må holde blikket på rattet for å sikre inntektsstrømmen og kjernedriften, samtidig som vi må frigjøre en solid dose kapital, ressurser og risikovilje for å bygge fremtidens inntektsgrunnlag parallelt. Da vil vi trenge nye type ledere, med nye tankesett, digital kompetanse og visjoner om hvordan næringslivet og bransjen skal lykkes i å gå tilbake til den oppgaven næringslivet alltid skulle levere på – å løse samfunnets utfordringer. 

Vi står ovenfor svært krevende tider, men også et paradigmeskifte – min generasjon og de som kommer etter, må skape et nytt samfunn for å sikre overlevelse og velferd. Vi kan ikke lenger lukke øynene for hva som er i ferd med å skje – kloden varmes opp, kritiske økosystemer dør, dyrearter utryddes raskere enn noensinne, og plast- og giftstoffer ødelegger både eksisterende liv og fremtidig, gjennom redusert forplantningsevne. Etter å ha jobbet for offshore-reder i Nigeria tidligere, vet jeg også at virkeligheten ute og her hjemme er enormt forskjellig, og at vi på mange måter lever i en boble. Det kan kjennes umulig å snu utviklingen, og samtidig svært ofte straffes økonomisk gjennom utdaterte avgifts- og skatteordninger for å ligge i forkant innen grønne løsninger. 

Men heldigvis er bildet ikke så ille. Vi er et lite land. Dermed kan vi snu oss raskt, være smarte, utvikle løsninger verden trenger. Energiskiftet er – som Tina presenterte – kommet til et punkt hvor utviklingen akselererer enormt raskt! Og konkurransen er tøff. Etter tiår med svært gode tider, fulgt av en krasjlanding de senere år, evner vi å agere raskt nok? Jeg tror vi trenger ung drivkraft og pågangsmot for å lykkes, og at havnæringene med olje & gass, energi, havbruk, offshore, drilling, vind, bølger, mining og shipping vil ha alt å vinne på å jobbe enda tettere sammen om å skape fremtidens business.

Norsk maritim næring har vært først ute med LNG, batteri, fuellcells og en rekke banebrytende innovasjoner for en smartere og renere bransje. Nå har vi også tatt eierskap til FNs havplattform. En av verdens fremste shippingeksperter mener Norge og Tyskland er de to land som er best posisjonert for å lykkes og lede an maritimt i en digital og bærekraftsorientert verden. 

NASA reiser til Trondheim for å lære av oss, verdens første testområde for autonome skip i Trondheimsfjorden, skipstunnel på Vestlandet, nye krav om utslippsfri trafikk i våre mest sårbare fjorder. Bellona & Siemens prosjekt om havnen som energihub som supplerer energi både til land- og sjøtransport. Verdens første cruiseskip med LNG, deretter med hydrogen. 

Fergene Vision of the Fjords og Future of the Fjords har skapt internasjonal oppmerksomhet langt utenfor våre miljøer, og Oslo Havns droneprosjekt for å kartlegge søppel i havet nådde New York Times. Norske smarte grønne løsninger er i vinden, og samtlige er resultat av samarbeid på tvers – klyngetenkning – og at alle gir gass i samme retning for å nå visjonære og ambisiøse mål.

På kortere sikt ser jeg de største mulighetene i å levere og eksportere på tvers av verdikjeden når andre nasjoner skal kutte utslipp i tråd med Paris-avtalen, ønsker bedre luft og helse i storbyene, og dermed søker utslippsfrie alternativer innen kystnær trafikk, ferger og fritidsbåter – det de kan regulere og styre selv i påvente av globale avtaler – og i kombinasjon med autonome løsninger. 

Her har vi muligheten til å være hele verdens pilot og testbase. Den muligheten håper jeg vi ikke lar slippe mellom hendene våre, med referanse til det tidlige norske elbileventyret. Her mener jeg også norske aktører må være tøffere i å satse innen land som India, hvor det helt klart er mer krevende å operere, men hvor Norge kan være perfekt teknologi- og leverandørmatch når de for første gang har integrert maritim transport i sitt nasjonale transportprogram. For første gang er også maritim næring med i globale klimaforpliktelser – med en forpliktelse om MINIMUM 50% kutt innen 2050. I tillegg ser det ut som vi relativt raskt får forbud mot tungolje i Arktis. 

Jeg tror kuttene må bli enda større enda raskere, og jeg tror kravene fra kunder og regioner vil fortsette å stramme inn utslippene før de internasjonale avtalene oppdateres. For lasteeiere vil det være enkelt å pushe sin del av klimakuttene over på transportsektoren, i et marked som definitivt er kjøpers. Samtidig ser vi at aktører som Oljefondet, Oslo Børs, nederlandske og norske banker kommer på banen med både pisk og gulrot som går rett på bunnlinja, og dette tror jeg vi vil se stadig mer av innen andre miljøer – se på forsikringsselskapene som et åpenbart eksempel. I dette bildet trenger shippingaktørene dere – til å jobbe med helhetlig smart innovasjon for fornybare alternativ, og til å stille smarte og hensiktsmessige krav til shippingaktørene i deres verdikjede.  

Dette er noen steg på veien, men det stopper jo ikke her. I mitt eget liv bor jeg delvis på husbåt, jeg leier ut leilighet på AirBnB, bytter klær og andre ressurser, og kjører Toyotas hydrogenbil Mirai som første privatperson i Europa. Husbåten skal etterhvert være off-grid med egenprodusert energi, som et eksperiment for hvordan hverdagen kan bli mer kompakt, skånsom og miljøvennlig. Bilen blir den siste jeg kommer til å disponere alene, fra neste høst går jeg over til bildelingstjenester. Og Toyota har heller ikke produsert Miraien for å eies av enkeltpersoner. 

Når infrastrukturen er på plass, er den en del av Toyotas satsning på Mobility as a Service – delingsøkonomi og helt nye forretningsmodeller har inntatt nok en kapitalintensiv industri. Og Norge, sammen med Japan og Canada, er fantastisk posisjonert for å ta tet også på verdikjeden knyttet til hydrogen. Her er det fortsatt mye som skal modnes og løses, men enorme muligheter! 

Når jeg bruker mitt eget liv som eksempel er det fordi jeg er ett enkelt menneske, men representativ for en ny generasjon av forbrukere og businessfolk på tvers av kontinenter – som tenker annerledes rundt ressursbruk og deling. Fremtidens konsumenter, så vel som beslutningstakere innen både offentlig og privat sektor. Jeg er et bittelite eksempel på at verden endrer seg. Og det samme vil skje på havet, det er jeg helt overbevist om. 

Jeg tror vi vil tenke helt annerledes rundt alle store, dyre og tunge infrastrukturer og ressurser fremover. Jeg tror hydrogen og etterhvert bølgeenergi, komplettert av foiler som NTNU for tiden utforsker og sammen med andre supplerende fornybare energikilder, vil være fremtidens drivstoff på havet. Jeg tror det ligger enorme muligheter i å fange og lagre karbon for verden. 

Og mens vi foreløpig har lite kontroll på miljøkriminalitet, ulovlig fiske, utslipp og annen negativ impact på økosystemer når vi gjør inngrep i havbunnen, tror jeg vi i fremtiden kan gjøre business på å kombinere sensorteknologi, kunstig intelligens og blockchain for å skape full transparens som sikrer lovlig, ansvarlig og bærekraftig uttak av naturressurser i havet, samt å justere drift av ulike produksjonsanlegg til havs etter hvilken impact og resultater vi mottar real-time.

Jeg tror de store mulighetene for norsk maritim næring, og for petroleumssektoren, ligger i å overføre vår ekspertise til delingsressurser for samfunnet. Jeg tror på en utvikling fra flytende rigger og skip som frakter varer og energi – til skip og installasjoner som supplerer samfunnet med en langt større bredde av ressurser og tjenester. Fra flytende sykehus, boliger, renseanlegg, matproduksjon, energiproduksjon, vanntilførsel og andre ressurser som urbaniserte samfunn trenger. 

Og i det øyeblikk det bryter ut en krig eller naturkatastrofe, tror jeg på en fremtid hvor vi raskt kan reallokere mennesker i krise til et trygt flytende sted uten at de trenger å bli kasteballer mellom enkeltnasjoner. 

Men den største utfordringen jeg ser både i bransjen jeg kommer fra og i deres, er folk og bedrifter som sitter på hver sin tue når vi skal møte utfordringer og endring. Som jobber mot hverandre, mens det å lykkes fremover vil kreve langt større grad av åpen innovasjon, deling og crowdsourcing. Det vil være for krevende å finne løsninger på hver sin tue – så jeg tror på nye konsoliderte strukturer som jobber sammen om å investere i radikal innovasjon. 

Der er Wilhelmsen og Kongsbergs nye selskap Massterly et godt eksempel på nye strukturer som jeg tror vil komme i stort monn. Men det er fortsatt to store selskap som ennå har en vei å gå på å jobbe annerledes. 

Kan vi klare å skape businesskulturer som gjør oss i stand til å langt raskere gripe endringsmulighetene? Kan vi skru oss selv fra å gjøre innovasjon i silo, til å akselerere gjennom hele økosystemet? Hva kan vi lære av gründere som vil redde verden – og hvordan kan vi jobbe best mulig sammen, små og store side om side? Jeg er ikke mer naiv enn at jeg ser et vell av flaskehalser og praktiske, juridiske, etiske, økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer som må løses – men når vi gjennom så mange år har jobbet på så store dyp, i så krevende og tøffe forhold, med så komplekse løsninger og skapt så mye innovasjon – da mener jeg at dette absolutt ikke er rakettforskning for havNorge.

I forrige uke begynte jeg i ny jobb, for Oslo Business Region. Der er jeg så heldig at jeg skal få jobbe for felleskapet – for grundere og næringsliv i Oslo, men som alltid med målsetning om at det vi løfter frem fremover vil kunne skape spennende og viktige ringvirkninger over hele landet, og øke tilstrømningen av flinke folk som vil jobbe med og på havet.

Oslo er Nordens raskest voksende oppstartsby, og Europeisk Miljøhovedstad i 2019. Vi jobber med ambisjon om å gjøre Oslo karbonpositivt neste år. Samtidig er vi verdens 3. ledende maritime hovedstad, i verdens mest innovative og tech-orienterte havland. Frem til nå har disse miljøene ikke hatt særlig mye interaksjon, og her ligger det masse potensialer uforløst. 

Vi lanserer derfor et godt gammaldags dugnadsprosjekt for å bygge verdens beste hovedstad for havgrundere i Oslo, mobilisere og utfylle økosystemet på tvers av næringer, med spesielt fokus på å koble sammen uløste verdensproblemer, industriell ekspertise og teknologi – og unge folk fra både våre egne næringer og bransjer helt utenfor. Vi kartlegger i disse dager hele det eksisterende økosystemet for havgrundere i Osloregionen, og inviterer bransjen til å fylle de hullene som finnes idag. 

Vi tar også initiativ til å skape en flytende gründerhub i Oslo som en fysisk og synlig pilot for hvilke nye forretningsmuligheter vi kan skape i havrommet. Som kan produsere energi fra vind, bølger, sol, fungere som bolig og arbeidsplass, og testbase for et stort spenn av de problemstillingene vi trenger å løse. En arena hvor erfarne toppledere, eksperter og investorer kan møte unge problemløsere på tvers av hav, tech og bærekraft. Et fysisk fyrtårn som kan inspirere både oss og andre til å tenke ut av boksen. 

Vi håper dugnadsmobiliseringen sammen med våre to konkrete prosjekter vil engasjere og inspirere initiativ og samarbeid både regionalt i Osloområdet, men også nasjonalt på tvers av klyngene langs vår langstrakte kyst, og at vi til sammen kan lykkes i å skape verdens beste land for smarte problemløsere og grundere fra hele verden. 

Havet er fullt av muligheter – alt er opp til oss! Er vi sultne nok, kreative nok, raske nok? 

Jeg er optimist, og min største motivasjon når jeg går på jobb hver dag er å bidra til brobygging og sammenkobling av nye tanker på tvers. Tusen takk for meg!

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: