Agent Pasient: Med rett til å vite… / Blå-blå fjellvettregler anno 2014

Kreft og uønsket graviditet er ikke akkurate noe som kan sammenlignes. Men visse paralleller er det. Pasienten det gjelder er i en sårbar situasjon, og bør (selvfølgelig!) ha krav på informasjon om hvor langt det ene eller andre er kommet for å kunne få iverksatt ønskede tiltak i forhold til sine personlige omstendigheter.  Saken om OlgaContinue reading “Agent Pasient: Med rett til å vite… / Blå-blå fjellvettregler anno 2014”

%d bloggers like this: