Agent Pasient: Med rett til å vite… / Blå-blå fjellvettregler anno 2014

Kreft og uønsket graviditet er ikke akkurate noe som kan sammenlignes. Men visse paralleller er det. Pasienten det gjelder er i en sårbar situasjon, og bør (selvfølgelig!) ha krav på informasjon om hvor langt det ene eller andre er kommet for å kunne få iverksatt ønskede tiltak i forhold til sine personlige omstendigheter.  Saken om OlgaContinue reading “Agent Pasient: Med rett til å vite… / Blå-blå fjellvettregler anno 2014”

Å beskytte et barn…

Foreldre.no: “Annenhver måned dør et norsk barn som følge av omsorgssvikt, mishandling eller drap. De ti siste årene er nærmere 60 barn under 4 år gått bort på denne måten… Alvorlig fysisk mishandling rammer som regel de aller minste. Mange som dør har ikke rukket å feire sin første fødselsdag. Slik har det vært på heleContinue reading “Å beskytte et barn…”

%d bloggers like this: