Oslo & Norge: Verdens Beste Destinasjon for Havromsgründere

Tanker om havrom, bærekraft og entreprenørskap – og Norges fremtid

Næringsministeren la denne uka frem tall som viser at havnæringene bidrar med 500 milliarder fra havet, om lag en fjerdedel av norsk verdiskapning fra næringslivet. Regjeringen konkurrerer nå med opposisjonen om å være mest havnæringsvennlig. Store deler av dagens verdiskapning kommer fra petroleumssektoren. En bransje som vil møte strengere krav og større ansvarliggjøring, ettersom flere og flere land strammer til i arbeidet mot lavutslippsamfunn. Hvordan kan vi lykkes med å redusere avhengigheten fra petroleumssektoren, uten å måtte gjennom en skikkelig bakrus?

Osloregionen er blant verdens 3 ledende maritime hovedsteder, og den naturlige inngangsporten til verdens råeste havromsland – Norge! Verden over er vi kjent for globalt ledende selskaper og den mest komplette maritime klyngen du finner noe sted. I objektive størrelsesforhold er vi David i sterk konkurranse med verdens Goliater, men takket være en kombinasjon av Reodor Felgen-egenskaper, små sosiale forskjeller og utforskertrang har vi vist fantastiske evner til å opprettholde en tetposisjon mot ganske mange odds. Da er det et stort paradoks at bransjen samtidig har ligget under radaren i  vårt eget samfunn – noe som i stor grad kan forklares med at petroleumssektoren har vært dominerende i alles bevissthet; fra politiske ledere til mannen i gata. Og at folk flest ikke har noen direkte kontakt med bransjen som frakter 90% av det vi forbruker i hverdagen. Samt at bransjen delvis selvvalgt har holdt seg under radaren, og har manglet synlige, spennende, unge og ikke minst kvinnelige frontfigurer i mediebildet. Men endelig – i 2018 – begynner noe å skje…

Med banebrytende foregangsprosjekter som Røkkes REV-prosjekt, Entrepreneur Ship, Yara Birkeland og Kongsberg/Wilhelmsens etablering av verdens første selskap for operasjon av autonome skip, og spennende prosjekter fra Oslo Havn & Color Line, får vi nå internasjonal oppmerksomhet langt utenfor bransjemediene. Når Erna & co forplikter seg til å ta lead i FNs innsats for bærekraftige havromsnæringer, når New York Times skriver om Oslo Havns pilotprosjekt for fjerning av plast i Oslofjorden, når ungene i gata for lengst har skjønt at plast i havet som dreper hval, fugl og fisk er noe skikkelig dritt, når Nina Jensen går fra WWF til Røkke og Kronprinsparet forteller om sitt engasjement for miljø og hav, begynner bevisstheten rundt både problemer og muligheter å våkne i det norske folk.

Og godt er det! Med FNs bærekraftsmål og DNV GLs Global Opportunity Report har vi nemlig fått inn verdens største innkjøpsordre, og Norges beste billett til avrusning fra en usunn petroleumsavhengighet som ellers vil medføre tidenes bakrus. Med verdens nest lengste kystlinje, og verdens beste kompetanse på innovasjon og krevende operasjoner i havet, står vi ovenfor en ny tidsalder i norsk økonomi og næringsliv, på lik linje med oljeeventyret. Norge er kjent i verden som et modig annerledesland, med ledere som tør å ta grep som er forut for sin tid. Offshore vind og solenergi er nå i ferd med å utkonkurrere olje & gass. Nå gjenstår det å se om politikerne tør å være modige i sine prioriteringer fremover, og ta grep som trengs for langsiktig konkurranseevne fremfor å safe på kortsiktig stemmesanking.

Det vi nå må lykkes med, er å skape en større andel av Norges BNP gjennom fornybare ressurser fra havet!

Ledende bransjeaktører har de siste årene begynt å erkjenne at kombinasjonen av digitalt skifte, økende bærekraftsfokus og behovet for helt nye forretningsmodeller krever en symbiose mellom store selskap og sultne startups for å lykkes. FERD, Wilhelmsen, Klaveness og DNB er eksempler på aktører med lang historie som har skjønt dette. Gründerne trenger gode verktøy, testkunder, erfaringsgrunnlag og gode samarbeidspartnere – mens de store aktørene trenger risikovilje, kreativitet, evne til å knuse etablerte sannheter og stake ut helt ny kurs, og rått engasjement.

Og da mangler vi altså en kritisk faktor i havnæringenes økosystem. En faktor jeg har satt fokus på i alt mitt arbeid de siste 10 årene, fra YoungShip’s fokus på entreprenørskap siden 2009, opprettelsen av Young Entrepreneur Award i 2011 og fjorårets Disruptive Sustainability-hall under Nor-Shipping. Det havromsnæringene her hjemme mangler er et solid norsk dugnadsinitiativ for å skape verdens mest attraktive destinasjon for havromsgründere med potensiale til å forandre verden. Med Oslo som naturlig inngangsport, og i tett samspill med resten av de norske havromsklyngene langs vår langstrakte kyst.

Nå har vi verdens beste timing for å skape dette – sammen! Vi trenger involvering fra næringsaktørene, smarte insentiver fra regionale og nasjonale myndigheter etter modell fra California og Canada, kompetente og risikovillige investorer, tilgjengeliggjøring av fasiliteter for fysisk testing, fysisk cowork- og nettverksarena på tvers, samt tydelig identifisering av de viktigste uløste problemområdene fra Bellona, Zero, WWF og andre miljøorganisasjoner. Her vil aktører som Rederiforbundet, REV, Nordic Impact og en rekke andre aktører være instrumentelle. Og suksessfaktoren vil ikke ligge i et enkelt initiativ fra et begrenset utvalg aktører, men i at så mange gode krefter som mulig jobber sammen og parallelt.

Oslo har et hurtigvoksende økosystem for startups. For fem år siden eksisterte så godt som ingen co-working arenaer og huber i hovedstaden. I dag er Oslo hjemmebane for hundrevis av oppstartsselskap, og mer enn 50 inkubatorer og akseleratorer, samt nærmere 30 anerkjente innovasjonshub’er. Gjennom de siste fire år har Oslo blitt det raskest voksende økosystemet for oppstartsselskaper i Norden, i en tid da Norden leder vei internasjonalt.

Oslo er i posisjon til å ta nordisk lederskap innen bærekraftig endring. Oppmerksomheten rundt bærekraft vokser stadig i alle deler av samfunnet. Å ta del i Oslos startupmiljø har blitt nærmest synonymt med å bidra til arbeidet med å løse FNs bærekraftsmål. Gjennom å fundamentere arrangementer som Oslo Innovation Week på bærekraft, tar Oslo en foregangsposisjon. Dette styrkes ytterligere gjennom sterkt politisk engasjement fra lokale politikere, og feiringen av Oslo som European Green Capital i 2019 vil booste denne posisjonen.

Nå er det på tide å bygge broer mellom Oslos havmiljøer og oppstartsmiljøene. Vi i Oslo Business Region er klare, og inviterer alle kloke hoder og gode krefter med til ekte dugnadsarbeid og dialog for å realisere verdens mest spennende muligheter!

Bli med! Oslo – the Gateway to Silicon Fjords!

The Ocean CleanUp Project!

During Nor-Shipping we handed out the Young Entrepreneur Award to an amazing guy – the Dutch 21-y-o Boyan Slat.

Our fantastic winner has taken on a task described to be too big of a task for any nation to tackle alone. His entrepreneurial project will remove the Great Pacific Garbage Patch (a sea of floating plastic objects the size of Texas…). He has been discovered by the UN, by BBC and New York Times. Last year, he completed the biggest non-profit fundraising in history. Generating more than 2,2MUSD in one – 1!!!! – month. His project pilot will be deployed next spring, and the actual installation will be the world’s biggest floating installation ever. Do I need to repeat he’s only 21…?

Our ambition, launching the Young Entrepreneur Award 2 years ago, was to identify young entrepreneurs with a sustainability focus that could both open our industry’s eyes to the next generation’s potentials – and inspire shipping people of all age groups. The gamechangers and role models for the next generation of our global business & shipping life. I am so proud of our jury, who thinks outside the box in terms of entrepreneurial aspects vs business. They are quite senior, yet innovative and progressive to the core! They are role models as well – important ones 😃

I think Boyan made quite a few fans in Oslo. And I just discovered that he has some celebrity fans as well…  

Entrepreneurial regards // Birgit

Featured in Seatrade magazine Q4 2014 // Young Entrepreneur Award 2015

Last September I met Seatrade magazine´s editor Bob Jaques for a lunch interview in London, related to my work with YoungShip and the Young Entrepreneur Award. This top-notch award will be handed out at Nor-Shipping 2015 for the second time during the official Nor-Shipping Opening Conference  Tuesday 2 June…

The award promotes and honours young maritime entrepreneurs below 40, who has shown the courage and bravery of chasing their own ideas, working their butts off to develop their concept, raise capital in challenging markets and who pave the way for the rest of us to stay sharp and alert – eager for new technology, business commercialization and a finding the uninvented paths and tools for a better sustainable future for the maritime industry and the global society. You can read more about our previous award (2013) in Maritime Executive, following the CMA Connecticut 2013.

Make sure to stay updated via the award media partner Seatrade for more details about this year´s nominees, last year´s winner – Tor M. Østervoll of ECOsubsea – and Nor-Shipping 2-5 June 2015, to be found in the current and next issues of Seatrade and on www.nor-shipping.no, but below is the article featured in the Q4 issue of Seatrade. PS: Note that its still possible to nominate young entrepreneurs

Also, this was my last interview before formally leaving YoungShip to pursue new & exciting opportunities following my current maternity leave. It was a difficult decision to make, and it was with mixed emotions I informed the board of my choice. What a fantastic journey it has been! It´s been 9 years since I registered as an ordinary member of YoungShip Oslo, which at the time was the only branch outside Bergen…. Hard to believe what a huge wave our dedicated, hard-working and volunteer board resources has created, and which fantastic results, enthusiasm and attention we have all taken part in creating. YoungShip – the future of shipping <3 <3

Seatrade article_low Seatrade Editor_low Seatrade Frontpage_low

Blogglisten hitsheight=”0″ border=”0″ />

Young Entrepreneur Award – topptung jury!

På vegne av YoungShip har jeg ansvaret for å invitere toppledere med en internasjonal profil til å delta i dommerpanelet for vår nye pris, Young Entrepreneur Award 2012.

Nå er vi så utrolig heldige at både Elisabeth Grieg (eier og styreleder i Grieg Star-gruppen), Andreas Sohmen-Pao (CEO i BW Group) og Peter Hinchliffe (generalsekretær i International Chamber of Shipping) har takket ja til å delta. Resten av juryen publiseres snarlig.

Peter-Hinchliffe-2-small-e1356012896604-286x300                   ElisabethGrieg                      Sohmen-Pao

Prisen arrangeres og deles ut i samarbeid med Nor-Shipping, under deres åpningskonferanse, og skal deles ut til unge gründere i bransjen. Hvis du kjenner noen som er gründer i maritim næring, under 40 og oppfyller våre øvrige kriterier, send kandidatene til youngentrepreneur@youngship.com. Vinneren får evaluering og møte med BW Venture, samt en gratis display-plass oppe i Nor-Shippings Venture Park.

Husk å melde inn nominasjoner!!

Birgit

Awards

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: