Ha det pappa? – om fjerning av fedrekvoten

For 100 år siden fikk norske kvinner stemmerett. Vi har kommet lengre enn noe annet land når det gjelder likestilling. Vi jentene, altså. Selv om diskusjonsinnleggene hagler for tiden ift. karrierekvinner vs. hjemmeværende mammaer, har hver og én av oss individuell valgfrihet i forhold til om vi ønsker å bruke tiden vår på jobb, hjemmeContinue reading “Ha det pappa? – om fjerning av fedrekvoten”

Barn ingen hindring (?)

Her er jeg på trilletur og kombinert brainstormingsmøte med Torkel, leder for YoungShip Oslo og nestleder for YoungShip International. Han er midt i sin pappa-perm, mens jeg er godt på vei i min mamma-perm. Vi er altså begge igang med verdens viktigste jobb! Vi to har jobbet sammen med mye spennende i YoungShip siden TorkelContinue reading “Barn ingen hindring (?)”

%d bloggers like this: