Oslo & Norge: Verdens Beste Destinasjon for Havromsgründere

Tanker om havrom, bærekraft og entreprenørskap – og Norges fremtid

Næringsministeren la denne uka frem tall som viser at havnæringene bidrar med 500 milliarder fra havet, om lag en fjerdedel av norsk verdiskapning fra næringslivet. Regjeringen konkurrerer nå med opposisjonen om å være mest havnæringsvennlig. Store deler av dagens verdiskapning kommer fra petroleumssektoren. En bransje som vil møte strengere krav og større ansvarliggjøring, ettersom flere og flere land strammer til i arbeidet mot lavutslippsamfunn. Hvordan kan vi lykkes med å redusere avhengigheten fra petroleumssektoren, uten å måtte gjennom en skikkelig bakrus?

Osloregionen er blant verdens 3 ledende maritime hovedsteder, og den naturlige inngangsporten til verdens råeste havromsland – Norge! Verden over er vi kjent for globalt ledende selskaper og den mest komplette maritime klyngen du finner noe sted. I objektive størrelsesforhold er vi David i sterk konkurranse med verdens Goliater, men takket være en kombinasjon av Reodor Felgen-egenskaper, små sosiale forskjeller og utforskertrang har vi vist fantastiske evner til å opprettholde en tetposisjon mot ganske mange odds. Da er det et stort paradoks at bransjen samtidig har ligget under radaren i  vårt eget samfunn – noe som i stor grad kan forklares med at petroleumssektoren har vært dominerende i alles bevissthet; fra politiske ledere til mannen i gata. Og at folk flest ikke har noen direkte kontakt med bransjen som frakter 90% av det vi forbruker i hverdagen. Samt at bransjen delvis selvvalgt har holdt seg under radaren, og har manglet synlige, spennende, unge og ikke minst kvinnelige frontfigurer i mediebildet. Men endelig – i 2018 – begynner noe å skje…

Med banebrytende foregangsprosjekter som Røkkes REV-prosjekt, Entrepreneur Ship, Yara Birkeland og Kongsberg/Wilhelmsens etablering av verdens første selskap for operasjon av autonome skip, og spennende prosjekter fra Oslo Havn & Color Line, får vi nå internasjonal oppmerksomhet langt utenfor bransjemediene. Når Erna & co forplikter seg til å ta lead i FNs innsats for bærekraftige havromsnæringer, når New York Times skriver om Oslo Havns pilotprosjekt for fjerning av plast i Oslofjorden, når ungene i gata for lengst har skjønt at plast i havet som dreper hval, fugl og fisk er noe skikkelig dritt, når Nina Jensen går fra WWF til Røkke og Kronprinsparet forteller om sitt engasjement for miljø og hav, begynner bevisstheten rundt både problemer og muligheter å våkne i det norske folk.

Og godt er det! Med FNs bærekraftsmål og DNV GLs Global Opportunity Report har vi nemlig fått inn verdens største innkjøpsordre, og Norges beste billett til avrusning fra en usunn petroleumsavhengighet som ellers vil medføre tidenes bakrus. Med verdens nest lengste kystlinje, og verdens beste kompetanse på innovasjon og krevende operasjoner i havet, står vi ovenfor en ny tidsalder i norsk økonomi og næringsliv, på lik linje med oljeeventyret. Norge er kjent i verden som et modig annerledesland, med ledere som tør å ta grep som er forut for sin tid. Offshore vind og solenergi er nå i ferd med å utkonkurrere olje & gass. Nå gjenstår det å se om politikerne tør å være modige i sine prioriteringer fremover, og ta grep som trengs for langsiktig konkurranseevne fremfor å safe på kortsiktig stemmesanking.

Det vi nå må lykkes med, er å skape en større andel av Norges BNP gjennom fornybare ressurser fra havet!

Ledende bransjeaktører har de siste årene begynt å erkjenne at kombinasjonen av digitalt skifte, økende bærekraftsfokus og behovet for helt nye forretningsmodeller krever en symbiose mellom store selskap og sultne startups for å lykkes. FERD, Wilhelmsen, Klaveness og DNB er eksempler på aktører med lang historie som har skjønt dette. Gründerne trenger gode verktøy, testkunder, erfaringsgrunnlag og gode samarbeidspartnere – mens de store aktørene trenger risikovilje, kreativitet, evne til å knuse etablerte sannheter og stake ut helt ny kurs, og rått engasjement.

Og da mangler vi altså en kritisk faktor i havnæringenes økosystem. En faktor jeg har satt fokus på i alt mitt arbeid de siste 10 årene, fra YoungShip’s fokus på entreprenørskap siden 2009, opprettelsen av Young Entrepreneur Award i 2011 og fjorårets Disruptive Sustainability-hall under Nor-Shipping. Det havromsnæringene her hjemme mangler er et solid norsk dugnadsinitiativ for å skape verdens mest attraktive destinasjon for havromsgründere med potensiale til å forandre verden. Med Oslo som naturlig inngangsport, og i tett samspill med resten av de norske havromsklyngene langs vår langstrakte kyst.

Nå har vi verdens beste timing for å skape dette – sammen! Vi trenger involvering fra næringsaktørene, smarte insentiver fra regionale og nasjonale myndigheter etter modell fra California og Canada, kompetente og risikovillige investorer, tilgjengeliggjøring av fasiliteter for fysisk testing, fysisk cowork- og nettverksarena på tvers, samt tydelig identifisering av de viktigste uløste problemområdene fra Bellona, Zero, WWF og andre miljøorganisasjoner. Her vil aktører som Rederiforbundet, REV, Nordic Impact og en rekke andre aktører være instrumentelle. Og suksessfaktoren vil ikke ligge i et enkelt initiativ fra et begrenset utvalg aktører, men i at så mange gode krefter som mulig jobber sammen og parallelt.

Oslo har et hurtigvoksende økosystem for startups. For fem år siden eksisterte så godt som ingen co-working arenaer og huber i hovedstaden. I dag er Oslo hjemmebane for hundrevis av oppstartsselskap, og mer enn 50 inkubatorer og akseleratorer, samt nærmere 30 anerkjente innovasjonshub’er. Gjennom de siste fire år har Oslo blitt det raskest voksende økosystemet for oppstartsselskaper i Norden, i en tid da Norden leder vei internasjonalt.

Oslo er i posisjon til å ta nordisk lederskap innen bærekraftig endring. Oppmerksomheten rundt bærekraft vokser stadig i alle deler av samfunnet. Å ta del i Oslos startupmiljø har blitt nærmest synonymt med å bidra til arbeidet med å løse FNs bærekraftsmål. Gjennom å fundamentere arrangementer som Oslo Innovation Week på bærekraft, tar Oslo en foregangsposisjon. Dette styrkes ytterligere gjennom sterkt politisk engasjement fra lokale politikere, og feiringen av Oslo som European Green Capital i 2019 vil booste denne posisjonen.

Nå er det på tide å bygge broer mellom Oslos havmiljøer og oppstartsmiljøene. Vi i Oslo Business Region er klare, og inviterer alle kloke hoder og gode krefter med til ekte dugnadsarbeid og dialog for å realisere verdens mest spennende muligheter!

Bli med! Oslo – the Gateway to Silicon Fjords!

Featured in Lloyd’s List: Sustainability & Diversity

I spent an hour of the family Easter vacation amidst sunny & snowy Norwegian mountains talking to Lloyd’s List journalist Anastassios, and you can check out what we discussed here (if you have a subscription for Lloyd’s List Maritime Intelligence).

So happy to see how maritime media is starting to increase the focus on diversity and equality- I’ll continue to use every opportunity towards the WISTA International Conference in Tromsø (23-26 October) to push this topic and the extremely important debates. Join me!

A Futurist’s Guide to Crewing: CrewConnect Europe 

I left 3 sleeping guys as I left home at 5am this morning, heading for Copenhagen and Europe’s biggest crewing conference CrewConnect Europe. I was invited to share some radical ideas and challenge the audience on what I consider future opportunities and scenarios related to crewing and the profession of seafarers.


While many predict that digitization and full connectivity will make the profession less interesting and attractive, I actually see this as a great opportunity to lift the status of the thousands of hard-working and dedicated people who works around the clock all year to enable the rest of us to enjoy the consumers’ privileges in a global market.


My topic today is “A futurists guide to crewing – are we cyber ready?” and afterwards I’ll lead the interactive Connectivity Collaboration Zone where the audience works on the challenges and opportunities related to future development and current limitations.
See you soon Copenhagen!!

Sri Lanka: Diversity milestone

The Asia Shipping Conference in Colombo is a milestone, not only for the maritime community of Sri Lanka, but for their entire business community. The first conference to be organized in partnership by Ceylon Association of Shipping Agents, WISTA Sri Lanka and Young Shipping Professionals – not to mention the first to ensure equal level of male and female speakers. A milestone for diversity – bridging both the generation and age gap. It’s extremely inspirational to be here and support this change! McLaren’s Director Shehara and her board never quit to amaze me.

The Deputy Minister of Foreign Affairs emphasized the importance of free trade and referred to a recent conversation with the Swedish minister of foreign affairs inspiring him to see the potentials and opportunities that feminine foreign policy represents in resolving regional conflicts. Being the only Scandinavian in the room, this is such a reminder on how mindsets and drivers for change travel from the small corner of Northern Europe, through global trade and diplomacy. 


Anil Singh, the SVP & MD of DP World Subcontinent, held the opening speech about trends & challenges in Asia. It was intriguing to see his heavy focus on sustainable development, calling for action in improving gender diversity, and sharing insights on facilitating work-life balance in a profits perspective, with specific examples from ports in the Emirates.

The level of speakers and engaging presentations has been great, and provided me with some new insights on the development in this exciting region.

Sri Lanka’s ambitions to become a hub for the region are high, and though there are many hinders and practical challenges to deal with, I’m certain that the engagement and level of female leaders here will make a significant impact towards that goal. That’s also an area where the Norwegian maritime industry should ensure playing an active role – as the level of shaping innovative technology and capacity building both on physical infrastructure and competence our players bring to the table should provide some win-win business opportunities ahead. 

I


Disruptive attitude: Shipping’s bright future

A few weeks ago, we launched our new Nor-Shipping 2017 strategy, aiming to engage, challenge, provoke and inspire the maritime industry. Timing it to the Chinese New Year celebration as we enter the Year of the Monkey, had a double symbolism in it, as we’re both strengthening our focus on China and definitely share some of the Monkey’s attitudes and skills.

There’s no question that many shipping segments and players are undergoing quite challenging times, and some may not survive the coming 1-2 years. This is definitely the time for each and everyone of us to roll up our sleeves, and utilize all the strengths a high-tech and innovative industry cluster holds. It’s in the nature of our industry to tackle huge challenges, turning them into opportunities, but that doesn’t mean this will be smooth sailing in any way. However, in a gloomy picture, it’s key to remember that opportunities are always present, and the massive changes that our world currently goes through, presents new markets and a glass half-full for the players who are positioned for entering into a new terrain.

This period and shift could very well be the biggest opportunity for entrepreneurial minds of any age group and company size to create new business & fuel growth in our industry in decades. Let’s look at some of our world’s massive challenges, and see how shipping can take an active role in changing some of them – turning the key and going from problem to profit!

Here at Nor-Shipping, we strongly believe that the biggest opportunities arise in the dual shift – digitalisation and sustainable solutions for our world.

We believe it to such an extent that we chose to build our entire strategy on UN’s Sustainability Goals, and reports developed by DNV GL towards Global Compact. Shipping is the world’s most environmental friendly means of transportation, but that’s just not enough. We need to be even more curious, be explorers, challenge ourselves and think completely new in terms of how our industry can adapt and transform to further strengthen our value-adding deliverables to global trade and a world community.

There is an ocean of opportunities – and it’s up for grabs!

As the leading maritime event week, we recognize our responsibility and role in showcasing and gather all the newest, smartest and most innovative technologies and solutions. Norway is by far the Silicon Valley of the Ocean Industries – and we are excited to gather the shipping world for a completely new experience of entering this new world of the Ocean Space, disruptive players & solutions, and the frontrunners pioneering our industry.

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: