Europeisk Miljøhovedstad 2019: Oslo rocker mangfold i år, og DU er invitert!

2019 er året hvor vi går fra prat til handling! Vi feirer Miljøhovedstadsåret og Kvinnedagen med å løfte blikket fra MeToo og over til banebrytende initiativer som vil akselerere mangfold og likestilling i Oslos næringsliv.

5. mars er det klart for State of the City 2019 i OsloRådhus , med et stjernelag av dyktige endringsagenter på scenen!

Møt Oslos nye næringsbyråd, Marthe Scharning Lund, sammen med Raymond Johansen, Lan Nguyen Berg, innovative ledere fra bl.a Microsoft, Nordea og EY, spennende gründere som Javad Mushtaq, Kimberly Larsen, Heidi Aven og Tobias Bæch – og kvinnen som har tatt norske SHE Index til verdens nest største marked for å akselerere likestilling i indisk shipping; prisvinnende Sanjam Gupta.

Vi er stolte av å introdusere en rekke nyheter i forkant av årets Kvinnedag!

5 Mars kl.17-19 – Hovednyheter og lanseringer under State of the City 2019:

 • Rangering av Oslos posisjon og utvikling på viktige områder knyttet til innovasjon og verdiskaping, målt opp mot andre byer internasjonalt. Basert på et tungt internasjonalt datagrunnlag, gir rapporten et verdifullt innblikk i Oslos internasjonale posisjon og utvikling. I år følger også ekstra dybdeinnsikt i hvordan Oslo presterer innen to felt; veksten i grønn økonomi, og mangfold/inkludering.
 • Oslo Business Region har gleden av å lansere en verktøykasse for mangfoldsløft i næringslivet, med MAK, Seema, HunSpanderer og SHE Community. Fra 2019 stiller Oslo Business Region krav til alle samarbeidspartnere og Oslos næringsliv om å bidra inn mot et av disse verktøyene, eller tilsvarende initiativ som fremmer likestilling og mangfold
 • SHE Community, med globale partnere EY & Microsoft, lanserer SHE Index Global, med en av verdens mest mannsdominerte næringer (shipping) og 800 indiske selskaper som første pilot. Prosjektet støttes av indiske og norske myndigheter, UN Global Compact, Microsoft, EY og en rekke av verdens største shippingselskaper (bl.a. Maersk, CMA CGM og DP World i India). Samarbeidet med India har kommet igang gjennom Oslo Business Region
 • Lansering av Diversity & Inclusion Pledge for ledere og bedrifter, ved Javad Mushtaq i MAK
 • SHE Community lanserer SHE Index SMB & Startup edition, en indeks som måler og sammenlikner bedriftenes innsats på likestilling og mangfold. Indeksen er utarbeidet etter oppfordring fra Oslo Business Region

Mangfold, miljø og fremtidig konkurransekraft!

Hvorfor styrker vi satsningen på mangfold i næringslivet? Oslo Business Region og Miljøhovedstaden 2019 har valgt ut Europas største mangfoldskonferanse – SHE Conference 6.mars – som en av hovedarenaene for Miljøhovedstadens næringslivsprogram. Det er ikke tilfeldig. Mangfold og inkludering er en helt sentral premiss for å lykkes med å nå FNs Bærekraftsmål, og bidra til fremtidens Oslo med smarte, bærekraftige arbeidsplasser som styrker byens internasjonale konkurransekraft. 

Målsetningen bak nye initiativ og krav er økt oppmerksomhet, bredere og bedre datagrunnlag og raskere endringstakt for likestilling og mangfold i Oslos næringsliv. Ved å stille tydelige krav, bidrar vi også til å skape et større og bredere marked for Oslos gründere som utvikler verdifulle løsninger og innovasjon på et område hvor Oslo kan innta en internasjonalt ledende posisjon, og være europeisk mangfoldshovedstad. Vi ser på mangfold og likestilling som et felt hvor Oslo kan lede an i eksport av løsninger og samarbeid til et internasjonalt marked.

Intervjumuligheter:

 • Byrådsleder Raymond Johansen
 • Oslos nye næringsbyråd Marthe Scharning Lund
 • Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg
 • Microsofts EVP for Global Partner Network, Gavriela Schutzer (Global partner med SHE Index, ansvarlig for P&L av $6.5B og leder en global portefølje som influerer over $1 trillion omsetning i økosystemet) 
 • Nordea Head of Wealth Mgt & CEO Norway, Snorre Storset og Thina Saltvedt (lanseringen av Nordea 1 Global Gender Diversity Fund) 
 • Styreleder, SHE Community, Camilla Hagen Sørli (SHE Community)
 • MD of The Perkins Fund, Founder of Broadway Angels, Sonja Perkins (Investeringer i tech)
 • Managing Partner EY Norway, Christin Bøsterud (SHE Index)
 • Professor Tim Moonen, MD, The Business of Cities (Oslos globale posisjon og rangering)
 • Javad Mushtaq, gründer – MAK (Diversity & Inclusion Pledge)
 • Sanjam Gupta, indisk shippingdirektør, likestillingsgrunder & pådriver av SHE Index India
 • Birgit M. Liodden, Director of Sustainability, Ocean & Comm., Oslo Business Region (Miljøhovedstadens næringsprogram og nye mangfoldstiltak)
 • Heidi Aven, gründer – SHE Community
 • Kimberly Larsen, gründer – Time to Riot
 • Tobias Bæch, gründer – Bakken & Bæch

Oslo Business Region, Miljøhovedstaden & partnere inviterer til ytterligere én viktig lanseringsarena kommende uke SHE Conference – Equality Matters (6 mars).

SHE satser modig, og bygger Europas største mangfoldskonferanse, som er valgt ut som en hovedarena for næringslivsprogrammet til Miljøhovedstaden 2019, med Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen og Torbjørn Røe Isaksen, Elisabeth Grieg og ca 70 ledere & eksperter på programmet. 

Under konferansen organiserer Oslo Business Region og Miljøhovedstaden en parallelsesjon om Partnerskap for Mangfold & Inkludering, sammen med et bredt antall samarbeidspartnere fra Oslos næringsliv; Polyteknisk Forening, MAK, Næring for Klima, Maritime Oslo, WISTA Norway, Professional Women’s Network, m.fl.

Pressekontakter:

Birgit M. Liodden, Kommunikasjonsdirektør, Oslo Business Region: tlf. 951 71 389 birgit@oslobusinessregion.no

Marianna Wachelke, Komm.koordinator, Oslo Business Region: tlf. 906 21 687 mari@oslobusinessregion.no

Ninja Sandemose, Pressekontakt Byråd for næring og eierskap: tlf. 907 957 60 ninja.sandemose@byr.oslo.no

Kvinner i et Klyngeperspektiv

Det er mye å feire for oss som er opptatt av å øke kvinneandelen i næringslivet og tilgangen på synlige rollemodeller. Men vi har fortsatt en lang vei å gå. Og da snakker jeg ikke om #MeToo, men om en langt bredere og viktigere diskusjon som vi må løfte frem, skape åpenhet rundt og agere på; de ubevisste holdningene og fordommene som går igjen i hele samfunnet vårt. Det er som en seilbåt med gjengrodd skrog – du ser det ikke på overflaten men først når du dykker litt ned. Det hemmer farten vår, konkurransekraften og innovasjonsevnen, og medfører at vi ikke henter ut nok potensiale blant 50% av den tilgjengelige arbeidskraften.

Jeg er optimist (men også veldig utålmodig) og trekker frem noen favorittsymboler på paradigmeskiftet vi står oppe i, som bør få samtlige ledere i norsk næringsliv til å se en brennende plattform hvor du må ta grep for å ikke sakke akterut;

 • Det første WEF kvinnepanelet med vår egen statsminister i Davos
 • FSN Capital Partners’ nye krav til at ansatte skal ta pappaperm (det bør bli smittsomt..)
 • DNBs storsatsning, med bl.a økt andel kvinner i konsernledelsen, pengepott for å utjevne lønnsforskjeller, og utøvelse av kundemakt gjennom krav til kjønnsbalanse hos leverandører av juridiske tjenester
 • DNV GLs langvarige arbeid med å forbedre hele rekrutteringsløpet basert på faktabasert kunnskap om kvinner vs menn i utlysning-, søknads- og seleksjonsprosesser
 • #HunSpanderer – som har gjort enormt mye for å spre kunnskap om ubevisste fordommer og holdninger
 • I min egen bransje har det aldri før vært så mange og synlige kvinner som nå, og jeg opplever en reell vilje og sterkt engasjement fra ledere såvel som unge for å gønne på ytterligere
 • Menn i min bransje som nekter å stille på konferanser om det ikke er kvinnelige talere, og alle de mannlige lederne som engasjerer seg skikkelig for å ta grep
 • Menn og kvinner som løfter frem og inspirerer talenter med flerkulturell bakgrunn – likestilling oppnås ikke om vi ikke får bukt med utfordringene du møter når du har et ikke-norskt navn

Vi har endelig, på tvers av bransjer, begynt å snakke åpent om den store elefanten i rommet. Der svært mange tidligere har hevdet at det ikke er noe problem å være kvinne i en mannsdominert bransje (dvs man tilpasser seg over tid, og blir etterhvert litt blind), fordi man ikke ønsker å stemples som sutrete eller pinglete, eller identifiseres som “gammeldags” rødstrømpe, åpner flere og flere opp om egne erfaringer. Og det settes ofte andre forventninger til kvinnelige ledere. Etter mange samtaler om dette med kvinner fra alle mulige deler av næringslivet, og på veldig ulike nivåer vil jeg spesielt trekke frem følgende erfaringer som går igjen;

 • Det kan være en fordel å være kvinne, du er lettere synlig og det er mye backing både fra menn og kvinner, så du kan fint få åpninger og sjansen til å bevise hva du er god for
 • Kvinner er ikke lenger kvinner verst, nå står svært mange skulder ved skulder, og løfter flinke folk frem
 • Det blir stadig flere talentprogram, mentorordninger, og man deler erfaringer langt mer åpent rundt hvordan man bedre kan håndtere situasjoner man kommer opp i
 • Det er for mange i økende grad ikke lenger slik at man er kun én kvinne rundt bordet, et viktig kriterie for å lykkes
 • Mange må fortsatt jobbe hardere for å bli tatt på alvor og argumentere bedre enn sine mannlige kolleger
 • Mange får sjokk i etableringsfasen, i form av å bli forbigått, fratatt resultatansvar, ekskludert fra viktige prosjekter, etc
 • Det kan ofte være andre forventninger til hvor myk og menneskelig en kvinnelig leder skal være. Og menn kommer lettere unna følelsesladede utbrudd, eller sololøp
 • Kvinner hentes oftere inn til lederstillinger først når bedriften/området har utfordringer, og avlønnes oftere lavere enn mannlige kolleger i samme roller
 • Du kan regne med å bli stilt til veggs på om du virkelig er villig til å prioritere det som skal til for å være leder (den viktigste jobben i verden er jo tross alt å være mamma..). Om du lar det gå inn på deg er ditt eget valg
 • Du må kanskje være bedre forberedt, flinkere. Ofte er veien fortsatt kortere om du er hvit norsk mann 40+

Først når vi adresserer et problem kan vi ta tak og løse det. Det finnes enormt mye best-practice rundt i ulike virksomheter, og hver enkelt bedrift trenger definitivt ikke å finne opp hjulet på nytt.

I norsk maritim næring er vi ledende på å utvikle verdens beste løsninger på komplekse og krevende utfordringer. Det er god butikk for AS Norge, takket være en unik tradisjon for å gå sammen om å utvikle de beste løsningene gjennom klyngesamarbeid, på tvers av siloer. I tillegg konkurrerer de samme aktørene mot hverandre om å være best – det skjerper og løfter evnen til å strekke seg enda litt lenger.

Enda bedre butikk kan det bli om vi i større grad benytter samme metode og mindset for å forbedre kvinneandelen. På samme måte som vi kun vil oppnå store nok kutt av CO2-utslipp gjennom å ta i bruk et helt spenn av teknologier og jobbe på tvers av fagfelt og virksomheter, vil vi kun lykkes med mangfold dersom vi tar i bruk en tilsvarende god verktøykasse av ulike løsninger.

Mitt ønske for 2018 er at bedrifter over hele landet konkurrerer i langt større grad om å være best på rekruttering og utvikling av sine kvinnelige talenter, og samtidig jobber sammen om å dele de beste erfaringene fra hvordan man kan lykkes. Her er det viktig at dette ikke kun blir en diskusjon for ulike kvinnefora, men at vi finner løsninger ved å involvere gutta. Gulrota for oss alle, på tvers av kjønn, er at vi leverer bedre resultater og mer kroner inn til velferdsstaten.

Her vil jeg kaste ballen videre til mannlige ledere i meglerhus, advokatbyrå, finans, shipping, eiendom, byggebransjen, energisektoren, IT og andre som henger etter; sett dere inn i businesscasene for hvorfor det er lønnsomt å lykkes med kvinner. Still opp som mentor for jentene. Hack andre bedrifters beste erfaringer! Snakk med deres egne kvinnelige ansatte om hva som skal til for å utvikle og beholde dem gjennom den fasen hvor dere mister flest talenter; etableringsfasen. Her kan dere investere billig og hente ut en svært pen avkastning.

Og til alle jenter der ute – kick ass og skaff deg både kvinnelig og mannlig mentor. Og husk at det har aldri vært en mer spennende tid å være jente i norsk næringsliv!

God 8.mars!!

Diversity – Beyond gender!

A tribute to Sunu, Rani and Iman: Growing up in Norway, my path to independence and creating a safe, healthy life for myself and even with an challenging, exciting career to top it off, is like running a marathon but starting 1km before the finish line, while most of the others have to run the whole distance. Even as a school drop-out entering an industry without any ties or network to begin with. You don’t work anywhere near as hard as them to get the same opportunities.

cropped-skjermbilde-2015-11-15-kl-21-43-39-e1457138215115.png

Norway still has a way to go, as the development here stagnated for a while, probably because we were given a false impression that equal opportunities were already accomplished, following the doors opened by the first female Prime Minister. However, through the past years we suddenly became alert of the retaining gap and refuelled the focus on diversity and the efforts pursuing equal opportunities. Partly, I would assume, due to the fact that several granted rights were threathened and challenged, as our new governments started off on a different and slightly negative path. But subsequently also due to the fact that our two eminent female role models, the Prime Minister and the Minister of Industry, Trade and Fishery, has taken an active stand – talking directly and openly of the fact that the private sector needs to clean its act and achieve better diversity.

Their voices and messages are important. Too many other voices try to silence the debates, claiming that we already have “everything” and shouldn’t complain. That we’re lacking solidarity, and should rather focus on what we could do for women in regimes suppressing them. Voices trying to explain the lack of gender balance on executive levels with the women’s (gender based) lack of will to take on leadership roles, and that we should allow them to choose freely rather than pushing women into high level roles.

Well, guess what; I don’t agree with those latter voices. Imbalance doesn’t provide basis for actual choices, neither does unconcious bias and fingers pointed at hard-working mothers (accusing them of sacrifying their kids’ wellbeing for the sake of a career). And many fathers don’t get to choose freely either; who said it should be their responsibility to take the heavier burden as breadwinner of the family? Real choices require real balance.

IMG_5814

Speaking of solidarity; if we stop pursuing equal opportunities, who will inspire our friends in other regions? If we step down, will it be easier for them to step up? If we don’t demonstrate the capabilities as leaders and experts not being based on your gender, who will slowly shift the mindsets of their male counterparts?

Women in business are important role models, both for younger girls in their own community and for girls and women in other communities. Not to mention, for the conservative male (or female) leaders in power positions.

The leader path needs to be walked on to stay open, and we are responsible for not only keeping it open but also widening it for the girls and women entering in our forstod. Women in business also hold the responsibility to look over our shoulder, to see if there’s someone following the same path. And then inviting that someone to walk beside us rather than increasing the distance between us, generously sharing our own experiences and insights.

Our responsibility is to provide mentoring, enable and inspire others to join our journey – which is both challenging and exciting!

In my case, I made a very conscious decision to focus specifically on mentoring and supporting talents from backgrounds and regions outside of Norway. This is under-utilized potential, and the lack of ability to ensure sufficient diversity also across cultures, religions and ethnisity is damaging our prosperity and opportunities for the future. I find the role of mentoring to be just as rewarding and developing for myself as its supposed to be for the mentee. I get extremely inspired and motivated through the small achievements and mental journeys we travel together – growing new perspectives, insight and reflections while I share my existing ones. My goal is to motivate and support, trying to push and challenge them to reach beyond their comfortable zone and pursue opportunities they thought beyond reach.

I try to make sure that I pay forward what some of my role models and mentors/inspiration sources have given me along the way; a nudge, a challenge, an advise, an acknowledgement of which potential I see in them. Tools to provide better self-confidence and turn risk into reward.

This post to mark the Women’s Day is specially dedicated to three younger women who inspire me;

Rani from Karachi, for your amazing journey pursuing your life mission to teach others

image

Sunu from Kerala, for your quest and adventure exploring the world of green ship recycling

And to my newest acquiantance, Iman from Djibouti – I’ve just barely started to get to know you, but I’m already convinced that your strong will, intelligent perspectives and hard work will get you exactly where you need to go.

I’m cheering for you all – inspired and humble! Girls like you make me very optimistic for the future!

Happy International Women’s Day everyone – use it to support and drive change for the better!

Through Nor-Shipping, we’ve also celebrated this day launching a new initiative to promote and champion the most powerful and influental female leaders of global shipping. More visible role models for the next generation!

image

Birgit

 

Update from our Women for Women Int. fundraising on 8 March; WOOWWWWW!!!

Who´d have thought 1,5 month ago, starting from scratch with the 8 March planning, that we´d manage to raise some 50.000 NOK for future female business women? Starting to work on our little idea, brought to the table by Susan Clark (of Nordisk Skibsrederforening), we decided to make Saturday 8 March matter this year. To put solidarity in the front seat, and see how we could create an inspirational event for a good cause. You can read more about the Women for Women International and their social entrepreneurship to empower female victims of war here, as I previously wrote an article on their incredible origin and history… Our headline for the day “The new definition of a Business Woman” describes it quite well, and to me it states so clearly that whether we´re based here in Oslo or in Lagos, Kabul, Sarajevo or Kigali, we all have an important role to play in the ongoing generation shift towards a more open, equal and sustainable global society.

I must say that I´m overwhelmingly amazed!!! Amazed by our fantastic contributors, recruited through Facebook and our networks, who generously donated their own works or art they had at home. Amazed by a number of ab-fab companies, who sponsored our goodie bags with really nice items to pamper our guests – around 70 dedicated and hard working business women. Amazed by the great bunch of women who has been involved in organising the event – not to mention that I am completely and utterly euphoric for our fantastic guests, who put their money where their heart was and enthusiastically placed their bids, building the support for new sponsorships one by one. Madeline Albright said there´s a special place in hell for women who don´t support other women. If that´s the case, I am certain that all of you mentioned above will get a special place in heaven! <3

Working with the WISTA/YoungShip/Høye Hæler event to the benefit of Women for Women Int. has been extremely rewarding, and I am just so happy! Didn´t know if I should laugh or cry (or both) when we got the final auction results, this actually helps more than 20 women turn their lives around – it makes a huge impact and difference for them, their families and their communities…

You guys are the best!!! Joining the 8th March appeals after the gathering at Café de Concert, I kept thinking that changing the world doesn´t require more than one simple thing; for us to engage – care – take action! 🙂

Save the date for next year already now! We´ll be back, and as we only spent 1,5 month to prepare this, imagine what we can achieve with 1 year of dedicated & enthusiastic efforts…. 😉 As one of the driving forces of the WfWi program stated it; “One woman can change anything – many women can change everything!”

Sponsors: Nordisk Skibsrederforening, Baker Hansen, Dagens Næringsliv, KK, Henne, Max Factor, Mary Kay, Clarins, Mester Grønn

Contributors (donations): Grieg Shipping Group v/Elisabeth Grieg, Astrup Fearnley museum of modern art, Jørgen Holen, Laila Hansen, Tone Kristiansen, Ingjo Hjertholm, Sissel Aurland, Lena Eidem, Marion Hansen, Trine Rasch-Willumsen, Anne Grete Istad, Ragnhild Willumsen – and our great project group; Susan Clark, Laila Hansen, Nina Grieg, Paige Young & Eva Charlotte Stenset

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

8 March: Can one person change the world?

Saturday two weeks from now, we have initiated a somewhat untraditional event (in Norwegian context, that is..). The International Women’s Day is coming up, and as us girls have a quite good (understatement alert..) life here in the north, we decided that the best way of celebrating it, is to expand our focus and put our solidarity hat on for women living in some of the world’s less women friendly countries, where rape, abuse and violence are tools used to control and surpress, both in times of war and of peace…

image
More specifically, we will spend a few hours 8 March to raise funds for a unique group of future entrepreneurs!
Women who has systematically been subject to terrible abuse, and in many cases experiencing their local community turning their back on them afterwards.
Women who has been held hostage, raped my militant groups, lost children or their husband along the way, experiences that most of us could never even imagine.
Women who are struggling to secure their families bare minimum survival, at the same time fighting with the trauma of their history and the judgement and tabu issues of their society.

Put yourself in their shoes for a minute; You struggle to make ends meet, you are an outcast in your community, you have very little chance of a better life. Try to imagine what this reality would do to your hopes for life, to your dignity. Then imagine someone suddenly stretching their hand out, offering you support in achieving something different.

Luckily, this actually happpens! All over the world, some extraordinary persons decide to dedicate their lives to change these destinies. All it takes, is actually one single person with the drive and dedication to make a difference.

The social entrepreneur and activist behind Women for Women International is such a person. Zainab Salbi grew up in Iraq, where her father was chosen as the personal pilot of Saddam Hussein. Following a restricted childhood, she escaped to the U.S,only to find herself trapped in an arranged and violent marriage. Again, she had the strength to break out of her misery, and decided to support and empower other women achieving independence and dignity. Starting as a small initiative, Zainab’s organisation has now helped more than 350.000 (!!!!) women in countries as Rwanda, Kongo, Afghanistan, Sudan and Somalia. What they do is quite simple – and extremely effective; through a 1-year sponsorship program, the above mentioned women are educatied in basic rights, job skills, health and leadership. Upon completing the study, they are provided micro-financing enabling them to start their own local business. The program has an impressive success rate, and many of the women actually end up as local employers for other women, changing their own societies from within…. So simple, yet so genious, isn’t it??!!

In 2011 Zainab was selected among “Top 100 Women: Activists & Campaigners” by The Guardian, and she has received prizes from both Tony Blair and Bill Clinton. Newsweek ranked her among “100 Extraordinary Women who Shake the World” (2011), and she is among the World Economic Forum´s Young Global Leaders, where the Norwegian Crown Prince and Princess are strongly involved. She is the living proof that one person can actually change the world… I see her as the grown-up version of the young Norwegian social entrepreneur Anne Louise Hubert, who started a similar type of initiative during a journey to Kenya (Aid in Action).

From our side, we’re trying to contribute to this great and important organisation. Thanks to a great team of volunteers, sponsors and contributors, we have collected 40 art and photography items, that will be put on auction that Saturday. Among the contributors are Grieg Shipping Group, Nordic Shipowners Association, Astrup Fearnley museum of modern art and a great range of artists and photographers who have donated their own works.

The auction guests are welcomed in on a red carpet, and we have put together a really nice and varied 2-hour program that includes an inspirational speach, mingling with prosecco & hot-dogs, and a live performance with the multi-talented composer and pianist Aksel Kolstad (who has amongst other performed in Carnegie Hall, and described by Times Magazines as “the Quentin Tarantino of classical music”).

Not to mention that the participants will receive a specially designed reusable goody bag containing nice treats generously donated by well known brands such as Clarins, Max Factor and Norwegian business magazine Dagens Næringsliv.

We hope this day will inspire all our guests to incorporate sustainable and responsible focus in their companies and organisations, so that we can put action behind the name of the event; The new definition of a business woman!

The organisers behind it is WISTA Norway, YoungShip and High Heels, all representing engaged and higly skilled women from all segments and levels of Norwegian business life.

P.S: Other cities that organise similar celebrations to benefit Women for Women Int., are London, New York, Washington D.C., Chicago, Berlin, Sydney and Paris. The main sponsor globally is Bloomberg Philantrophies globalt, and they have ambassadors as Annie Lennox, Sophie Ellis-Beztor and Lucy Liu. The initiative has never before been brought to Norway.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: