Grateful & Excited: Thank you!!

So finally we were able to reveal my new role and project this week, and I just have to thank everyone for such an amazing flood of warm and engaged feedback! The idea of mobilizing all good forces to co-create the world’s best ecosystem for ocean entrepreneurs – with a special focus on impact/sustainability –Continue reading “Grateful & Excited: Thank you!!”

New Horizons. Thoughts in times of turmOIL.

A few years ago, the Norwegian Shipowners´ Association launched their new and award winning graphic profile under the name “New Horizons”. This is an important perspective for all of us – regardless of industry and line of work – and worth reflecting upon as we are counting down for 2015. Look ahead, be open toContinue reading “New Horizons. Thoughts in times of turmOIL.”

2012 – et tilbakeblikk

Etter at jeg kom hjem fra Nigeria før jul 2011, har det ikke vært tid til blogging. I januar 2012 ble faren min syk, og 10. februar fikk vi vite at han hadde uhelbredelig kreft. Det ble konstantert full spredning til vitale organer og skjelett, og selv om det ble igangsatt behandling og vi gjordeContinue reading “2012 – et tilbakeblikk”

YoungShip´s julehilsen

Det nærmer seg slutten av året, og som ganske fersk generalsekretær i YoungShip har jeg forfattet en felleshilsen og oppsummering av året som har gått til våre uvurderlige medlemmer og samarbeidspartnere. Dugnadsarbeid som vi gjør i YoungShip er helt avhengig av mye frivillig innsats, velvillige bedrifter og ressurspersoner i næringen – og selvfølgelig aktive ogContinue reading “YoungShip´s julehilsen”

%d bloggers like this: