Solidaritet i alle former og farger! #8mars

Denne ukens innlegg fra Listhaug og andre borgerlige feminister er akkurat det vi trenger i 2015. På samme måte som vi trengte fjorårets sprengstoff (selvbestemt abort og foreldrepermisjon). Vi kan lett ta våre nåværende muligheter og rettigheter for gitt, både mødre og fedre, kvinner og menn. På samme måte som vi lett kan ta enContinue reading “Solidaritet i alle former og farger! #8mars”

Mammaflukten! Næringslivets aktive selvskading

For noen uker siden var jeg på Dagsrevyen og delte noen av mine tanker om kvinnelige ledere i næringslivet. Jeg har ståltro på at 3 helt sentrale elementer for å dyrke frem et større og bredere rekrutteringsgrunnlag for fremtiden er følgende; Synlige rollemodeller – inspirerende, dyktige kvinnelige ledere som allerede har gått veien og lyktes. Og somContinue reading “Mammaflukten! Næringslivets aktive selvskading”

%d bloggers like this: