My Father’s Ashes – A Journey

This day six years ago was the day of my father’s funeral. He was an untraditional and playful man, with a Peter Pan mentality and child’s approach to life until the very end. I think one of the best things he taught me was to constantly challenge and walk outside the beaten path, be curiousContinue reading “My Father’s Ashes – A Journey”

2012 – et tilbakeblikk

Etter at jeg kom hjem fra Nigeria før jul 2011, har det ikke vært tid til blogging. I januar 2012 ble faren min syk, og 10. februar fikk vi vite at han hadde uhelbredelig kreft. Det ble konstantert full spredning til vitale organer og skjelett, og selv om det ble igangsatt behandling og vi gjordeContinue reading “2012 – et tilbakeblikk”

%d bloggers like this: