Rull inn puppen, Kristin!

I det siste har jeg fulgt Kristin Clemets engasjement i forhold til statsrådenes pappaperm med hevede øyenbryn, og en god porsjon vantro. Heldigvis er Clemet en oppegående og reflektert dame med mye politisk erfaring, og kunne i sin blogg berolige leserne med at hun var både misforstått og feilsitert. Høydepunktet i innlegget for min del,Continue reading “Rull inn puppen, Kristin!”

Ha det pappa? – om fjerning av fedrekvoten

For 100 år siden fikk norske kvinner stemmerett. Vi har kommet lengre enn noe annet land når det gjelder likestilling. Vi jentene, altså. Selv om diskusjonsinnleggene hagler for tiden ift. karrierekvinner vs. hjemmeværende mammaer, har hver og én av oss individuell valgfrihet i forhold til om vi ønsker å bruke tiden vår på jobb, hjemmeContinue reading “Ha det pappa? – om fjerning av fedrekvoten”

%d bloggers like this: