Oslo & Norge: Verdens Beste Destinasjon for Havromsgründere

Tanker om havrom, bærekraft og entreprenørskap – og Norges fremtid

Næringsministeren la denne uka frem tall som viser at havnæringene bidrar med 500 milliarder fra havet, om lag en fjerdedel av norsk verdiskapning fra næringslivet. Regjeringen konkurrerer nå med opposisjonen om å være mest havnæringsvennlig. Store deler av dagens verdiskapning kommer fra petroleumssektoren. En bransje som vil møte strengere krav og større ansvarliggjøring, ettersom flere og flere land strammer til i arbeidet mot lavutslippsamfunn. Hvordan kan vi lykkes med å redusere avhengigheten fra petroleumssektoren, uten å måtte gjennom en skikkelig bakrus?

Osloregionen er blant verdens 3 ledende maritime hovedsteder, og den naturlige inngangsporten til verdens råeste havromsland – Norge! Verden over er vi kjent for globalt ledende selskaper og den mest komplette maritime klyngen du finner noe sted. I objektive størrelsesforhold er vi David i sterk konkurranse med verdens Goliater, men takket være en kombinasjon av Reodor Felgen-egenskaper, små sosiale forskjeller og utforskertrang har vi vist fantastiske evner til å opprettholde en tetposisjon mot ganske mange odds. Da er det et stort paradoks at bransjen samtidig har ligget under radaren i  vårt eget samfunn – noe som i stor grad kan forklares med at petroleumssektoren har vært dominerende i alles bevissthet; fra politiske ledere til mannen i gata. Og at folk flest ikke har noen direkte kontakt med bransjen som frakter 90% av det vi forbruker i hverdagen. Samt at bransjen delvis selvvalgt har holdt seg under radaren, og har manglet synlige, spennende, unge og ikke minst kvinnelige frontfigurer i mediebildet. Men endelig – i 2018 – begynner noe å skje…

Med banebrytende foregangsprosjekter som Røkkes REV-prosjekt, Entrepreneur Ship, Yara Birkeland og Kongsberg/Wilhelmsens etablering av verdens første selskap for operasjon av autonome skip, og spennende prosjekter fra Oslo Havn & Color Line, får vi nå internasjonal oppmerksomhet langt utenfor bransjemediene. Når Erna & co forplikter seg til å ta lead i FNs innsats for bærekraftige havromsnæringer, når New York Times skriver om Oslo Havns pilotprosjekt for fjerning av plast i Oslofjorden, når ungene i gata for lengst har skjønt at plast i havet som dreper hval, fugl og fisk er noe skikkelig dritt, når Nina Jensen går fra WWF til Røkke og Kronprinsparet forteller om sitt engasjement for miljø og hav, begynner bevisstheten rundt både problemer og muligheter å våkne i det norske folk.

Og godt er det! Med FNs bærekraftsmål og DNV GLs Global Opportunity Report har vi nemlig fått inn verdens største innkjøpsordre, og Norges beste billett til avrusning fra en usunn petroleumsavhengighet som ellers vil medføre tidenes bakrus. Med verdens nest lengste kystlinje, og verdens beste kompetanse på innovasjon og krevende operasjoner i havet, står vi ovenfor en ny tidsalder i norsk økonomi og næringsliv, på lik linje med oljeeventyret. Norge er kjent i verden som et modig annerledesland, med ledere som tør å ta grep som er forut for sin tid. Offshore vind og solenergi er nå i ferd med å utkonkurrere olje & gass. Nå gjenstår det å se om politikerne tør å være modige i sine prioriteringer fremover, og ta grep som trengs for langsiktig konkurranseevne fremfor å safe på kortsiktig stemmesanking.

Det vi nå må lykkes med, er å skape en større andel av Norges BNP gjennom fornybare ressurser fra havet!

Ledende bransjeaktører har de siste årene begynt å erkjenne at kombinasjonen av digitalt skifte, økende bærekraftsfokus og behovet for helt nye forretningsmodeller krever en symbiose mellom store selskap og sultne startups for å lykkes. FERD, Wilhelmsen, Klaveness og DNB er eksempler på aktører med lang historie som har skjønt dette. Gründerne trenger gode verktøy, testkunder, erfaringsgrunnlag og gode samarbeidspartnere – mens de store aktørene trenger risikovilje, kreativitet, evne til å knuse etablerte sannheter og stake ut helt ny kurs, og rått engasjement.

Og da mangler vi altså en kritisk faktor i havnæringenes økosystem. En faktor jeg har satt fokus på i alt mitt arbeid de siste 10 årene, fra YoungShip’s fokus på entreprenørskap siden 2009, opprettelsen av Young Entrepreneur Award i 2011 og fjorårets Disruptive Sustainability-hall under Nor-Shipping. Det havromsnæringene her hjemme mangler er et solid norsk dugnadsinitiativ for å skape verdens mest attraktive destinasjon for havromsgründere med potensiale til å forandre verden. Med Oslo som naturlig inngangsport, og i tett samspill med resten av de norske havromsklyngene langs vår langstrakte kyst.

Nå har vi verdens beste timing for å skape dette – sammen! Vi trenger involvering fra næringsaktørene, smarte insentiver fra regionale og nasjonale myndigheter etter modell fra California og Canada, kompetente og risikovillige investorer, tilgjengeliggjøring av fasiliteter for fysisk testing, fysisk cowork- og nettverksarena på tvers, samt tydelig identifisering av de viktigste uløste problemområdene fra Bellona, Zero, WWF og andre miljøorganisasjoner. Her vil aktører som Rederiforbundet, REV, Nordic Impact og en rekke andre aktører være instrumentelle. Og suksessfaktoren vil ikke ligge i et enkelt initiativ fra et begrenset utvalg aktører, men i at så mange gode krefter som mulig jobber sammen og parallelt.

Oslo har et hurtigvoksende økosystem for startups. For fem år siden eksisterte så godt som ingen co-working arenaer og huber i hovedstaden. I dag er Oslo hjemmebane for hundrevis av oppstartsselskap, og mer enn 50 inkubatorer og akseleratorer, samt nærmere 30 anerkjente innovasjonshub’er. Gjennom de siste fire år har Oslo blitt det raskest voksende økosystemet for oppstartsselskaper i Norden, i en tid da Norden leder vei internasjonalt.

Oslo er i posisjon til å ta nordisk lederskap innen bærekraftig endring. Oppmerksomheten rundt bærekraft vokser stadig i alle deler av samfunnet. Å ta del i Oslos startupmiljø har blitt nærmest synonymt med å bidra til arbeidet med å løse FNs bærekraftsmål. Gjennom å fundamentere arrangementer som Oslo Innovation Week på bærekraft, tar Oslo en foregangsposisjon. Dette styrkes ytterligere gjennom sterkt politisk engasjement fra lokale politikere, og feiringen av Oslo som European Green Capital i 2019 vil booste denne posisjonen.

Nå er det på tide å bygge broer mellom Oslos havmiljøer og oppstartsmiljøene. Vi i Oslo Business Region er klare, og inviterer alle kloke hoder og gode krefter med til ekte dugnadsarbeid og dialog for å realisere verdens mest spennende muligheter!

Bli med! Oslo – the Gateway to Silicon Fjords!

Countdown: New Job Announcement (!)

I’m so excited!! Counting down towards starting an amazing new job, where I can use all of my passion for the ocean industries, tech, sustainability, entrepreneurs, diversity and continue mobilizing for change!

After a really tough 2017, I felt it was important with a fresh start. But it wasn’t an easy decision to leave Nor-Shipping. I felt extremely insecure on my own capabilities and perceived value with potential employers. But I also know that change is important for us as human beings, and especially that sometimes you have to let go and jump from the diving board, even though it feels scary and you don’t think you’re ready. And that’s when cool things happen!

Yet still, my self confidence was totally wrecked after hitting rock bottom. I was all too aware that I probably hadn’t been super strategic to both go public with #MeToo and being open about the fact that I was burnt out. A person told me directly that it was a really bad move career wise, and that she would never have advised me to blog about #MeToo..

But I have never made my decisions based on what might be strategic for me personally. Probably a bit naive, but I’ve always chosen to challenge, provoke and use my voice for things I believe in.

Initiating debates on key challenges and things that you think should and must change will never guarantee popularity. It will put you at risk some times. People will laugh at you, talk behind your back, try to stop you or in some cases even get angry. They will try to belittle you, especially when they don’t understand you. That has never stopped me, because those are the things worth working for, worth changing.

And I hope by God that I will never end up as one of those who primarily care about securing their position, earnings, power and title at all cost. Instead of focusing on how they can contribute towards change, common equality and keep their integrity…

But I know that business life can be tough on those who don’t try to fit in, and I know for sure that many leaders still keep old fashioned perceptions on mental health and what they perceive as “weaknesses”.

So I fully understood what I believe was meant as a genuine advice, in terms of putting my self at risk career wise by opening up on the whole burnout and MeToo shabang while I was still partially out of order..

After the press release on my departure from Nor-Shipping, I was both surprised and shocked to experience that so many of my former business partners and customers were interested in getting me onboard. That’s the ultimate compliment after having worked quite closely with several of them through a number of years.

As the release went public, I had actually decided what to do next, based on the alternatives I had on the table. But less than 3 hours later, I had received 3 new enquiries, and then a few more the following days.. Several were so exciting that I had to spend time exploring them before making the decision.

And finally, a few weeks postponed I’ve made it – and I’m so excited that I can hardly sit still..

Can’t wait to share the news after Easter… But a hint is that I will be able to contribute even better than ever before, using my voice and heart to work for something I truly believe in – and continue making a difference. Not to mention, get to work with a lot of the people & organizations that I’ve known for many years.

Happy Easter and egg hunting everyone!! Now I’m heading off to the Norwegian mountains with my two Easter bunnies🐣🐥🐇

#WomenWhoMoveTheWorld #WISTA #WomenInShipping

Shipping and the Global Goals #SDG

We celebrate the eminent Annual Conference of Bergen Chamber, dedicated to the UN Sustainable Development Goals, by releasing our first SDG challenge to our industry! We are one industry – serving one world. We can impact on all of the 17 SDG’s, and now it’s the time for all of us to start thinking about how we as individuals and corporations can contribute as problem-solvers for the world.

What can you do? What can we do?


The entire Nor-Shipping strategy is built on the SDG’s – and the coming months we invite you to explore our new initiatives under the umbrella “Crowdsourcing by Nor-Shipping”


Sustainable regards / Birgit

#CatalystForChange #DisruptiveSustainability #DiversityShip

Norway: Agenda for action towards 2030 #UN #SDGs

Shipowner and sustainability driving force Elisabeth Grieg mentioned Nor-Shipping and our Young Entrepreneur Award 2015 winner Boyan Slat and his Ocean Cleanup on the panel, during the Norwegian launch of the 2030 UN Sustainable Development Goals.
In front of 200+ Norwegian top executives who will drive the change within business across all industries, Grieg states that business (and shipping!) is picking up pace on sustainability focus and creating profit, especially through the 3-4 past years.
Walk the talk and ensuring focus from the boards and top execitives is key! From Nor-Shipping we will do what we can to connect, challenge and inspire the industry to join forces and work as #CatalystForChange #DisruptiveSustainability #SDGLead

Among our range of initiatives is the MoU with SAMSA / South Africa, which highlights innovation, technology and other commercial areas – but also sustainability, diversity and the next generation. 

Follow: @theglobalgoals @globalcompact @motorimagen @rederiforbundet @dnvgl @kongsbergasa @bjornkhaugland

Where the apple falls…

I didn’t orchestrate this – my little guy picked this book out of the shelf all by himself. Amidst all the colorful children’s books, he apparently thought 19 months was a good age to start learning about ships 😋 Way to go!!


Monday morning and a proud mom laughing! Might be he’s already damaged by being brought to all those board meetings, work trips and negotiations…

Sri Lanka: Diversity milestone

The Asia Shipping Conference in Colombo is a milestone, not only for the maritime community of Sri Lanka, but for their entire business community. The first conference to be organized in partnership by Ceylon Association of Shipping Agents, WISTA Sri Lanka and Young Shipping Professionals – not to mention the first to ensure equal level of male and female speakers. A milestone for diversity – bridging both the generation and age gap. It’s extremely inspirational to be here and support this change! McLaren’s Director Shehara and her board never quit to amaze me.

The Deputy Minister of Foreign Affairs emphasized the importance of free trade and referred to a recent conversation with the Swedish minister of foreign affairs inspiring him to see the potentials and opportunities that feminine foreign policy represents in resolving regional conflicts. Being the only Scandinavian in the room, this is such a reminder on how mindsets and drivers for change travel from the small corner of Northern Europe, through global trade and diplomacy. 


Anil Singh, the SVP & MD of DP World Subcontinent, held the opening speech about trends & challenges in Asia. It was intriguing to see his heavy focus on sustainable development, calling for action in improving gender diversity, and sharing insights on facilitating work-life balance in a profits perspective, with specific examples from ports in the Emirates.

The level of speakers and engaging presentations has been great, and provided me with some new insights on the development in this exciting region.

Sri Lanka’s ambitions to become a hub for the region are high, and though there are many hinders and practical challenges to deal with, I’m certain that the engagement and level of female leaders here will make a significant impact towards that goal. That’s also an area where the Norwegian maritime industry should ensure playing an active role – as the level of shaping innovative technology and capacity building both on physical infrastructure and competence our players bring to the table should provide some win-win business opportunities ahead. 

I


Diversity – Beyond gender!

A tribute to Sunu, Rani and Iman: Growing up in Norway, my path to independence and creating a safe, healthy life for myself and even with an challenging, exciting career to top it off, is like running a marathon but starting 1km before the finish line, while most of the others have to run the whole distance. Even as a school drop-out entering an industry without any ties or network to begin with. You don’t work anywhere near as hard as them to get the same opportunities.

cropped-skjermbilde-2015-11-15-kl-21-43-39-e1457138215115.png

Norway still has a way to go, as the development here stagnated for a while, probably because we were given a false impression that equal opportunities were already accomplished, following the doors opened by the first female Prime Minister. However, through the past years we suddenly became alert of the retaining gap and refuelled the focus on diversity and the efforts pursuing equal opportunities. Partly, I would assume, due to the fact that several granted rights were threathened and challenged, as our new governments started off on a different and slightly negative path. But subsequently also due to the fact that our two eminent female role models, the Prime Minister and the Minister of Industry, Trade and Fishery, has taken an active stand – talking directly and openly of the fact that the private sector needs to clean its act and achieve better diversity.

Their voices and messages are important. Too many other voices try to silence the debates, claiming that we already have “everything” and shouldn’t complain. That we’re lacking solidarity, and should rather focus on what we could do for women in regimes suppressing them. Voices trying to explain the lack of gender balance on executive levels with the women’s (gender based) lack of will to take on leadership roles, and that we should allow them to choose freely rather than pushing women into high level roles.

Well, guess what; I don’t agree with those latter voices. Imbalance doesn’t provide basis for actual choices, neither does unconcious bias and fingers pointed at hard-working mothers (accusing them of sacrifying their kids’ wellbeing for the sake of a career). And many fathers don’t get to choose freely either; who said it should be their responsibility to take the heavier burden as breadwinner of the family? Real choices require real balance.

IMG_5814

Speaking of solidarity; if we stop pursuing equal opportunities, who will inspire our friends in other regions? If we step down, will it be easier for them to step up? If we don’t demonstrate the capabilities as leaders and experts not being based on your gender, who will slowly shift the mindsets of their male counterparts?

Women in business are important role models, both for younger girls in their own community and for girls and women in other communities. Not to mention, for the conservative male (or female) leaders in power positions.

The leader path needs to be walked on to stay open, and we are responsible for not only keeping it open but also widening it for the girls and women entering in our forstod. Women in business also hold the responsibility to look over our shoulder, to see if there’s someone following the same path. And then inviting that someone to walk beside us rather than increasing the distance between us, generously sharing our own experiences and insights.

Our responsibility is to provide mentoring, enable and inspire others to join our journey – which is both challenging and exciting!

In my case, I made a very conscious decision to focus specifically on mentoring and supporting talents from backgrounds and regions outside of Norway. This is under-utilized potential, and the lack of ability to ensure sufficient diversity also across cultures, religions and ethnisity is damaging our prosperity and opportunities for the future. I find the role of mentoring to be just as rewarding and developing for myself as its supposed to be for the mentee. I get extremely inspired and motivated through the small achievements and mental journeys we travel together – growing new perspectives, insight and reflections while I share my existing ones. My goal is to motivate and support, trying to push and challenge them to reach beyond their comfortable zone and pursue opportunities they thought beyond reach.

I try to make sure that I pay forward what some of my role models and mentors/inspiration sources have given me along the way; a nudge, a challenge, an advise, an acknowledgement of which potential I see in them. Tools to provide better self-confidence and turn risk into reward.

This post to mark the Women’s Day is specially dedicated to three younger women who inspire me;

Rani from Karachi, for your amazing journey pursuing your life mission to teach others

image

Sunu from Kerala, for your quest and adventure exploring the world of green ship recycling

And to my newest acquiantance, Iman from Djibouti – I’ve just barely started to get to know you, but I’m already convinced that your strong will, intelligent perspectives and hard work will get you exactly where you need to go.

I’m cheering for you all – inspired and humble! Girls like you make me very optimistic for the future!

Happy International Women’s Day everyone – use it to support and drive change for the better!

Through Nor-Shipping, we’ve also celebrated this day launching a new initiative to promote and champion the most powerful and influental female leaders of global shipping. More visible role models for the next generation!

image

Birgit

 

Disruptive attitude: Shipping’s bright future

A few weeks ago, we launched our new Nor-Shipping 2017 strategy, aiming to engage, challenge, provoke and inspire the maritime industry. Timing it to the Chinese New Year celebration as we enter the Year of the Monkey, had a double symbolism in it, as we’re both strengthening our focus on China and definitely share some of the Monkey’s attitudes and skills.

There’s no question that many shipping segments and players are undergoing quite challenging times, and some may not survive the coming 1-2 years. This is definitely the time for each and everyone of us to roll up our sleeves, and utilize all the strengths a high-tech and innovative industry cluster holds. It’s in the nature of our industry to tackle huge challenges, turning them into opportunities, but that doesn’t mean this will be smooth sailing in any way. However, in a gloomy picture, it’s key to remember that opportunities are always present, and the massive changes that our world currently goes through, presents new markets and a glass half-full for the players who are positioned for entering into a new terrain.

This period and shift could very well be the biggest opportunity for entrepreneurial minds of any age group and company size to create new business & fuel growth in our industry in decades. Let’s look at some of our world’s massive challenges, and see how shipping can take an active role in changing some of them – turning the key and going from problem to profit!

Here at Nor-Shipping, we strongly believe that the biggest opportunities arise in the dual shift – digitalisation and sustainable solutions for our world.

We believe it to such an extent that we chose to build our entire strategy on UN’s Sustainability Goals, and reports developed by DNV GL towards Global Compact. Shipping is the world’s most environmental friendly means of transportation, but that’s just not enough. We need to be even more curious, be explorers, challenge ourselves and think completely new in terms of how our industry can adapt and transform to further strengthen our value-adding deliverables to global trade and a world community.

There is an ocean of opportunities – and it’s up for grabs!

As the leading maritime event week, we recognize our responsibility and role in showcasing and gather all the newest, smartest and most innovative technologies and solutions. Norway is by far the Silicon Valley of the Ocean Industries – and we are excited to gather the shipping world for a completely new experience of entering this new world of the Ocean Space, disruptive players & solutions, and the frontrunners pioneering our industry.

 

 

Amazon moving into shipping

Last week I drafted some input for Maritime CEO, preparing an interview focused on thoughts towards 2017. Today I discovered that one of my predictions actually just happened(!): “This is a business world entering into a stormy sea of shared economy, digital technology and where global non-shipping tech mastodons such as Amazon and Google may enter parts of our playing fields within a short time.”

For 2017 and onwards, we are taking on our responsibility as a leading arena for the maritime industry in a world that is undergoing several huge systemic shifts. At Nor-Shipping 2017 we seek to engage, provoke, challenge and inspire the industry, beyond what has ever been done before. We are raising the bar, linking our entire strategy to the UN’s Sustainability Goals and DNV GL’s report for the UN – Global Compact. We aim to connect shipping closer to the “outside world”, and will, to an even bigger extent, facilitate concepts linking our entire industry value chain to key developments in the global community. This probably sounds surprising, or even a bit crazy to many industry colleagues, but as shipping plays such a significant role in global trade, development and economy, we need to drive change and develop in accordance with the world we serve.

We’re quite often so busy interacting in our own little global bubble, and the segments we exist in, that we forget to keep up to speed with and learn from other industries. The full potential of our industry’s role will depend on our ability to demonstrate the positive change, value and opportunities we represent to society. Industrial structures, our capitalistic models and the balance of global power are currently challenged and undergoing processes of incremental change. In the global hunt for better and more sustainable solutions – not only limited to environmental ones, but optimizing the way we utilize any resource and capability – we see the need for industry players taking the front-seat and driving change focus in a way that will both support and resolve global headaches, while strengthening commercial opportunities.

This is a business world entering into a stormy sea of shared economy, digital technology and where global non-shipping tech mastodons such as Amazon and Google may enter parts of our playing fields within a short time. Next year, the leaders and executives who have actually realized this, and are aiming to be ahead of the game, should be sure to join us to share ideas, challenge accepted norms and be inspired at a key gathering for the global shipping community.

The parallel shifts of increased need for commercial and technical sustainability, and the transformative digital revolution, should not be considered negative, as they pose some huge opportunities for shipping and the maritime industry. They represent severe potential threats to the industry players that are stuck in current and traditional ways of thinking, and at the same time some fantastic opportunities for the bold ones, willing to turn established truths and mindsets upside down. At the same time, the race for the ocean space picks up speed. This will open up new industries and result in further customers and value creation for maritime players.

Our ambition for 2017 is to be the number one new exhibition experience. We are dedicating all of Hall A to industry players within the broad range of Sustainability & Disruptive Technology, offering an entirely different take on the full industry value-chain and creating an optimal arena for both owners, commercial actors and tech people to get familiar with the leading global tech disruptors.

 

For owners, commercial and financial players, we will launch innovative new meeting places and opportunities that fuel fresh ways of working across formal structures and established organisations. Shipping people need to review how the sharing economy mindset will “strike” and open up existing silos. We can choose to disrupt ourselves, or potentially be disrupted by completely new players.

 

We will also continue to go the extra mile to build a more diverse industry, strengthening targets and tools regarding female leaders and the next generation. Again, we will provide new ways of thinking across established structures, to lift and trigger the industry’s understanding of how critical it is to succeed with diversity and an entrepreneurial mindset, garnering talent from within and outside of our field. Through recent years, we have demonstrated our capabilities to address and promote issues that are discussed throughout all shipping clusters, at the same time coming up with specific tools to bridge some gaps and actively inspire the industry.

With a fantastic and dedicated team, we’re ahead of sales from two years ago, and have entered into some new and exciting strategic alliances. I am a firm believer in building bridges and cooperating with others to achieve more. As such, we have invited several new co-operational partners to the table, to create added value for our customers. Customer-driven innovation is key, and we have worked even closer with industry leaders to fine tune the concepts for 2017. I brought my core passion and drive for our industry’s key challenges with me into this role, aiming to provide new concepts, tools and arenas at a time when more than a few are struggling to calculate just exactly when and how the ongoing shifts will affect them. Being a genuine shipping nerd, I consider it valuable to have strong maritime competence within our team.

We are launching a Next Generation Advisory Board parallel to the current board of global top executives, as we believe in strengthening our function for the industry through customer-driven innovation.

And, for the first time, you will find an African (Sub-Saharan continent) pavilion at Nor-Shipping, supplemented with a week-long program on Africa, and a clear priority towards the world’s second biggest growth market. This is a result of a newly established MoU with the South African Maritime administration (SAMSA), creating an optimal platform for business players to identify the best partners and success factors. The general global focus has also been strengthened, both in relation to China and other leading powers, and the new hotspots that have slightly more challenging frameworks and conditions to operate in. Combining this thorough global focus with the leading capabilities of the Norwegian ocean clusters – in terms of spearheading green technology, commercial entrepreneurial mindsets as a key factor for change, and a level of expertise on the Ocean space that brings NASA to Norway – we are well positioned for introducing our global colleagues to the span of opportunities arising from this challenging period in shipping and world economy.

The Ocean CleanUp Project!

During Nor-Shipping we handed out the Young Entrepreneur Award to an amazing guy – the Dutch 21-y-o Boyan Slat.

Our fantastic winner has taken on a task described to be too big of a task for any nation to tackle alone. His entrepreneurial project will remove the Great Pacific Garbage Patch (a sea of floating plastic objects the size of Texas…). He has been discovered by the UN, by BBC and New York Times. Last year, he completed the biggest non-profit fundraising in history. Generating more than 2,2MUSD in one – 1!!!! – month. His project pilot will be deployed next spring, and the actual installation will be the world’s biggest floating installation ever. Do I need to repeat he’s only 21…?

Our ambition, launching the Young Entrepreneur Award 2 years ago, was to identify young entrepreneurs with a sustainability focus that could both open our industry’s eyes to the next generation’s potentials – and inspire shipping people of all age groups. The gamechangers and role models for the next generation of our global business & shipping life. I am so proud of our jury, who thinks outside the box in terms of entrepreneurial aspects vs business. They are quite senior, yet innovative and progressive to the core! They are role models as well – important ones 😃

I think Boyan made quite a few fans in Oslo. And I just discovered that he has some celebrity fans as well…  

Entrepreneurial regards // Birgit

Featured in Seatrade magazine Q4 2014 // Young Entrepreneur Award 2015

Last September I met Seatrade magazine´s editor Bob Jaques for a lunch interview in London, related to my work with YoungShip and the Young Entrepreneur Award. This top-notch award will be handed out at Nor-Shipping 2015 for the second time during the official Nor-Shipping Opening Conference  Tuesday 2 June…

The award promotes and honours young maritime entrepreneurs below 40, who has shown the courage and bravery of chasing their own ideas, working their butts off to develop their concept, raise capital in challenging markets and who pave the way for the rest of us to stay sharp and alert – eager for new technology, business commercialization and a finding the uninvented paths and tools for a better sustainable future for the maritime industry and the global society. You can read more about our previous award (2013) in Maritime Executive, following the CMA Connecticut 2013.

Make sure to stay updated via the award media partner Seatrade for more details about this year´s nominees, last year´s winner – Tor M. Østervoll of ECOsubsea – and Nor-Shipping 2-5 June 2015, to be found in the current and next issues of Seatrade and on www.nor-shipping.no, but below is the article featured in the Q4 issue of Seatrade. PS: Note that its still possible to nominate young entrepreneurs

Also, this was my last interview before formally leaving YoungShip to pursue new & exciting opportunities following my current maternity leave. It was a difficult decision to make, and it was with mixed emotions I informed the board of my choice. What a fantastic journey it has been! It´s been 9 years since I registered as an ordinary member of YoungShip Oslo, which at the time was the only branch outside Bergen…. Hard to believe what a huge wave our dedicated, hard-working and volunteer board resources has created, and which fantastic results, enthusiasm and attention we have all taken part in creating. YoungShip – the future of shipping <3 <3

Seatrade article_low Seatrade Editor_low Seatrade Frontpage_low

Blogglisten hitsheight=”0″ border=”0″ />

Once again, the maritime glass ceiling is raised!!

The International Chamber of Shipping conducted their annual General Assembly during Nor-Shipping last week, and for the first time elected a female Vice Chair. About time, and certainly a skilled and competent resource for the Board going forward!

Karin Orsel is one out of 4 VC´s, the other three being Gerardo Borromeo (Philippines), John Lyras (Greece) and Esben Poulsson (Singapore). Karin is a great and strong woman, a true inspiration to other engaged women (and men) within our industry. She is CEO of Management Facilities Group, and the current President of WISTA International. She is also a Board member of the Dutch Shipowners Association, where she has been involved since 2004, and also chairs the economic affairs committee.

Karin also won the Dutch female entrepreneurship prize ‘Vrouwelijke ondernemer van het jaar’ in 2009, organised by the Federation of Businesswomen. An impressive list of achievements, which I expect to continue in the years to come..! Congratulations Karin, and thank you for being a superb role model!! 🙂

Image

Opening of the Nor-Shipping week! Naming ceremony & reception at the Oslo City Hall

As the Nor-Shipping week kicked of on Monday 3 June, I received an invitation for the naming ceremony of Island Crown, which is the latest addition to Island Offshore´s excellent fleet of specialized offshore vessels. The vessel was moored outside Oslo´s newest hotspot, the Astrup Fearnley museum at Tjuvholmen (for this week renamed Nor-Shipping Island), and a large group of industry excecutives, owners, politicians and invited guests were enjoying the great weather and a tour onboard.

Godmother for the ship was the Norwegian adventurer & mountain climber Cecilie Skog, dressed up for the occasion in her national costume.

Naming Ceremony_Island Offshore and VARD

Island Crown

 

 

After the naming ceremony, next happening on the agenda was the Lord Mayor´s formal Reception in the Oslo City Hall (Rådhuset). I got the chance to discuss some further cooperation potentials with Sturla Henriksen, the MD of the Norwegian Shipowners´ Association. They´re YoungShip´s strongest supporter, and we have seen some great results from the cooperation 2 years into the joint agreement.

With Sturla Henriksen of the Shipowners´ Association

Fabian Stang lead the group of guests down to the City Hall Square, where our project Ocean Talent Camp fills the entire square for the week (3-7 June). Walter Kvam of Kongsberg Group, and my client, Nor-Shipping Director Vidar Pederstad held inspirational speeches referring to the key importance of securing talents & competence for our industry and our country´s ability to support further growth and competitiveness.

 

 

 

 

Quick chat with Dag Schjerven, President & CEO of Wilhelmsen Maritime Services, on our way down from the City Hall.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: